ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

RUİNTƏN Sevinc Fərrux qızı

 

 • Tarix elmləri namizədi, dosent
 • Telefon: (+994 12) 539-08-56
 • E-mail: seva6611@rambler.ru; ruintan@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Bakı şəhərində siyasi mühacir ailəsində anadan olub

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974-1984 – Bakı şəhərində 82 saylı ümumtəhsil məktəbdə orta təhsil alıb
 • 1985-1990 – Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində (əyani şöbə) təhsil alıb
 • 1998-2003 – Bakı Dövlət Universitetinin Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının dissertantı olub
 • Oktyabr 2007 – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda "Azərbaycanın müstəqil türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri (XX əsrin 90-cı illəri)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib
 • May 2008 – AR Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “tarix elmləri namizədi” elmi dərəcəsi təsdiq edilib
 • 2014-cü ildən Elmlər doktoru proqramı üzrə Bakı Dövlət Universitetində doktorant. Dissertasiya mövzusu: “Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik problemləri və Türkiyə Cümhuriyyəti”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2015 – Türk xalqları tarixi kafedrası, dosent
 • 2011-2014 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi (2012-ci ildən – “Türk xalqları tarixi”) kafedrası, dosent əvəzi
 • 2009-2011 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası, baş müəllim
 • 2006-2008 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası, müəllim
 • 1992-2006 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası, baş laborant və saathesabı müəllim
 • 1991-1992 – “Tarixi tədqiqatlarda riyazi üsullar və EHM-in tətbiqi” ETL, laborant
 • 1990-1991 – Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrası, laborant
 • 1984-1985 – Ə.Bayramov adına Bakı Tikiş İstehsalat Birliyi

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Tarix fakültəsində bakalavr və magistratura, Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsində, Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi “Sabah” qruplarında bakalavr təhsil pilləsində mühazirə və seminar məşğələləri aparır.

Bakalavr

 • Türk xalqları tarixi
 • XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində
 • Türkiyənin Qafqaz siyasəti

Magistratura

 • Yeni dünya düzəni şəraitində Mərkəzi Asiya regionu dünya dövlətlərinin maraqları sistemində (“Türk dünyası tarixi” ixtisasında)
 • Türkiyənin xarici siyasəti (“Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) ixtisasında)
 • Müasir dövrdə ABŞ – Rusiya geosiyasi rəqabəti kontekstində Türkiyə (“Regionşünaslıq-Türkiyə üzrı) ixtisasında)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk xalqları və Qafqaz regionunun yeni və müasir dövr tarixi, siyasi vəziyyəti, beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, təhlükəsizlik problemləri və s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 28-29 Noyabr 2016, Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə) VIII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı: "Küresel Ve Bölgesel Sistemde Devlet Ve Devlet-Dişi Aktörler" Məruzə mövzusu: “XXI əsrdə ABŞ və Rusiyanın Cənubi Qafqazda güç siyasəti: “yumşaq güç” (soft power), “sərt güç” (hard power)”
 • 21-22 Oktyabr 2015, Uludağ Universiteti (Bursa, Türkiyə) - “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları” mövzusunda VII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı. Məruzə mövzusu: “Yeni dünya düzəninin formalaşması və Qafqazın yenidən böyük dövlətlərin maraqları dairəsinə daxil olması”
 • 21-23 Aprel 2015, Xəzər Universiteti, (Bakı, Azərbaycan) - TEMPUS proqramı, PACT layihəsi çərçivəsində treningdə iştirak
 • 8-11 Aprel 2015, Akdeniz Universiteti (Antalya, Türkiyə) - ““Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında türk-ermeni ilişkileri” uluslararası sempozyumu: Toplumsal bellek, önyarğılar ve gerçekler” mövzusunda beynəlxalq simpozium. Məruzə mövzusu: “Türkiyə - Ermənistan əlaqələrinə Qərb dövlətlərinin münasibəti. Ermənilərin “özünüqoruma” sindromu”
 • 12-15 noyabr 2014, Akdeniz Universiteti (Antalya, Türkiyə) - “Savaşan devletlerin tarihçilerinin gözüyle 100.yılında Birinci Dünya Savaşı” mövzusunda beynəlxalq simpozium. Məruzə mövzusu: “I Dünya müharibəsi və Rusiya müsəlmanları”
 • 04-08 avqust 2014, İstanbul Aydın Universiteti (İstanbul, Türkiyə) - EURAS (Avrasiya Universitetlər Birliyi) üzv Universitetlərin “İnkişaf edən dünyada gənclər və ətraf mühit” mövzusunda I Beynəlxalq Gənclər Festivalı. Məruzə mövzusu: “Müasir Azərbaycan gənclərinin dünyaya baxış açısı”
 • 11-12 dekabr 2013, Uludağ Universiteti (Bursa, Türkiyə) - “Barış ve Güvenliyin yeniden inşası” mövzusunda V.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı. Məruzə mövzusu: “Türkiyə İran münasibətlərində Azərbaycan amili”
 • 11-13 iyun 2013, Kırğızıstan-Türkiyə Manas Universiteti (Bişkek, Qırğızıstan) - Kırğızıstan-Türkiyə Manas Universiteti “Türk Uyarlığı ve Araştırma Merkezi”ndə “Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqil türk dövlətləri ilə münasibətləri” mövzusunda seminar
 • 2-4 oktyabr 2012, Uşak Universiteti (Uşak, Türkiyə) - “Böyük Taaruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu” mövzusunda beynəxalq simpozium. Məruzə mövzusu: “Azərbaycan - Türkiyə münasibətlərinin milli mücadilə səhifələri”
 • 14-16 iyun 2012, Trabzon Universiteti (Trabzon, Türkiyə) - II.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Məruzə mövzusu: “Tarih derslerinin milli kimliyimizin oluşmasında rolü”
 • Dekabr 2009, (Daşkənd, Özbəkistan) - Azərbaycan Respublikasının Özbəkistandakı səfirliyi tərəfindən Azərbaycan diplomatiyasının 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans. Məruzə mövzusu: “Müstəqillik illərində Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri”
 • 16-18 iyun 2009, Atatürk Universiteti (Ərzurum, Türkiyə) - I.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Məruzə mövzusu: “Günümüzdə “Türk tarixi”nin tədrisi problemləri”
 • 10-12 Oktyabr 2009 (Bakı, Azərbaycan) - Beynəlxalq “İbn Ərəbi simpoziumu” Aida İmanquliyeva – 70. “Şərq və qərb: Ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr”
 • Sentyabr 2009, Bakı Dövlət Universiteti (Bakı, Azərbaycan) - Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi A.İmanquliyevanın 70 illik ybileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı. Məruzə mövzusu: “Türkiyənin Cənubi Qafqaz respublikalarının müstəqilliyini tanıması və siyasi münasibətlərin qurulması (XX əsrin 90-cı illəri)”
 • 02-05 may 2007, Qafqaz Universiteti (Bakı, Azərbaycan) - “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” mövzusunda beynəlxalq konqres. Məruzə mövzusu: “Müstəqillik illərində Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri”
 • 24-27 may 2004, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Bakı, Azərbaycan) - “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası. Azərbaycan və Türkiyə” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik simpozium. Məruzə mövzusu: “Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi və Türkiyə”

