ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

TARİX MEYRUT oğlu DOSTİYEV

tarix üzrə elmlər doktoru

BDU Tarix fakültəsi Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-539-36-56

E-mail: [email protected]

QISA BİOGRAFİK MƏLUMAT

 • 1955-cı il martın 23-də Bakı şəhərinin Zabrat qəsəbəsində anadan olub.
 • 1972-ci ildə Sabuncu rayonunun 81 saylı tam orta məktəbini bitirib.
 • 1973-1974-cü, 1976-1981-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil alıb.
 • 1974-1976-cı illərdə Sovet Ordusunda xidmət edib.
 • 1990 -cı ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı və beş nəvəsi var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988--ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasında “ Şimali-Şərqi Azərbaycanın orta əsr arxeoloji abidələri (IX-XIII əsrlər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.
 • 2004-cü ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasında “Şimal-Şərqi Azərbaycan IX-XV əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat)”mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1972-1973-cü Bakı elektrik quraşdırma zavodu, çilingər.
 • 1973-1974-cü illər Leninneft Neftqaz çıxarma İdarəsi, çilingər
 • 1974-1976-cı illər Sovet Ordusunda xidmət
 • 1976-1977-ci illər Bakı Şüşə zavodu, nəqledici
 • 1977-1980-ci illər Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutu, texnik.
 • 1980-1990-cı illər Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru, texnik-bərpaçı, baş laborant, kiçik elmi işçi.
 • 1982-1984-cü illər Moskva Dövlət Universitetində stajer-tədqiqatçı
 • 1990-2013-cü illər Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin Azərbaycanın maddı mədəniyyət tarixi elmi tədqiqat laboratoriyası, böyük elmi işçi
 • 2013-cü ildən Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının baş müəllimi, dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • İslam arxeologiyası
 • Arxeoloji islam memarlığı
 • Maddi mədəniyyət tarixi
 • Qədimdə və orta əsrlərdə Azərbaycanda urbanizasiya problemi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1984, Bakı, Azərbaycan, Gənc alimlərin elmi konfransı.
 • 1985, Bakı, Azərbaycan, Ümumittifaq arxeoloji konfrans: “XI beşillikdə sovet arxeologiyasının nailiyyətləri”.
 • 1986, Bakı, Azərbaycan,Memarlıq və şəhərsalma problemləri. II Respublika elmi konfransı.
 • 1987. Bakı.Azərbaycan,Gənc alimlərin II elmi konfransı.
 • 1988,Novosibirsk. Rusiya, SSRİ- ninAsiya hissəsinin daş və paleoetal dövrü.
 • 1991. Bakı. Azərbaycan,BDU-nun gənc tarixçi tədqiqatçılarının elmi konfransı.
 • 1991. Bakı. Azərbaycan,Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixinə dair 1990-cı ildə aparılmış çöl tədqiqatlarının yekunlarına həsr olunmuş konfransı.
 • 1992. Bakı.Azərbaycan,Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixinə dair 1991-cı ildə aparılmış çöl tədqiqatlarının yekunlarına həsr olunmuş konfransı.
 • 1994.Bakı. Azərbaycan,S.M.Qazıyevin anadan olmasının 100 illliyinə həsr olunmuş elmi sesesiya.
 • 1994. Bakı, Azərbaycan,Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi və mədəni qarşılıqlı əlaqələrdə. Beynəlxalq elmi simpozium.
 • 1995. Bakı.Azərbaycan,Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi. Elmi konfrans.
 • 1995. Bakı. Azərbaycan,Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə. II Bakı beynəlxalq Simpoziumu.
 • 1996. Tbilisi. Gürcüstan, Qafqaz dünya tarixində. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 1997. Bakı.Azərbaycan,Şah İsmayıl və onun dövrü. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 1997. Bakı.Azərbaycan,Azərbaycan beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə Bakının rolu. III Bakı beynəlxalq simpoziumu.
 • 1998. Bakı.Azərbaycan,Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans.
