ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ƏSGƏR ZEYNALABDİNOV Aydın oğlu

Slavyan ölkələri tarixi kafedrası, müəllim Tarix üzrə elmlər doktoru
Tel:: 439-09-12

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1987-ci ilin yanvar ayının 27-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2004-cü ildə Gəncə şəhəri 24 saylı orta məktəbi bitirmişdir
 • TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 2004-Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş
 • 2008-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 2013-ci ildə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun doktorantura bölməsinə daxil olmub
 • 2014- Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yazdığı ABŞ-ın Qafqaz siyasəti (1992-2000-ci illər) adlı dissertasiya işi müdafiəyə təqdim olunub
 • 2018-ci ildə “Slavyan ölkələri tarixi” fənni üzrə proqramın ingilis variantını hazırlamışdır. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 15-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2016-cı ildən Bakı Dövlət Universitetin Tarix fakültəsinin “Slavyan ölkələri tarixi kafedrası”nda saathesabı müəllim
 • 2018-ci ildən isə həmin kafedranın daxili əvəzçiliklə müəllimi vəzifəsində çalışır

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələrinin qədim, orta, yeni və müasir tarixindən ingilis dilində mühazirə və məşğələlər aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • ABŞ-ın Qafqaz siyasəti (1992-2000-ci illər)

BEYNƏLXALQ KONFRANSLAR

 • 2014-cü ilin 24-25 oktyabr tarixlərində Rusiyada keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda “Налаживание отношений между США и Азербайджаном (1991-1994 г)”
 • 2015-ci ilin 2-4 fevral tarixlərində Türkiyədə keçirilən təhsil və sosial elmlər üzrə beynəlxalq konfransda “USA Caucasus policy (1992-2000)”
 • 2015-ci ilin 26-29 may tarixlərində Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq konfransda “US-Georgia military cooperation (1992-2000)”
 • 2016-cı ildə Türkiyədə keçirilən beynəlxalq Qara dəniz-Qafqaz konqresində “US energy policy in the Caucasus and Turkey” adlı məqalələrlə çıxış edib.
Bookmark and Share