MƏQALƏLƏR, TEZİSLƏR

 1. Sevinc RUINTƏN. XXI əsrdə ABŞ və Rusiyanın Cənubi Qafqazda güç siyasəti: “yumşaq güç” (soft power), “sərt güç” hard power) / VIII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı: "Küresel Ve Bölgesel Sistemde Devlet Ve Devlet-Dişi Aktörler", 28-29 Noyabr 2016, Uludağ Universiteti, Bursa (Türkiyə), s.34
 2. Sevinc RUİNTƏN. SSRİ-nin süqutundan “olimpiya müharibəsinə” qədər olan dövrdə Rusiya – Gürcüstan münasibətləri (tarixi-analitik baxış) // Tarix və onun problemləri, 2016, №1.s.145-159
 3. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzeninin formalaşması ve Kafkasya'nın yeniden büyük devletlerin maraqları alanına dahil olması / “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları” mövzusunda VII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konfransı. 21-22 Oktyabr 2015 Uludağ Universiteti, Bursa /Türkiye. Bursa, 2016, s.437-450
 4. Sevinc RUİNTƏN. Cənubi Qafqaz Rusiyanin geosiyasi maraqları dairəsində (problemin tarixi aspekti) // Tarix və onun problemləri, 2015, №4, s.197-206
 5. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzəni şəraitində Türkiyə Cümhuriyyəti – Ermənistan münasibətlərinə baxış // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2015, №3.
 6. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzəninin formalaşması və Qafqazın yenidən böyük dövlətlərin maraqları dairəsinə daxil olması / Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları. VII.Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı. 21-22 Ekim 2015. Bursa, Türkiye, s.79-81. Tezis
 7. Sevinc RUİNTƏN. Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri) // Tarix və onun problemləri, 2015, №2, s.198-216
 8. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Türkiyə - Ermənistan əlaqələrinə Qərb dövlətlərinin münasibəti. Ermənilərin “özünüqoruma” sindromu / “Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında türk-ermeni ilişkileri” uluslararası sempozyumu: Toplumsal bellek, önyarğılar ve gerçekler. 8-11 Aprel 2015. Akdeniz Universiteti, Antalya (Türkiyə), 2015, s.85.
 9. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. SSRİ mərkəzi hökumətinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz respublikalarına münasibətdə siyasətinin xarakterinə baxış // Tarix və onun problemləri, 2014, №4, s.132-139
 10. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Postsovet Mərkəzi Asiya Respublikalarında ABŞ və Rusiyanın hərbi-siyasi iştirakı // Tarix və onun problemləri, 2014, №2, ss.178-193
 11. Sevinc RUİNTƏN.Azerbaycan - Türkiye ilişkileri Tarihinin Milli Mücadele Sayfası // Böyük Taaruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu. 2-4 Ekim 2012 / Uşak. Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2014, s.755-771.
 12. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Türkiyə və İran İslam Respublikası arasında münasibətlərə təsir edən amillər // Tarix və onun problemləri, 2013, №3, ss.97-109
 13. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Türkiyə İran İslam Respublikası arasında münasibətlərdə Azərbaycan amili / “Barış ve Güvenliyin yeniden inşası” mövzusunda V.Beynəlxalq Konfransın materialları. Bursa-Türkiyə, 11-12 Dekabr 2013, ss.57-58
 14. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Ermənistan ictimaiyyəti Türkiyə - Ermənistan münasibətlərinin normallaşması haqqında (sosial sorğu nəticələrinə əsasən) // Tarix və onun problemləri, 2013, №1, s.122-132
 15. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Yeni dünya düzəni şəraitində Mərkəzi Asiya regionu geosiyasi maraqlar sistemində // Tarix və onun problemləri, 2012, №4, s.232-244
 16. Sevinc RUİNTƏN. Yeni dünya düzəninin formalaşması və Azərbaycanın xarici siyasətinin yeni hədəfləri // Tarix və onun problemləri, 2012, №3, s.81-88
 17. Sevinc RUİNTƏN. Tarih derslerinin milli kimliyimizin oluşmasında rolü / II.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu.14-16 iyun 2012. Trabzon, Turkiyə, 2012. s.21
 18. Sevinc RUİNTƏN, Cavid ƏLİSGƏNDƏRLİ. Azərbaycan diplomatiyasi: dünəni, bu günü // Tarix və onun problemləri, 2011, №3, s.90-97
 19. Sevinc RUİNTƏN. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan arasında münasibətlər // Tarix və onun problemləri, 2010, №4, s.129-133