 • 1998. Bakı.Azərbaycan, Azərbaycan beynəlxalq çoxəsrli qarşılıqlı çoxşaxəli mədəni əlaqələrdə. Beynəlxalq elmi simpozium.
 • 1999. Mahaçqala. Rusiya, Qafqaz və Çöl dünyası qədimdə və orta əsrlərdə. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2000. Bişkek. Qırğızstan, Oş və Fərqanə tarixi perspektivdə Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2000. Bakı. Azərbaycan,Qafqaz arxeologiya və etnoqrafiyası. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2000. Aşqabat. Türkmənistan, Türkmənistanın mədəni irsi. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2001. Bakı. Azərbaycan,Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2001. Tehran. İran, İran və Turan. Beynəlxalq elmi seminar.
 • 2001. Bakı.Azərbaycan, Şərqin aktual problemləri. Elmi-nəzəri konfrans.
 • 2001. Aşxabad. Dünya atçılığının formalaşmasında Axaltekin atının rolu. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2001. Yessentuki-Kislovodsk. Rusiya, Şimali Qafqaz arxeologiyası üzrə XII Krupnov qiraəti.
 • 2002. Ankara. Türkiyə, XIV. Türk Tarih Konqresi.
 • 2002. Tbilisi. Gürcüstan, Qafqaz arxeologiya və etnoqrafiyası. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2003. Bişkek. Qırğızstan, Sivilizasiyaların dialoqu. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2004. Bakı.Azərbaycan,Azərbaycanşünaslar Müstəqil Birliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş azərbaycanşünasların beynəlxalq elmi-nəzəri yubiley konfransı.
 • 2004. Aşxabad. Türkmənistan, Sultan Səncər və onun dövrü. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2005. Bakı. Azərbaycan,Qafqaz arxeologiyası, etnoqrafiyası və folkloru.Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2006. Ankara. Türkiye, XV Türk Tarix Konqresi.
 • 2006. Moskva. Rusiya, Avrasiyanın qovşağında şəhər və çöl. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2007. Aşxabad-Daşoğuz. Türkmənistan, M. Zamaxşarı və Şərqin elmi-ədəbi dirçəlişi. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2007. Mahaçqala. Rusiya, Qafqaz arxeologiyası, etnoqrafiyası və folkloru. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2007. Şəmkir.Azərbaycan,Şəmkir: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Birinci respublika elmi-praktik konfransı.
 • 2008. Şəmkir.Azərbaycan, Qafqaz: arxeologiya və etnologiya. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2009. Bakı. Azərbaycan,Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır. 2009. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2010. Çeşme-İzmir. Türkiyə, II.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Konqresi.
 • 2010. Kayseri. Türkiyə, I.Uluslararası Selcuklu Sempoziumu.
 • 2010. Şəmkir. Azərbaycan,Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2011. Kazan-Astraxan. Rusiya, Avrasiya məkanında şəhər və çöl mədəniyyətlərini dialoqu. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2012. Mahaçqala. Rusiya, Şimali Qafqaz arxelogiyasında yeni kəşflər. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2012. Bakı.Azərbaycan,AMEA həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi Simpozium.
 • 2012. Qəbələ. Azərbaycan,Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti dünya mədəniyyəti urbanizasiya kon-tekstində.Beynəlxalq konfrans.
 • 2013. Fethiye. Türkiyə, IV.Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı.
 • 2013. Bakı.Azərbaycan,Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2014. Bakı. Azərbaycan,Azərbaycan paytaxtları. Elmi-praktik konfrans.
 • 2015. Bakı.Azərbaycan,Şirvanşahlar sarayı:tarix, həqiqətlər, mülahizələr. Elmi – praktik konfrans.
 • 2016. Bakı.Azərbaycan,Qarabağın arxeoloji irsi. Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2016. Kazan. Rusiya, Rusiya və MDB ölkələrini islam arxeologiyası konqresi.
