ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Sevda Yunis qızı Süleymanova

Sevda Yunis qızı Süleymanova      

Tarix Elmləri doktoru, BDU-un professoru

Elmi İşlər üzrə dekan müavini.
Telefon:+(994)12 539-11-17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-ci il yanvarın 26-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
 • 1961-1971-ci illərdə 199 saylı orta məktəbdə təhsil almışdı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1976-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetini təhsil almışdı.
 • “Azərbaycan Komunist Partiyasının ilk partiya təşkilatlarının rolunu artırmaq sahəsində fəaliyyəti (1976-1980-cı illər)”mövzusunda namizədlik disertasiyasını 1990-cı ildə müdafiə edib.
 • “Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkatın yaranması və inkişafı (XIX əsrin sonu ХХ əsrin əvvəli)”, mövzusunda doktorluq disertasiyasını 2003-ci ildə müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 257 və 95 saylı orta məktəblərdə tarix müəllimi işləyib
 • 1980-cı ildən BDU-un Sov.İKP tarixi, 1988-cı ildən Siyasi tarix, 1999-cı ildən indiyədək Azərbaycan tarixi (təbiət fakultələri üzrə) kafedrasında çalışır.
 • Azərbaycan tarixi fənnini tədris edir (ümumi kurs)
 • 100 məqalə, 2 monoqrafiya, 6 kitabın müəllif və həmmüəllifdir
 • 2003-ci ildə “Vektor” beynəlxalq elmi mərkəzi tərəfindən “XXI əsrin tanınmış xanımı”, 2006-cı ildə isə “XXI əsrin Azərbaycan ziyalıları” beynəlxalq diplomları ilə təltif olunub
 • 2007-ci ildən Azərbaycan kütləvi informasiya işçilərinin həmkarlar ittifaqının “Qızıl qələm” fəxri media mükafatı laureatıdır.
 • 2014-cü ildə Tarix fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışıb
 • 2015-ci ildən Tarix fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • XIX yüzilliyin soni XX yüzilliyin əvvəlində Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003-ci ildə Bakıda “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tarixinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq Elmi Sessiyada “Bakının azad edilməsinə dair” məruzə ilə çıxış edib
 • 17-21 iyun 2008-ci ildə “Qadınlar və İctimai sfera” mövzusunda beynəlxalq konfransda
 • 13-14 sentyabr 2008-ci ildə “Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi” mövzusunda Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin qurulması və bakının azad edilməsinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumda iştirak etmişdir
 • Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyata tərzidir. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2016.
 • ”İçərişəhər”Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası ilə birgə 28 sentyabr 2017-ci ildə keçirdiyi Rusiyada Fevral inqilabının, Qafqaz və Ümumrusiya müsəlmanları qurultaylarının 100 illiyinə və Bakının azad olunmasının 99 illiyinə həsr olunmuş “Cümhuriyyətə gedən yol” adlı elmi-praktik konfrans;“Qafqaz müsəlmanları qurultayının istiqlal uğrunda mücadilədə rolu”
 • 2017-ci ilin aprel ayından Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun elan etdiyi müsabiqədə 2016-cı ilin sonunda qalib gəlmiş “Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik” mövzusunda qrand lahiyəsinin icraçısıdır. Lahiyənin rəhbəri prof. Seyidbəyli M.H. Qrant № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/50/5.
 • 1-2 iyun 2017-ci il tarixində “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli mözünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda “Azərbaycanda milli özünüdərk prosesində milli ideyanın rolu”
 • 23 iyun 2017-ci il tarixində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalıdır” mövzusunda Şamaxıda keçirilən V Beynəlxalq elmi konfransda ”Milli ideologiyanın əsas komponenti olan milli-mənəvi dəyərlərimiz”, Şamaxı, 2017, s.302-307
 • IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunda “Türkçülük ideologiyasının yaranması (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda elmi heyət tərəfindən dəyərləndirilmiş məruzə ilə çıxış etmişəm. Niğde (Türkiyə), 26-28 Aprel 2017
 • Azərbaycan Cümhuriyyətində Ordu Quruculuğu. PROCEEDING of the International Conference on SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIAN SCIENCES DEDICATED TO THE 95TH ANNIVERSARY OF THE National leader Haydar Aliyev, May 14-15, 2018 Baku, Azerbaijan, s.520-524.
 • Azərbaycanın ilk parlament sədri - Əlimərdan Bəy Topçubaşov.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.8
 • Azərbaycan Parlamentinin ilk sədri - Əlimərdan Bəy Topçubaşov. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May, 2018. s. 45-48

