ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

18-19 may 2017-ci il tarixdə Bakı Dövlət Universitetində keçiriləcək “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın proqramı yayınlandı

11/05/2017

18-19 may 2017-ci il tarixdə Bakı Dövlət Universitetində keçiriləcək Türk xalqları tarixi kafedrasının 25-illik yubileyinə həsr olunmuş  “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın proqramı

 

Bookmark and Share