ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Tarix fakultəsinin BETİ şöbəsi

Bakı Dövlət Universitetində təhsilin və elmin dünya elminə və təhsilinə inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədilə 2008-ci ilin noyabr ayında BDU rektorunun əmri ilə (əmr № R-74) Universitetin nəzdində "Beynəlxalq Elm və Təhsilə İnteqrasiya" (BETİ) şöbəsi yaradılmışdır. Şöbənin tərkibində aşağidakı qruplar təşkil olunmuşdur:

 

 • Beynəlxalq təhsil və elmi proqramlar qrupu;
 • Texniki informasiya qrupu;
 • Tərcümə qrupu.

 

BETİ üzvləri Universitet əməkdaşlarını mütəmadi olaraq müvafiq elm sahələri üzrə yeni dövlət və xarici proqramlar, layihələr haqqında məlumatlandırmalıdırlar.

Şöbə tərəfindən əməkdaşların layihələrdə iştirakını təmin etmək məqsədilə aparıcı mütəxəssislərin iştirakı ilə maarifləndirici elmi seminarlar təşkil olunmalıdır.

Şöbə BDU daxili stimullaşdırıcı fərdi qrant və proqramları müəyyənləşdirib Universitet Elmi Şurasına təqdim etməlidir.

BDU-nun web-saytına ümumi nəzarəti BETİ şöbəsi həyata keşirir.

 

Tarix fakultəsi BETİ şöbəsində aşağıdakı əməkdaşlarla təmsil olunur:

 • Tarix fakültəsinin BETİ-də nümayəndəsi - tarix elmləri namizədi Sevinc Ruintən (Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının baş müəllimi)

BETİ şöbəsinin fəaliyyəti müddətində Tarix fakültəsi nümayəndələri tərəfindən aşağıdakı işlər görülmüşdür:

 

 • Müxtəlif elmi sahələr üzrə nəşr olunan jurnalların BETİ tərəfindən təqdim olunmuş siyahısından fakültənin profilinə uyğun olanlar seçilərək elektron variantda kafedralara və laboratoriyalara təqdim olunub. Kafedra və laboratoriyaların əməkdaşları bu barədə məlumatlandırılmışlar.
 • Elektron kitabxanadan istifadə ilə bağlı BDU-nun Elmi kitabxanasının Beynəlxalq mübadilə bölməsinin müdiri C.N.Yusifovanın iştirakı ilə Tarix fakültəsinin əməkdaşları üçün seminar keçirilib.
 • Fakültənin elmi işlərinin prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirilərək təqdim olunub.
 • Fakültənin aktiv əməkdaşlarının siyahısı tərtib olunaraq təqdim olunub. Onlar haqqında daha ətraflı və lazımi məlumat əldə etməyi asanlaşdırmaq məqsədilə anket forması tərtib edilib.
 • Hazırda proqram və layihələrdə iştirak edən fakültə əməkdaşlarının siyahısı tərtib edilərək təqdim olunub.
 • Layihələrin necə yazılması, onlara qoyulan tələblər, donor təşkilatlar haqqında məlumat toplanaraq kafedralara və laboratoriyalara təqdim olunub.
 • Aİ 7 çərçivə proqramı ilə bağli partnyor axtarışı anketləri çap edilmiş və elektron variantda kafedralara və laboratoriyalara təqdim olunub. Onlarin doldurulmasına nəzarət edilir.
 • BDU-da təhsilin cəviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə BETİ üzvlzrinin müzakirəsinə 12 bənddən ibarət təkliflər hazırlanıb təqdim edilib. Həmçinin BETİ üzvləri tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələrin müzakirəsində istirak edilir.
 • Fakültənin saytina nəzarət həyata keçirilir.

 

Tarix fakültəsinin BETİ şöbəsi ilə əlaqə ünvanı: ruintan@mail.bsu.az

Bookmark and Share