ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

İsmayılova Sənubər

 

İsmayılova Sənubər Abdulla qızı

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon: +99450 310–30–19

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 fevral 1950–ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1967-1972–ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsinin tələbəsi olub.
 • 1985–ci ildə «1971–1975–ci illərdə Azərbaycanda ümumtəhsil məktəblərinin inkişafı» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1976–cı ildən BDU–da «Türk və Qafqaz xalqları tarixi» (o vaxt "SSRİ tarixi (sovet dövrü)") kafedrasında işləyir. Hazırda həmin kafedranın dosentidir.
 • Tarix fakültəsində bakalavr təhsil pilləsində tarix və regionşünasliq (Qafqazşünasliq) ixtisası tələbələrinə, həmçinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin "Beynəlxalq münasibətlər" ixtisasi tələbələrinə "Türk xalqları tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)" fənnini tədris edir.
 • 20 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk xalqları tarixinin aktual problemləri; türk xalqlarının qədim dövr və orta əsrlər mədəniyyəti

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Qazax xalqının etnogenezi // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2003, №4 (rus dilində)
 • Erkən orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti. Qədim türk yazıları // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2004. №4 (rus dilində)
 • Türk xalqlarının islamaqədərki mədəniyyəti // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2006. №4 (rus dilində)
 • Türk xalqlarının qədim eposları // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2007. №4 (rus dilində)
 • Sibir və Volqaboyu türkdilli xalqların mədəniyyəti (həmmüəllif) // «Tarix və onun problemləri» jurnalı, 2008. №4
 • Kafedra əməkdaşları tərəfindən Tarix fakültəsində tədis üçün hazırlanmış və 2004-cü ildə nəşr olunmuş "Türk xalqları tarixi (qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər)" Vahid proqramın qədim dövr bölməsinin rus dilinə tərcüməsi. Adiloğlu MMS. 2008.
 • Источники- Ценные факты об изучении истории Тюркских Народов, rus dilində Tarix və Onun problemləri Bakı, N 3, 2016.
Bookmark and Share