ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tələbələrlə iş

2002-ci ildən hal-hazıra qədər (2018) 2002-ci ildən Türk xalqları tarixi kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin rəhbəri.

May 2018 “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdırmaları” jurnalının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 2-ci sayında məqaləsi dərc olunmuş 3 tələbənin elmi rəhbəri:

  1. Elxan Soltanlı (BDU) –100 il sonra Lozannaya baxış: qalibiyyət, yoxsa məğlubiyyət
  2. Lalə Əsgərova (BDU) –Osmanlıda qərbçilik ideya-siyasi fikir axını
  3. Fatma Betül AYDEMİR (BDU) –Türkiyeli araştırmaçılar Güney Türkistan’daki basın hakkında

May 2017 “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdırmaları” jurnalının 1-ci sayında məqaləsi dərc olunmuş 2 tələbənin elmi rəhbəri:
1. Ayan Kərimova (BDU) – Şimali Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində (ingilis dilində: Northern Azerbaijan during the World War the First)
2. Lalə Əsgərova (BDU) - Osmanlı sultanı II Əbdülhəmidin şəxsiyyəti haqqında

18-19 May 2017 Bakı Dövlət Universitetində Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının iştirakçısı 6 tələbənin elmi rəhbəri:

1. Xəyalə Novruzova (BDU) - “Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnalda türk tarixi məsələləri
2. Lalə İbadullayeva (BDU) -“Bakı Universiteti Xəbərləri” jurnalında türk xalqları tarixi məsələləri
3. Nərgiz Babaxani (BDU) – Azərbaycanda ümumtürk tarixi çərçivəsində Özbəkistan tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri Lalə4. 4. Əsgərova (BDU) - Amerikalı tədqiqatçı Justin McCarthy türk kimliyi və Osmanlı imperiyasında “etnik təmizləmə” məsələləri haqqında
5. Fizuli Ramazanov (BDU) - Osmanlı dövlətinin yaradılışı haqqında
6. Jalə Hüseynova (BDU) - Nihal Atsız türkçülüyünə baxış

19-20 May 2016 Bakı Dövlət Universitetində keçirilmiş “M.K.Atatürk – 135. Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda Respublika tələbə-gənclər konfransının iştirakçısı 12 tələbənin elmi rəhbəri:
1. Ali Çırak (BDU, III kurs tələbəsi) - 50 yıllık yeni türk gelişim politikaları
2. Aygün Abdullayeva (BDU, II kurs tələbəsi) - AB-nin Türkiyəyə münasibətdə “ikili standartlar” yanaşması
3. Aygün Bayramova (BDU, II kurs tələbəsi) - Batum konfransının Türkiyə və Azərbaycan üzrə nəticələri
4. Aysel Həsənli (Türkiyə, Hacəttəpə Universiteti, I kurs magistrant) - Türkiyə-Avropa Birliyi əlaqələri türkiyəli tədqiqatçıların araşdırmalarında
5. Qəzənfər Kərimov, Bəyim Ağası (BDU, III kurs tələbələri) - Türk kültürüne bakış
6. İlahə Kərimli (BDU, I kurs magistarant) - Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici siyasətində qonşularla “0 problem” doktrinası
7. Tahir Bilalov (BDU, II kurs tələbəsi) - Türkiyə Demokrat Partiyası dövründə
8. Fəridə Əliyeva (BDU, Sabah qrupu, III kurs tələbəsi) - Kipr problemi və Türkiyə
9. Yamən Abdullayeva (BDU, II kurs magistrant) - Günümüzdə Türkiyənin Qafqaz siyasəti
10. Samirə Allahverdiyeva (BDU, II kurs tələbəsi) - Türkiyə - Ermənistan münasibətlərinin müasir problemləri
11. Nilufər Məmmədova (BDU, IV kurs tələbəsi) - Atatürk və türk tarixi məsələləri


2016/2017-ci tədris ili rəhbəri olduğu bakalavr tələbə Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda tələbələr arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (Hüseynli Gülcənnət Rəsul qızı – “Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)” ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi, “The Geopolitical Aspects Of The Relations Between Azerbaijan And Turkey” layihəsi ilə)


2014/2015-ci tədris ili rəhbəri olduğu magistrant Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda magistrant, doktorant və dissertantlar arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (İsayev Orxan Məhəmməd oğlu – “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə II kurs magistrantı, “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətdə türk dövlətlərinin mövqeyi” layihəsi ilə)


2011/2012-ci tədris ili rəhbəri olduğu magistrant Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda magistrant, doktorant və dissertantlar arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (Mövlayev Samir Aydın oğlu – “Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə II kurs magistrantı, “XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft strategiyası” layihəsi ilə)


2010/2011-ci tədris ili rəhbəri olduğum magistrant Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda magistrant, doktorant və dissertantlar arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (Abbasova Səkinə İlqar qızı – “Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə II kurs magistrantı, “Qafqaz regionunun dünya dövlətlərinin maraqları sisteminə daxil olması” layihəsi ilə)


Fevral 2010 – Fevral 2011 Bakı Dövlət Universitetində “Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə magistrantların elmi-tədqiqat işlərinə daha fəal cəlb edilməsi məqsədilə həyata keçirilən “Birlikdə daha güclüyük” layihəsinin rəhbəri


24-27 may 2004 rəhbəri olduğu 2 bakalavr tələbə “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası. Azərbaycan və Türkiyə” mövzusunda Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq elmi-praktik simpoziumda məruzə ilə çıxış ediblər (Sevil Məmmədova, Sevinc Məmmədova. Türkiyədə 1915-ci il hadisələri: uydurmalar və həqiqətlər” mövzusu ilə)

Bookmark and Share