 • 2017. Bakı. Azərbaycan,XXI əsr və tarixi islam şəhərləri. II Beynəlxalq konfrans.
 • 2018. Almatı-Aktobe. Qazaxstan, Mənəvi moderinləşmə və arxeoloji tədqiqat. Marqulan qiraəti – 2018.
 • 2018.Karaçayevsk. Rusiya Qədimdə və orta əsrlərdə Qafqaz Avrasiyanın mədəni əlaqələr sistemində.
 • 2018. Bakı. Azərbaycan,Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respub-lika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans.
 • İslamın dekorativ-tətbiqi sənətlərin inkişafına təsiri (Orta əsr Şəmkir şəhərinin arxeoloji materialları əsasında) // “Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar”. AMEA həqiqi üzvü T.Ə.Bünyadovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2018, s. 58-61.
 • Исследования цитадели средневекового города Шамкир // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX – Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Материалы международной научной конференции. Карачаевск, 2018, c. 453-455
 • Ermənistan Respublikasının Azərbaycan xalqının arxeoloji irsinə qarşı soyqırım siyasəti // 31 mart – tariximizin faciəli səhifəsi (Tarix boyu erməni vandalizminin qurbanı olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsinə ithaf olunur). Bakı: “Elm və Təhsil”, 2019, c.94-109
 • Şəmkir şəhər yerində 2018-ci ildə aparılan tədqiqatlar // 2018-ci ildə Azər-baycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları. Elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2019, s. 46-49 (Rəşid Bəşirovla müştərək
 • Cənubi Qafqazda İslam sivilizasiyasının öyrənilməsində arxeoloji tədqiqatların rolu və əhəmiyyəti // “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynəlxalq simpoziumun materialları (tezislər). Bakı, 2019, s.66-71
 • Orta əsr Şabran şəhəri arxeoloji qazıntılar işığında // Azərbaycan arxeologiyasına dair tədqiqatlar. Qoşqar Qoşqarlının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı: «Elm və təhsi”, 2019, s.192-213.
 • Торговые связи Азербайджана с городами Золотой Орды /Азак и мир вокруг него: материалы Международной научной конференции (14 – 18 октября 2019 года, г. Азов). Азов, 2019, c. 74-77.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • XIII-XV əsrlərdə Şirvan şəhbərlərinin beynəlxalq ticarətdə iştirakına dair // Müasir Azərbaycandan Tarixi Şirvanşahlar dövlətinə səyəzər Universiteti nəşr., 2018, s.896- 905
 • Arxeoloji lüğət. Bakı, 2018, 320 s.
 • 2016. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri (IX-XIII əsrin əvvəlləri). (dərs vəsaiti). Bakı: Elm və təhsil, 200s.
 • 2013. Orta əsr Şəmkir şəhəri: arxeoloji qazıntılar və artefaktlar (həmmüəllif). Bakı: Çaşıoğlu, 516 s.
 • 2012. The Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan in the 9-th – 15th Centuries. Vol. III. Toreutics. Samarkand-Tashkent: IICAS, 297 p.
 • 2012. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV вв. Том III. Торевтика. (həmmüəllif).Самарканд-Ташкент:МИЦАИ, 297 c.
 • 2011. The Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan in the 9-th – 15th Centuries. Vol. II. Glass. (həmmüəllif) Samatkand-Tashkent: IICAS, 182 p.
 • 2011. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV вв.Том II. Стекло. (həmmüəllif). Самарканд-Ташкент,МИЦАИ, 182 c.
 • 2011. The Artistic Culture of Central Asia and Azerbaijan in the 9-th – 15th Centuries. Vol. 1. Ceramics. (həmmüəllif). Samatkand-Tashkent: IICAS, SMI-ASIA, 256 p.
 • 2011. Художественная культура Центральной Азиии Азербайджана IX-XV вв. т.1. Керамика. (həmmüəllif).Самарканд-Ташкент,МИЦАИ,SMI-ASIA, 256 c.
