ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 KONFRANSLAR 1 TARİXDƏ BU GÜN 1 ƏLAQƏ 1

Sevda Yunis qızı Süleymanova

Sevda Yunis qızı Süleymanova      

Tarix Elmləri doktoru, BDU-un professoru

Elmi İşlər üzrə dekan müavini.
Telefon:+(994)12 539-11-17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-ci il yanvarın 26-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
 • 1961-1971-ci illərdə 199 saylı orta məktəbdə təhsil almışdı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1976-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetini təhsil almışdı.
 • “Azərbaycan Komunist Partiyasının ilk partiya təşkilatlarının rolunu artırmaq sahəsində fəaliyyəti (1976-1980-cı illər)”mövzusunda namizədlik disertasiyasını 1990-cı ildə müdafiə edib.
 • “Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın yaranması və inkişafı (XIX əsrin sonu ХХ əsrin əvvəli)”, mövzusunda doktorluq disertasiyasını 2003-ci ildə müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 257 və 95 saylı orta məktəblərdə tarix müəllimi işləyib
 • 1980-cı ildən BDU-un Sov.İKP tarixi, 1988-cı ildən Siyasi tarix, 1999-cı ildən indiyədək Azərbaycan tarixi (təbiət fakultələri üzrə) kafedrasında çalışır.
 • Azərbaycan tarixi fənnini tədris edir (ümumi kurs)
 • 100 məqalə, 2 monoqrafiya, 6 kitabın müəllif və həmmüəllifdir
 • 2003-ci ildə “Vektor” beynəlxalq elmi mərkəzi tərəfindən “XXI əsrin tanınmış xanımı”, 2006-cı ildə isə “XXI əsrin Azərbaycan ziyalıları” beynəlxalq diplomları ilə təltif olunub
 • 2007-ci ildən Azərbaycan kütləvi informasiya işçilərinin həmkarlar ittifaqının “Qızıl qələm” fəxri media mükafatı laureatıdır.
 • 2014-cü ildə Tarix fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışıb
 • 2015-ci ildən Tarix fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • XIX yüzilliyin soni XX yüzilliyin əvvəlində Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003-ci ildə Bakıda “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tarixinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq Elmi Sessiyada “Bakının azad edilməsinə dair” məruzə ilə çıxış edib
 • 17-21 iyun 2008-ci ildə “Qadınlar və İctimai sfera” mövzusunda beynəlxalq konfransda
 • 13-14 sentyabr 2008-ci ildə “Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi” mövzusunda Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin qurulması və bakının azad edilməsinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumda iştirak etmişdir
 • Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyata tərzidir. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2016.
 • ”İçərişəhər”Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası ilə birgə 28 sentyabr 2017-ci ildə keçirdiyi Rusiyada Fevral inqilabının, Qafqaz və Ümumrusiya müsəlmanları qurultaylarının 100 illiyinə və Bakının azad olunmasının 99 illiyinə həsr olunmuş “Cümhuriyyətə gedən yol” adlı elmi-praktik konfrans;“Qafqaz müsəlmanları qurultayının istiqlal uğrunda mücadilədə rolu”
 • 2017-ci ilin aprel ayından Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun elan etdiyi müsabiqədə 2016-cı ilin sonunda qalib gəlmiş “Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik” mövzusunda qrand lahiyəsinin icraçısıdır. Lahiyənin rəhbəri prof. Seyidbəyli M.H. Qrant № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/50/5.
 • 1-2 iyun 2017-ci il tarixində “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli mözünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda “Azərbaycanda milli özünüdərk prosesində milli ideyanın rolu”
 • 23 iyun 2017-ci il tarixində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalıdır” mövzusunda Şamaxıda keçirilən V Beynəlxalq elmi konfransda ”Milli ideologiyanın əsas komponenti olan milli-mənəvi dəyərlərimiz”, Şamaxı, 2017, s.302-307
 • IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunda “Türkçülük ideologiyasının yaranması (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda elmi heyət tərəfindən dəyərləndirilmiş məruzə ilə çıxış etmişəm. Niğde (Türkiyə), 26-28 Aprel 2017

