ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

“Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyi”nin Araşdırmaları

 

Tarix fakültəsi “Türk xalqları tarixi” kafedrasının 25 illik yubileyi münasibətilə 2017-ci ildən nəşrinə başlanmış “Araşdırmalar” kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin jurnalı olaraq təsis edilmişdir.

İldə 1 sayının nəşr olunması, kafedranın və fakültə Elmi Şurasının qərarları ilə çapa məsləhət görülməsinə qərar verilib.

Jurnalda yalnız tələbə məqalələrinin nəşri nəzərdə tutulur.

Məqalələr 4 dildə qəbul edilir: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində.

Jurnalda Türk dünyasının gənc tədqiqatçılarının tarix üzrə araşdırmaları ilə bərabər, həm də ümumilikdə gənc tarixçi tələbələrin Türk dünyası ilə bağlı araşdırmaları dərc edilir.

Bookmark and Share