 • 2010. Orta əsr Şəmkir şəhər yeri.Şəmkir arxeoloji ekspedisiyasının tədqiqatları-2009. Bakı, 268 s.
 • 2009. Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası (2006-2008) Şəmkir arxeoloji ekspedisiyası (2006-2008). Bakı, 432 s.
 • 2008. Azərbaycan arxeologiyası. Orta əsrlər. Altı cildlik. VI cild. (həmmüəllif və məsul redaktor). Bakı, Şərq-Qərb, 632 s.
 • 2001. Köməkçi tarixi fənlər (dərs vəsaiti) (həmmüəllif). Bakı: Xəzət Universiyəsinin nəşriyyatı, 188 s.
 • 2001. Şimal- Şərqi Azərbaycan IX-XV əsrlərdə. Bakı: Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 396 s.
 • 1999. Средневековые археологические памятники Северо-Восточного Азербайджана. Баку: Изд-во Бакинского Университета, 154 c

Metodik göstəriş və proqramlar

 • Bakalavr səviyyəsi üçün “Regionşinaslıq” - 050211ixtisası üzrə İPFS-B04 ABŞ-ın arxeologiyası proqram, Bakı, 2018.
 • Bakalavr səviyyəsi üçün “Antropologiya” – 050207 ixtisası üzrə İPF - B19 Maddi mədəniyyət tarixi proqram. Bakı, 2018.
 • 2017, “Arxeologiya” fənni –İPF -B14 üzrə proqram
 • 2016, Islam arxeologiyası Ixtisaslaşma fənni üzrə proqram.
 • 2015, Azərbaycanın orta əsr şəhərləri seçmə fənni üzrə proqram
 • 2014, Arxeoloji təcrübə üzrə proqram.
 • 2014, “Etnologiya və Azərbaycanın mədəni irsi” fənni üzrə proqram.
 • 2014, “Maddi mədəniyyət tarixi” fənni üzrə proqram
 • 2006, “Azərbaycan arxeologiyası” ixtisası üzrə proqram

Məqalələr

 • Азербайджан как пространство исламской археологии // İrs – Наследие, 2019, №5, c.26-32.
 • Изображение гепарда на средневековой керамике Азербайджана // İrs – Наследие, 2019, №3, s. 12-17.
 • Azərbaycanda şəhər mədəniyyətinin formalaşmasında İslamın rolu // Dövlət və Din, 2019, №2, s.112-118.
 • Orta əsr Şəmkir şəhərinin müsəlman qəbiristanlığı haqqında // Azərbaycanın antik və orta əsrlər arxeologiyasının aktual problemləri. Bakı: “Elm və Təhsil”, 2018, s.77-83
 • Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin görkəmli tədqiqatçısı: arxeoloq Qara Əhmədovun 90 illiyinə //Azərbaycanın antik və orta əsrlər arxeologiyasının aktual problemləri. Bakı: “Elm və Təhsil”, 2018,s. 9-22.
 • Səmimi insan, görkəmli alim: Arxeoloq İlyas Babayev haqqında xatirə səhifələri // İlyas Babayev (1935-2017) xatirələrdə. Birinci kitab. Bakı, 2018, s. 40-47
 • Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə sanballı töhfə // AMEA-nın Xəbərlər məcmuəsi, 2018, cild 5, № 3, c. 55-58.
 • Azərbaycanın erkən müsəlman qəbiristanlıqlarının arxeoloji tədqiqinə dair // Dövlət və Din, 2018, № 4 (57), s. 101-105.
 • Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış zərnaxışlı fayans məmulatı haqqında // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2018, №2, s. 122-130.
 • Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış kirəmitlər haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar ser., 2018, №1, s. 78-85.
 • 2018,Средства освещения в средневековом Азербайджане // İrs – Наследие, 2018, №3, Москва-Баку, c. 50-55.
 • 2018. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış zərnaxışlı fayans məmulatı haqqında // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2018, №2, Bakı, s. 122-130.
