ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

2020-ci il may ayının 7-də BDU-nun Tarix fakültəsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: İntibah dövrünün davamlı inkişafı” mövzusunda Elmi konfrans keçiriləcək

17/02/2020

2020-ci il may ayının 7-də BDU-nun Tarix fakültəsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin ildönümünə həsr olunmuş

“Heydər Əliyev: İntibah dövrünün davamlı inkişafı” mövzusunda Elmi konfrans keçiriləcək

Elmi konfrans professor-müəllim heyəti, elmi işçilər, magistrant, doktorant, dissertant və tələbələr üçün nəzərdə tutulub.

Elmi konfrans 2020-ci il may ayının 7-də saat 13.00-da Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin 902-ci aud.keçiriləcək.


ELMİ KONFRANSIN MÖVZULARI

 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi şəxsiyyət kimi siyasi portreti
 • Heydər Əliyev: Azərbaycan tarixininin aktual problemləri
 • Heydər Əliyev: Azərbaycanın dövlətçilik tarixi
 • Heydər Əliyev: Azərbaycan xalqı II Dünya müharibəsi illərində
 • Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Respublikasının  xilaskarı və qurucusudur
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçısıdır

XÜLASƏNİN QƏBULU ŞƏRTLƏRİ:

 • Xülasələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul edilir.
 • Xülasələr müəlliflərin hesabına çap edilir.
 • Xülasələr elektron formada aprel ayının 7-dək Tarix fakültəsinin Elmi işlər üzrə dekan müavininin E-mail ünvanına /knajafova69@mail.ru/ göndərilməlidir.
 • Əlaqə: 012-538-22-93 ( saat 9.00- 17.00)

XÜLASƏNİN TƏRTİBİ QAYDALARI:

 • Mətn ölçüləri: Arial, ölçü 12, interval 1;
 • Vərəq ölçüləri: hər tərəfdən 2 sm;
 • Həcm  1-2  səhifə  (500 söz);
 • Başlığın hamısı böyük hərflərlə tünd rəngdə (Bold) mərkəzdə yazılmalıdır;
 • Xülasənin adı ilə məzmunu tam uyğun olmalıdır;
 • Xülasənin başlığının altında sağ tərəfdə 10 ölçü ilə müəllifin və rəyçinin adı, soyadı   tünd rəngdə (Bold), fakültəsi, akademik və elektron poçt ünvanı göstərilməlidir;
 • Xülasədə istifadə edilən bütün ədəbiyyat və internet resursları məqalənin sonunda 10 ölçü ilə əlifba sırası ilə düzülür. Mətndə istinadlar həmin sıraya uyğun kodla verilir. Məsələn [1, səh. 8].

 

Hörmətlə, Təşkilat Komitəsi

 

Bookmark and Share