ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

RUİNTƏN Sevinc Fərrux qızı

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Bakı şəhərində siyasi mühacir ailəsində anadan olub

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974-1984 – Bakı şəhərində 82 saylı ümumtəhsil məktəbdə orta təhsil alıb
 • 1985-1990 – Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində (əyani şöbə) təhsil alıb
 • 1998-2003 – Bakı Dövlət Universitetinin Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının dissertantı olub
 • Oktyabr 2007 – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda "Azərbaycanın müstəqil türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri (XX əsrin 90-cı illəri)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib
 • May 2008 – AR Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “tarix elmləri namizədi” elmi dərəcəsi təsdiq edilib
 • 2014-cü ildən Elmlər doktoru proqramı üzrə Bakı Dövlət Universitetində doktorant. Dissertasiya mövzusu: “Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik problemləri və Türkiyə Cümhuriyyəti”

Əmək fəaliyyəti

Tədris etdiyi fənlər

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk xalqları və Qafqaz regionunun yeni və müasir dövr tarixi, siyasi vəziyyəti, beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, təhlükəsizlik problemləri və s.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak

Məqalələr, tezislər

Tədris-metodiki işlər, monoqrafiyalar

Qrantlar, ezamiyyətlər

 • 1-30 may 2018 - Uludağ Universiteti (Bursa, Türkiyə) “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” Uluslararası İlişkiler bölümünün “Siyasi tarix” kafedrasında stajkeçmə
 • 2014/2015 - Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda professor müəllim heyəti arasında “Türk xalqları tarixi tədrisi kabinetinin yaradılması” layihəsi ilə Tarix fakültəsi üzrə qalib
 • Aprel – may 2013 - Uludağ Universiteti (Bursa, Türkiyə) “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” Uluslararası İlişkiler bölümünün “Siyasi tarix” kafedrasında stajkeçmə
 • 2009/2010 - Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda professor müəllim heyəti arasında “XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində” layihəsi ilə Tarix fakültəsi üzrə qalib (http://beti.bsu.edu.az/az/content/universitetdaxili_qrantlar)
 • Iyul-Avqust 2009 - Londonda yay məktəbində iştirak
 • Mart - Aprel 2006 - ABŞ Dövlət Departamentinin və Təhsil və Mədəniyyət məsələləlri bürosunun birlikdə həyata keçirdikləri "Xarici qonaqlar liderliyi proqramı"nda iştirak. Proqram çərçivəsində "Din və təhsil" məsələləri ilə baglı ABŞ-ın 7 şəhərində olub

Elmi jurnalların nəşrində iştirak

Konfransların, elmi seminarların, tədbirlərin təşkili

Opponentlik

Tələbələrlə iş

ƏLAVƏ

Fevral 2009 - Dekabr 2011 - Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Elmə və Təhsilə İnteqrasiya şöbəsində Tarix fakültəsinin nümayəndəsi

2008 - 2012 - “Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq”; “Amerikaşünaslıq)” ixtisasları üzrə magistrdissertasiyalarının müdafiəsi komissiyasının üzvü

2007/2008-ci tədris ili - Bakı Dövlət Universitetində “Ümumi tarix” və “Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq” ixtisasları üzrə magistr dissertasiyalarının müdafiəsini həyata keçirən komissiyanın katibi

Bookmark and Share