ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Türk Dünyası Gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdıralmaları adlı jurnalın ikinci sayı nəşr olunub

19/07/2018

Türk xalqları tarixi kafedrasının nəzdidndə fəaliyyət göstərən "Türk Dünyası Gənc tədqiqatçılar dərnəyi"nin "Türk Dünyası Gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdıralmaları" adlı jurnalının  2--ci sayı nəşr olunub. 2018-ci il tarixli 2-ci sayımız varisi olduğumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilib.

Bakı Dövlət Universiteti “Türk xalqları tarixi” kafedrasının 25 illik yubileyi münasibətilə 2017-ci ildən nəşrinə başlanmış “Araşdırmalar” kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin jurnalı olaraq təsis edilmişdir. İldə 1 sayının nəşr olunması, kafedranın və fakültə Elmi Şurasının qərarları ilə çapa məsləhət görülməsinə qərar verilib. Yalnız tələbələrin məqalələrinin nəşri nəzərdə tutulur. Məqalələr 4 dildə qəbul edilirlər: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində.Bookmark and Share