 • 2018. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış kirəmitlər haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar ser., 2018, №1, Bakı, s. 78-85.
 • 2017. “Minai” tipli fayans qablardan üç nümunə// Mədəniyyət.AZ, 2017, № 5, s. 101-103.
 • 2017. Armenian occupation and some examples of the falsification of the historyof Azerbaijani culture // İrs – Heritage, 2017, №3(31) Autumn, p. 50-63.
 • 2017. Миниатюры на керамике // İrs – Наследие, 2017, №4, c. 30-33
 • 2017. İslam arxeologiyası” anlayı-şına dair // Dövlət və Din, 2017, № 4 (51), s. 80-86.
 • 2017. Orta əsr Şəmkir şəhərində fayans qabların istehsalına dair // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar ser., 2017, №1, Bakı, c. 105-113.
 • 2017. Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış oduncaq nümunələrinin dendroarxeo-loji tədqiqi // Azərbaycan arxeologiyası, 2017, №1, Bakı, s. 84-92 (həmmüəllif).
 • 2017. К истории оконного стекла в Азербайджане // İrs – Наследие, 2017, №3, Москва-Баку c. 14-18.
 • 2017. Поливная керамика средневекового города Шамкир // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X—XVIII вв. Том 2. Казань — Кишинев: “Stratum-plus”, c. 639-674.
 • 2016. Orta əsr Şəmkir şəhərində tolerantlıq // Dövlət və Din, 2016, № 5 (46), Bakı, s. 53-58
 • 2016. Şəmkir şəhərinin səlcuq dövrü bədii keramikasının bəzi nümunələri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar ser., 2016, №1, Bakı, s. 84-91.
 • 2015. Orta əsr Şəmkir şəhərinin anqob naxışlı yaşıl şirli keramikası // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafi-yası, 2015, №2, Bakı, s. 117-128.
 • 2015. 2013-2014-cü illərdə Şəmkir şəhər yerində aparılan tədqiqatlar haqqında // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2013-2014. Bakı, “Xəzər Universiteti” nəşr., 2015, Bakı, s. 276-286 (həmmüəllif). 2015. Orta əsr Şəmkir şəhərinin basma naxışlı bədii keramikasının bəzi nümunələri // Azərbaycan arxeologiyası, 2015, №2, Bakı, s. 47-57.
 • 2015. Orta sr Şəmkir şəhərinin abadlığı arxeoloji qazıntılar işığında // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar ser., 2015, №1, Bakı, s. 89-96.
 • 2015. Obranne stavby stradovekych Azerbajdzanskych mest // İrs-Dedictvi, 2015, № 3, leto, s. 20-27.
 • 2015. Stadtmauern im Mittelalte-rlichen Aserbaidchan // İrs-Erbe, № 2 (11), s. 4-11.
 • 2015. Şəmkir şəhər yerindən tapılmış “minai” tipli fayans qablar // Azərbaycan arxeologiyası, №1, s. 82-92.
 • 2014. Orta əsr Şəmkir şəhərinin marqans naxışlı şirli saxsı qabları // Azərbaycan arxeologiyası, №2, s. 59-66.
 • 2014. Professor Qüdrət Seyfulla oğlu İsmayılzadənin anadan olmasının 80 illiyinə // Azərbaycan arxeolo-giyası və etnoqrafi-yasının aktual prob-lemləri. Bakı, Bakı universitetinin nəşr., s. 9-22.
 • 2014. Орен-кала // Большая Россий-ская Энциклопе-дия. Т. 24. Москва, Изд-во «Большая Российская Энцик-лопедия», c. 399.
 • 2014. Toreutics of Azerbaijan // IRS-Heritage, 2014, № 2 (17), p. 32-37.
 • 2014. О косторезном ремесле Азербайджана IX-X вв. // Вестник Бакинского Университета, №2, c. 59-64.
 • 2014. Orta çağ Azerbaycan şehirlerinin savunma istehkamları // İrs Miras, 2014, ( ilkbahar) №9, s. 4-9.
