ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI

Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası Rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixi 41№li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi iıə Tələbə Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində də Tələbə Gənclər Təşkilatı fəaliyyət göstərir. Təşkilatın idarə heyətində sədr, sədrin müavinləri və aktiv üzvlər də daxil olmaqla 13 nəfər tələbə fəaliyyət göstərir.

Əlaqə vasitələri:

BDU TGT ilə əlaqə:

Facebook: https://www.facebook.com/BDUTelebeGencler

Instagram: https://www.instagram.com/bdu_tgt

Twitter: https://www.twitter.com/tgtbdu

E-mail: bdutgt1@gmail.com

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC34KAvgpwzdQtooyGINpO_g

Telefon: +994125102587

Tələbə Gənclər Təşkilatın əsasnaməsi

Tələbə Təşkilatnın fakültə üzrə sədri

Əbdürəhmanova Günel Rövşən qızı

Sədrin Müavinləri

Günəşli Mais Fərhad oğlu

Abdullayeva Nərmin Şaban qızı

Rüstəmli Gültac Ələskər

Bookmark and Share