ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

2006-cı ildə Fevralın 2-də Türkiyə və Azərbaycan hökumətlərinin boru kəmərinə və Ceyhan limanındakı terminala Heydər Əliyevin adının verilməsi haqqı

Türkiyə və Azərbaycan hökumətlərinin boru kəmərinə və Ceyhan limanındakı terminala Heydər Əliyevin adının verilməsi haqqında qərarı onun türk dünyasında xidmətlərinin təsdiqinin təcəssümüdür. Bu qərar xeyli dərəcədə həm sovet, həm də vaxtilə Türkiyə Respublikasının atası Mustafa Kamalın etdiyi kimi, patriarxal-islam dünyasının bir çox xurafatlardan azad olan müstəqil milli dövlətin yaradılması ilə əlaqədardır.Bakı-Ceyhan layihəsinin maliyyə məsələlərinin həllində və bu prosesin başa çatmasında Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri var. Əliyev dünya maliyyə elitasını bu layihənin region üçün və bütövlükdə, Avropa üçün zəruri olduğuna inandıra bildi.

Bookmark and Share