 • 2013. Şəmkir şəhər yerində 2012-ci ildə aparılmış arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2012. Bakı, 2013, s. 257-268 (həmmüəllif).
 • 2013, Orta əsr Şəmkir şəhər yerindən tapılmış ox ucluqları // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, №1, Bakı, s. 76-84.
 • 2013. La Shamkir medievale rivelata dagli scavi archeologici // Irs, Patrimonio 2013, №7, s. 24-33.
 • 2013. Sulle Tracce della citta” Scomparsa. // İrs, Patrimonio, 2013, №6, s. 18-21.
 • 2013. Ortaçağ Kenti Şemkir Arkeolojik Kazıların İşığında // İrs,Miras, №6, s.54 -63.
 • 2013. Этнокультурные процессы в Северо-Восточной Албании в раннем средневековье // Вестник Бакинского Университета, 2013, №2, c.56-62.
 • 2013. Оборонительные сооружения средневековых городов Азербайджана // İrs, Наследие, 2013, №1, c. 8-12
 • 2012. Şəmkir şəhər yerində arxeoloji qazıntılarlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2011. Bakı, 2012, s. 248-265.
 • 2012. Medieval Shamkir in light of archaeological excavations Medieval Shamkir in light of archaeological excavations // Irs, Heritage, 2012, №4, p. 36-43
 • 2012. La citta medievale di Shabran // Irs, Patrimonio 2012, №5
 • 2012. GLI in sediamenti dell’ Azerbaigian settentrionale: L’ Antichita, il Medioevo // Irs, Patrimonio 2012, № 4, s. 28-33.
 • 2012. Arxeoloji lüğətin tərtibinə dair (Qəbir abidələri mövzusu üzrə) // Azərbaycan arxeologiyası, 2012, №2, s. 122-131.
 • 2012. О производстве оконного стекла в средневековом Азербайджане // Вестник Бакинского Университета, 2012, №1, c.77-82.
 • 2011. Şəmkir şəhər yerində 2010-cu ildə aparılan arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2010. Bakı, c. 222-232(həmmüəllif)
 • 2011. 2010-cu ildə İçərişəhərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar haqqında // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2010. Bakı, c. 251-257. (həmmüəllif)
 • 2011. К характеристике неполивной керамики средневекового города Шамкир // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, №2, с. 84-101.
 • 2011. Canaxırda antik nekropol // Bakı UniversitetininXəbərləri, №2, s. 103-109(həmmüəllif)
 • 2011. Digging into the past. The Shamkir excavations. // Visions of Azerbaijan, July-august, p. 68-72.
 • 2010. Arxeoloji lüğətin tərtibinə dair (yaşayış yerləri mövzusu üzrə) // Azərbaycan arxeologiyası, №2, s. 140-149.
 • 2010. Orta əsr Şəmkir şəhər yerində arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2009. Bakı, s. 229-243 (həmmüəllif)
 • 2009. Orta əsr Şəmkir şəhər yerinin arxeoloji tədqiqinin ilk yekunları // Azərbaycan arxeologiyası, №2, s. 12-36.
 • 2009. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərində sənətkarlığın inkişafına dair // Azərbaycan arxeologiyası, №1
 • 2009. Стеклянные сосуды средневекового города Шамкир // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, №2, c. 65-80.
 • 2008. Medieval Shamkir town in the light of archaeological excavations // Azerbaijan and Azerbaijanis, №1-4, p. 99-105.
 • 2008. Qalabozu yaşayış yeri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, ser. hümanitar, №1, s.
 • 2008. Şəmkir şəhər yerində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı, s. 99-106 (hımmüəllif).
 • 2007. Quba-Xaçmaz bölgəsinin orta əsr arxeoloji abidələri // AMEA Tarix İnstitutu, Elmi əsərləri, XXII cild, Bakı, s. 43-49.