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Bakının azad ediməsinə dair Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin aktual problemləri. Beynəlxalq Elmi sessiyanın materialları. Bakı 2003.
 • Azərbaycan müstəqilliyi daimidir,əbədidir, dönməzdir. “XX-XXI: iki əsrin nadir dövlət xadimi və lideri ” mövzusunda elmi sessiyanın materiaları. Bakı 2003.
 • XX əsrin əvvəllərinda Qarabağ bölgəsində milli oyanış. “Şuşa-Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir” (IV elmi konfransın materialları) 7 may 2004, Bakı 2005.
 • M.Ə.Rəsulzadənin siyasi baxışlarının formalaşması. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar. M.Ə.Rəsulzadənin 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (29 yanvar 2004). 2005.
 • Birinci rus inqilabının Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkata təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N 4, 2005.
 • Milli-azadlıq hərəkatında “Müdafiə” partiyasının rolu “Tarix və onun problemləri” Əlavə 3, Bakı, 2007.
 • Azərbaycan dövlətçilik tarixində Heydər Əliyev dövrü. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə tarix fakultəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2008.
 • XIX-XX yüzilliklərin qovuşuğunda Azərbaycanın siyasi durumu. Magistr pilləsi üçün proqram. Bakı 2008.
 • >Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti milli özünüdərkin məntiqi nəticəsi kimi.AMEA-nın tarix İnstitutunun əsərləri. 2008.
 • Türk xalqları tarixi (ən qədim dövrlərdən müassir dövrə qədər). Azərbaycan və Rus dillərində, bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı, Bakı 2006.
 • Ən yeni tarix (Rus və Azərbaycan dillərində). Ümumtəhsil məktəblərində IX sisiflər üçün dərslik ( həmmüəllif). Bakı, 2005,2007.
 • 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri fərmanla təltif olunub
 • Əhməd bəy Ağaoğlu görkəmli ictimai-siyasi xadim kimi. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 8-ci elmi əməli konfransının materialları Qarabağ general-qubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olunur. Bakı 2009 il.
 • 1905-1906-ci illərdə Qarabağda erməni təcavüzkarlığı. Qarabağ dünən, bu gün və sabah 9-cu elmi-əməli konfransının materialları. Bakı 2010 il
 • Paylaşılmayan şəhir. Baku uğrunda soviet-ingliz-türk rekabet və şehir yönetimi Devletlər Kıskancında Bağımsız Azərbaycan ( 1918 - 1920) 19 kültür sanat yayınçılık cağaloğlu İstanbul 2010 il
 • Türk dünyası qloballaşma dövründə. Türk dünyası: Dünən və bu gün (Benəlxalq elmi konfrans) Tezizlər 23-24 may Bakı 2011 il.
 • Türk xalqları tarixi 9 ən qədim zamanlardan bu günümüzədək. Dərs vəsaiti Bakı 2011.
 • XX əsrinəvvələrində Azərbaycan milli hərəkatı xarici tarixşünaslıqda. Azərbaycan dünya ədəbiyyatında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini Xəzər Universitetinin  20 illiyinə həsr olunmuş Benəlxalq simpoziumum materialları 27-28 may. 2011.
 • Azərbaycan Cünhuriyyətinini süqutu ərəfəsində Qarabağ və Zəngəzura erməni təcavüzü. Qarabağ  dünən, bu gün, və sabah 12-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı 2013.
 • Azərbaycan qadının ictimai-siyasi həhkatda yeri və rolu ( XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllıri). Tarix və Onun problemləri. Akad. Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunnur Xüsusi buraxılış. Bakı, 2013, N2.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində Şimalı Azərbaycanda sosial-siyasi hərəkat. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri 48, 49, 50-ci cild, "Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan" mövzusunda həsr olunmuş Benəlxalq ilmi konfransın materialları Bakı. 2014 il.
 • İlk demokratik parlamentininformalaşması Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransı Bakı Elmi., 2014 il.
 • “Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk peşəkar hərbi naziri” “Tarix və onun problemləri” xüsusi buraxılışı №4, 2015
 • Bakı Türkoloji Qurultayının qərarlarının tarixi əhəmiyyəti. Tarix və Onun Problemləri, Bakı, N3, 2016
 • «Вопросы конституционального строительства и роль лидера нации». III Конгресс историков Казахыстана: сборник научных статьей под общей редак. Е.Б.Садыкова Астана: Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумильева, 2015, с. 412-415
 • Bakı Türkoloji Qurultayın qərarlarının tarixi əhəmiyyəti. Tarix və Onun problemləri. 3-cü nəşr. Bakı. səh 7-11, 2016.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Süqutu və Rusiya. Tarix və Onun Problemi, N2, 2018. s.45-50
 • Azərbaycan Cümhuriyyətinin Quruculuları - Əlimərdan Bəy Topçubaşov // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri - Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s.98-105

KITABLAR

 • Siyasi Tarix. Ali məktəb tələbələr üçün dərslik B. 1995
 • Ən Yeni Tarix. Ümum təhsil məktəblərini üçün dərslik 11 sinif B. 2005
 • Böyük insan. Nəsillərə örnək həyat yolu.B, 2008.
 • Политическая история (краткий курс лекции). Bakı, 2006.
 • История Тюркских Народов. Учебное пособия для вузов. Б. 2009.
 • Türk Xalqlar tarixi Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti B. 2012
 • Из истории тюркских народов. Общее представление о характере исторических процессов происходивших в истории тюркских народов. Monoqrafiya LAP Lambert Academic Publishing Saarbrickou Germany, 2012.
 • Azərbaycam Tarixi. Ali məktəblər üçün dərslik Bakı Universiteti Nəşriyyati, 2014.
 • История Азербайджана. Учебник для вузов БГУ. 2015
 • Qafqaz müsəlmanları qurultayının Azərbaycan milli hərəkatında yeri ”Tarix və onun problemləri” № 2, 2017, s.271-280
Bookmark and Share