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Bakının azad ediməsinə dair Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin aktual problemləri. Beynəlxalq Elmi sessiyanın materialları. Bakı 2003.
 • Azərbaycan müstəqilliyi daimidir,əbədidir, dönməzdir. “XX-XXI: iki əsrin nadir dövlət xadimi və lideri ” mövzusunda elmi sessiyanın materiaları. Bakı 2003.
 • XX əsrin əvvəllərinda Qarabağ bölgəsində milli oyanış. “Şuşa-Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir” (IV elmi konfransın materialları) 7 may 2004, Bakı 2005.
 • M.Ə.Rəsulzadənin siyasi baxışlarının formalaşması. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar. M.Ə.Rəsulzadənin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (29 yanvar 2004). 2005.
 • Birinci rus inqilabının Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkata təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N 4, 2005.
 • Milli-azadlıq hərəkatında “Müdafiə” partiyasının rolu “Tarix və onun problemləri” Əlavə 3, Bakı, 2007.
 • Azərbaycan dövlətçilik tarixində Heydər Əliyev dövrü. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə tarix fakultəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2008.
 • XIX-XX yüzilliklərin qovuşuğunda Azərbaycanın siyasi durumu. Magistr pilləsi üçün proqram. Bakı 2008.
 • >Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti milli özünüdərkin məntiqi nəticəsi kimi.AMEA-nın tarix İnstitutunun əsərləri. 2008.
 • Türk xalqları tarixi (ən qədim dövrlərdən müassir dövrə qədər). Azərbaycan və Rus dillərində, bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı, Bakı 2006.
 • Ən yeni tarix (Rus və Azərbaycan dillərində). Ümumtəhsil məktəblərində IX sisiflər üçün dərslik ( həmmüəllif). Bakı, 2005,2007.
 • 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri fərmanla təltif olunub
 • Əhməd bəy Ağaoğlu görkəmli ictimai-siyasi xadim kimi. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 8-ci elmi əməli konfransının materialları Qarabağ general-qubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olunur. Bakı 2009 il.
 • 1905-1906-ci illərdə Qarabağda erməni təcavüzkarlığı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah 9-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı 2010 il
 • Paylaşılmayan şəhir. Baku uğrunda soviet-ingliz-türk rekabet və şehir yönetimi Devletlər Kıskancında Bağımsız Azərbaycan ( 1918 - 1920) 19 kültür sanat yayınçılık cağaloğlu İstanbul 2010 il
 • Türk dünyası qloballaşma dövründə. Türk dünyası: Dünən və bu gün (Benəlxalq elmi konfrans) Tezizlər 23-24 may Bakı 2011 il.
 • Türk xalqları tarixi 9 ən qədim zamanlardan bu günümüzədək. Dərs vəsaiti Bakı 2011.
 • XX əsrinəvvələrində Azərbaycan milli hərəkatı xarici tarixşünaslıqda. Azərbaycan dünya ədəbiyyatında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini Xəzər Universitetinin  20 illiyinə həsr olunmuş Benəlxalq simpoziumum materialları 27-28 may. 2011.
 • Azərbaycan Cünhuriyyətinini süqutu ərəfəsində Qarabağ və Zəngəzura erməni təcavüzü. Qarabağ  dünən, bu gün, və sabah 12-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı 2013.
 • Azərbaycan qadının ictimai-siyasi həhkatda yeri və rolu ( XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllıri). Tarix və Onun problemləri. Akad. Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunnur Xüsusi buraxılış. Bakı, 2013, N2.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində Şimalı Azərbaycanda sosial-siyasi hərəkat. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri 48, 49, 50-ci cild, "Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan" mövzusunda həsr olunmuş Benəlxalq ilmi konfransın materialları Bakı. 2014 il.
 • İlk demokratik parlamentininformalaşması Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransı Bakı Elmi., 2014 il.
 • “Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk peşəkar hərbi naziri” “Tarix və onun problemləri” xüsusi buraxılışı №4, 2015
 • Bakı Türkoloji Qurultayının qərarlarının tarixi əhəmiyyəti. Tarix və Onun Problemləri, Bakı, N3, 2016
 • «Вопросы конституционального строительства и роль лидера нации». III Конгресс историков Казахыстана: сборник научных статьей под общей редак. Е.Б.Садыкова Астана: Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумильева, 2015, с. 412-415
 • Bakı Türkoloji Qurultayın qərarlarının tarixi əhəmiyyəti. Tarix və Onun problemləri. 3-cü nəşr. Bakı. səh 7-11, 2016.

KITABLAR

 • Siyasi Tarix. Ali məktəb tələbələr üçün dərslik B. 1995
 • Ən Yeni Tarix. Ümum təhsil məktəblərini üçün dərslik 11 sinif B. 2005
 • Böyük insan. Nəsillərə örnək həyat yolu.B, 2008.
 • Политическая история (краткий курс лекции). Bakı, 2006.
 • История Тюркских Народов. Учебное пособия для вузов. Б. 2009.
 • Türk Xalqlar tarixi Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti B. 2012
 • Из истории тюркских народов. Общее представление о характере исторических процессов происходивших в истории тюркских народов. Monoqrafiya LAP Lambert Academic Publishing Saarbrickou Germany, 2012.
 • Azərbaycam Tarixi. Ali məktəblər üçün dərslik Bakı Universiteti Nəşriyyati, 2014.
 • История Азербайджана. Учебник для вузов БГУ. 2015
 • Qafqaz müsəlmanları qurultayının Azərbaycan milli hərəkatında yeri ”Tarix və onun problemləri” № 2, 2017, s.271-280
Bookmark and Share