ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tədris etdiyi fənlər

Tarix fakültəsində bakalavr və magistratura, Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsində, Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi “Sabah” qruplarında bakalavr təhsil pilləsində mühazirə və seminar məşğələləri aparır.

Bakalavr

  • Türk xalqları tarixi
  • XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində
  • Türkiyənin Qafqaz siyasəti

Magistratura

  • Yeni dünya düzəni şəraitində Mərkəzi Asiya regionu dünya dövlətlərinin maraqları sistemində (“Türk dünyası tarixi” ixtisasında)
  • Türkiyənin xarici siyasəti (“Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) ixtisasında)
  • Müasir dövrdə ABŞ – Rusiya geosiyasi rəqabəti kontekstində Türkiyə (“Regionşünaslıq-Türkiyə üzrı) ixtisasında)
Bookmark and Share