 • 2007. I Hacıaılılı yaşayış yeri // Azərbaycan arxeologiyası, №3-4, s. 66-75.
 • 2007. Orta əsr yaşayış evləri // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, №2, s. 155-160.
 • 2006. ХХ əsrin 50-80-ci illərində Azərbaycanın orta əsr arxeoloji abidələrinin öyrənilməsi // Azərbaycan arxeologiyası, , №1-4, s. 126-133.
 • 2006. ХХ əsrin 20-30-ci illərində Azərbaycanın orta əsr şəhər və qalalarının arxeoloji abidələrinin öyrənilməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri, ser. Hümanitar, №3, s. 101-107.
 • 2006. Городища Северного Азербайджана: древность, средневековье // Ирс- наследие, , №5, c. 14-17.
 • 2006. Seyidli orta əsr yaşayış yeri // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, №1, s. 122-135.
 • 2006. Azərbaycanın antik və orta əsr maddi mədəniyyət tarixinin görkəmli tədqiqatçısı // Azərbaycanın antik və orta əsr arxeologiyası problemləri. Bakı, s. 11-24
 • 2005. Polutəpə yaşayış yerinin orta əsr təbəqəsi // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, №1, s.117-124.
 • 2005.Azərbaycanın yemək və içkilərinə dair //Azərbaycan arxeologiyası, №1-4, s.65-74.
 • 2005.Из истории торговых связей Азербайджана с северными странами // Ирс-Наследие, № 4
 • 2004. Kafkaslardakı eski türk şehri Şabran // Karadeniz araştırmaları dergisi, №1, s. 10-20.
 • 2004. Daş qoçlara dair // BAPQS-nın Elmi Xəbərləri, bur. IV, Bakı, c. 171-174.
 • 2004. Professor Qüdrət İsmayılzadənin 70 illiyinə // Azərbaycan arxeologiyası, 2004, №1-4, c. 13-18 (həmmüəllif).
 • 2003. Zəyəmçayda orta əsr körpüsü qalıqları // Azərbaycan arxeologiyası, №,1-4, s. (həmmüəllif)
 • 2003. Şakaşahar yaşayış yeri // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, 2003, bur. 2, s. 126-133.
 • 2003.Основные итоги археологического изучения средневековых городов Азербайджана // Вестник Бакинского Университета, 2003, № 3, c.83-88.
 • 2003. Армянская агрессия и фальсификация истории культуры Азербайджана // Ирс-Наследие, № 6, c. 44-45.
 • 2002. По следам исчезнувшего города // Ирс-Наследие, 2003, 6, c. 10-11
 • 2002. Sərkərtəpənin polixrom şirli saxsı məmulatı // Azərbaycan arxeologiyası, №,3-4, s. 41-47.
 • 2002. Kafkasya’da Hunlar // Türklər. Ankara: Yeni Türkiye yayınları, 1 –ci cild, s. 921-927.
 • 2002. Средневековый город Шабран // Ирс-Наследие,№, 3, c.41-43.
 • 2002. Köhnə Ərçivan yaşayış yeri // Azərbaycan arxeologiyası, 2002, №,1-2, s. 65-71 (həmmüəllif)
 • 2001. Türk xalqlarının tarixinin görkəmli tədqiqatçısı // Azərbaycan arxeologiyası, № 1-4, s.
 • 2000. Salmanbulağı yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqinin nəticələri // Azərbaycan arxeologiyası, 2000, №3-4, s. 37-44.
 • 2000. Mədəni təbəqə və stratiqrafiya // Azərbaycan arxeologiyası, №1-2, s. 111-115.
 • 2000. Şabran və Sandıqtəpənin şüşə məmulatının kimyəvi texnoloji tədqiqinə dair // Bakı Universitetinin Xəbərləri, №2, s. 72-80.(həmmüəllif)
 • 1999. Orta əsrlərdə Müşkür düzünün təsərrüfat həyatı // Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 4, s. 177-182.
