ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Yusifov Ağamir

Yusifov Ağamir Əvəz oğlu

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının laborantı
Tel:(+99412) 439-08-56

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1995-ci ildə BDU-nin Tarix fakultəsini bitirmişdir.
  • "Antik Azərbaycanda sikkə zərbi və pul dövriyyəsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1996-cı il ildən Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır
  • Numizmatika fənnini tədris edir.
  • 2 məqalənin müəllifidir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Antik Azərbaycanda aşkar olunmuş sikkələrin topoqrafiyası. // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1997, №1
  • Antik Azərbaycanda işlənmiş xarici ölkə sikkələri və yerli sikkələr.// "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1999, №1
  • Azərbaycanda pulaqədərki mübadilə vasitələri. "Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol" 7 dekabr 2016-ci il elmi praktik konfrans. s.82-82
  • Политическое положение античного Азербайджана (Государств Атропатены и Албании), с.151, Научный Вестник Ужгородского Национального Университета, серия Международный Ведомости, Ужгород 2019
Bookmark and Share