ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əsədova Əmanət

Əsədova Əmanət Allahverən qızı

baş laborant
Tel:(+99412) 539-36-56

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) Tarix fakültəsini bitirib.
 • "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı etnoqrafik mənbə kimi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1989-cu ildən Bakı Dövlət universitetinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır.
 • Bakalavr təhsil pilləsində Etnoqrafiya və etnologiya fənlərini tədris edir.
 • 10-dan çox məqalənin müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Etnologiya, Mədəni Antropologiya
 • Sosial-Antropologiya, iqtisadi antropologiya.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan etnoqrafiyası
 • Azərbayjanda dastanlarla bağlı aparılmış tədqiqatları sistemləşdirməklə məşğul olmuşdur. Ə.Əsədova «Dədə Qorqud» dastanında tarixi-etnoqrafik məsələlərin tədqiqi üzrə axtarışlar aparmış, etnoqrafiya ilə yanaşı antropoloci araşdırmalara da yer ayırmışdır. Ə.Əsədova elmi konfransda məqalə ilə çıxış elmiş, növbəti il üçün dərlik və dərs vəsaitlərinin çapa hazırlanması ilə məşğuldur.
 • Azərbaycanda etno-sosial tədqiqatın xüsusiyyətləri Mərhələ I: Etno-sosial araşdırmaların tarixşünaslığı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında islam dininin yeri // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2001, №3-4, s.18-21
 • «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında xalq nəqliyyat vasitələri və yollar // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2007, №2, s.132-137
 • «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında orta əsr xalq oyun və əyləncələri. // II Respublika elmi konfransının materialları, 2003, s. 254-258
 • «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının coğrafi məkanı // Arxeologiya və etnoqrafiya, 2007, №2
 • Orta əsr Azərbaycan xalq geyimləri («Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı əsasında). // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi-nəzəri toplu, II buraxılış, 2004, s. 58-69.
 • Azərbayjanda orta əsr musiqi alətləri (Kitabi-Dədə Qorqud dastanı əsasında) (həmmüəllif A.Abdullayev) //”Prof.Q.İsmayılzadənin 80 illiyinə həsr olunan məqalələr toplusu. 2014
 • Azərbaycanlıların mənəvi mədəniyyəti Proqram. 2015. 12 səh
 • İqtisadi antropologiya. Proqram. 2015 .10 səh
 • Oğuz elində hərbi demokratiyanın təntənəsi (Kitabi DədəQorqud dastanı əsasında)tezis/ Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi yol, BDU-nun Tarix fakültəsinin keçirdiyi elmi konfransın materialları Bakı 2016, s.63-65
 • İlk qadın atropoloqlar / Azərbaycan Arxeologiyası, 2016, N 2 s. 22-30
 • Şəqrşünaslığın aktual problemləri Respublika elmi konfransı // Şərqşünaslığın aktual problemləri Respublika elmi konfransı tezis
 • İlk Qadın Antropoloqlar. Tarix və Onunj Problemləri N2. 2018, s.291-295
 • Oyunlar azərbaycanlıların milli etnik mədəniyyətinin mühüm elementi kimi (Kitabi Dədə Qorqud dastanı əsasında) 2017, 20-21 dekabr tarixlərində keçiriləcək “Dünya azərbaycanlıları:tarix və müasirlik” adlı II Beynəlxalq konfrans materialları
 • Azərbaycanda Tarixi Etno- Siyasi Proseslərin Öyrənilməsində "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanın Rolu.// Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr, 2018. s.38-39/
 • Azərbaycanın dünya muzeylərindəki dastanları və tarixin  tədisi prosesi / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Azərbaycanda muzeylərin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri” mövzusunda keçiriləcək  III Respublika elmi konfransı 2019, 29 noyabr. səh.198-200
 • Kitabi Dədə Qorqud dastanı və Azərbaycan etnoqrafiyası. Bakı, Ecoprint nəşriyyatı Bakı: 2019, 175, 11 çv
Bookmark and Share