 • 1999. Orta əsr Şabran şəhərinin arxeoloji tədqiqinin bəzi nəticələri // Azərbaycan arxeologiyası, №3-4, s. 60-68.
 • 1999. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri // Azərbaycan arxeologiyası, №1-2, s.28-34.
 • 1998. General and Special Features in the Material Culture of Mediaeval Azerbaijan // Caucasica, The Journal of Caucasian studies, 1998, vol,1, p. 55-59.
 • 1997. Sərkərtəpədə orta əsr təbəqəsi // Tarix və onun problemləri,№1, s. 192-202.
 • 1996. Şirvanın basmanaxışlı saxsı məmulatları haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri, №1, s. 88-97.
 • 1994. СтеклянныеизделиясредневековогослояпоселенияСандыгтепе // Известия АН Азербайджана, № 1-4, c. 128-132.
 • 1994. Azərbaycanın orta əsr yaşayış evlərinə dair // Tarix, onun öyrənilməsi problemləri. Bakı, buraxılış№1, s. 43-47.
 • 1993. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin abadlığı // Qobustan, №1-2, s.16-19.
 • 1992. Nizami dövründə Şirvanın şimal-şərq vilayətləri kəndlərinin social-iqtisadi inkişafının bəzi məsələləri // Azərbaycanın qədim və orta əsr tarixi problemləri. Bakı, s. 70-76.
 • 1990. Azərbaycanın orta əsr bədii keramika nümunələri // Qobustan, № 4, s. 76-82 (həmmüəllif).
 • 1989. Поливная керамика средневекового города Шабрана (IX-XIII вв.) // Советская Археология, 1989, №3, c. 193-206.
 • 1988. Некоторые данные о благоустройстве средневекового города Азербайджан //Великий Октябрь и современность: Актуальные проблемы обществоведения. Баку, c. 56-58.
 • 1987. Одна из групп штампованной керамики Северо-восточного Азербайджана // Доклады АН Азербайджана,1987,№6, c.
 • 1986. Остатки моста на реке Шабранчай // Доклады АН Азербайджана,№6, c. 72-76(həmmüəllif).
 • 1986. К вопросу связей Северо-восточного Азербайджана с городами Поволжья // Археологические и этнографические изыскания в Азербайджана .Баку, Элм, c. 61-66 (həmmüəllif).

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2016-cı ildən Tarix Problemləri üzrə Şuranın üzvüdür
 • 2011-2012-ci illərdəAzərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tarix və siyasi elmlər üzrə Ekspert Şurasının üzvü
 • 2013- cü ildənAMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu nəzdindəki Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
 • 2006-cı ildən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Elmi Şurasının üzvüdür.
 • 2012-ci ildən Azərbaycan Memarlar İttifaqında Memarlıq irsi komissiyasının üzvüdür
 • 1999-cu ildən Azərbaycan arxeologiyası jurnalının baş redaktor müavinidir.
 • 1998-2006-cı illərdə Azərbaycanşünasların Müstəqil Birliyinin sədr müavini

MÜKAFATLARI

 • 2016,Elmin və təhsilin inkişafında 2015-2016-cı tədris ili üzrə əldə etdiyi xüsusi uğurlara görə BDU üzrə „İLİN MÜƏLLİMİ“ Fəxri adına layiq görülüb.
 • 2016. „Qafqaz Albaniyasının intibahı“ layihəsi çərçivəsində respublika ali məktəb tələbələri arasında keçirilən bilik müsabiqəsinin təşkilində fəal iştirakına görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun təşəkkürnaməsi ilə təltif olunub.
 • 2001,Azərbaycanşünasların Müstəqil Birliyinin elmi və təşkilatı fəaliyyətinndə fəal iştirakına görə fəxri fərmanla təltif olunub.
 • 1998,Azərbaycanşünasların Müstəqil Birliyinin yaradılması və fəaliyyətində fəal iştirakına görə fəxri fərmanla təltif olunub.
Bookmark and Share