 20. Sevinc RUİNTƏN. Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində (XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, №1, səh.115-120
 21. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələrinin mərhələləri və xarakteri haqqında (XX əsrin 90-cı illəri – XXI əsrin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri, 2009, №3, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, s.149-157
 22. Sevinc RUİNTƏN. Türkiyənin Cənubi Qafqaz respublikalarının müstəqilliyini tanıması və siyasi münasibətlərin qurulması (XX əsrin 90-cı illəri) // Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi A.İmanquliyevanın 70 illik ybileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2009, s.152-154.
 23. Sevinc RUİNTƏN. Türk dövlət başçılarının Zirvə toplantılarının ölkələrarası siyasi əlaqələrin inkişafında rolu // Tarix və onun problemləri, 2008, №1-2, s.195-206.
 24. Sevinc RUİNTƏN. Müstəqillik illərində Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri // Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. İqtisadi və Beynəlxalq münasibətlər. II Beynəlxalq konqresin materialları. 02-05 may 2007-ci il. III kitab. Bakı, 2007, s.1245-1250.
 25. Sevinc RUİNTƏN. Müstəqil Azərbaycanın türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri. Problemlər, perspektivlər // Tarix və onun problemləri, 2006, №3, s.215-221.
 26. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstanla qarşılıqlı siyasi əlaqələri (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Tarix və onun problemləri, 2005, №4, s.99-106.
 27. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanla qarşılıqlı siyasi əlaqələri (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Tarix və onun problemləri, 2004, №3, s.170-180.
 28. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın türk dövlətləri ilə əməkdaşlığında neft strategiyası və kommunikasiya məsələləri // Tarix və onun problemləri, 2004, №2, s.169-172.
 29. Sevinc RUİNTƏN. Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi və Türkiyə / Azərbaycan xalqının ümümmilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 81-ci ildönümü və 28 May – Respublika gününə həsr olunmuş “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası. Azərbaycan və Türkiyə” beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun materialları. 24-27 may 2004. Bakı, 2004, s.156.
 30. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan türk dövlətləri ilə çoxtərəfli əlaqələrdə (ХХ əsrin sonu – ХХI əsrin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri, 2003, №4, s.175-176.
 31. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələri haqqında (ХХ əsrin 90-cı illəri). Azərbaycanın mühüm tədris və tədqiqat mərkəzi. Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının 10 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2002, s.63-69.
 32. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan – Türkiyə siyasi əməkdaşlığı haqqında (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Tarix və onun problemləri, 2001, №1, s.116-129.
 33. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın xarici siyasətində türk dövlətlərinin yeri / Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri. II hissə.BDU-80. Bakı, 2000, s.120-122
 34. Sevinc RUİNTƏN. Dövlət başçılarının Zirvə toplantıları türk dövlətləri arasında siyasi əlaqələrin forması kimi // Tarix və onun problemləri, 2000, №3/4, s.141-143.
 35. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycan – Özbəkistan siyasi əlaqələrinə dair (ХХ əsrin 90-cı illəri) // Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999, s.304-305.
 36. Sevinc RUİNTƏN. Azərbaycanın müstəqil türk dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (90-cı illər) // АХC-nin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları. Bakı, 1998, s.28-29.


TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ

Proqram

 • Türk xalqları tarixi (qədim dövrlərdən günümüzə qədər). Kənar fakültələrdə tədris edilmək üçün. Bakı: İlay MMC, 2008. – 1 c.v.
 • XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində. “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün. Bakı, 2011
 • Yeni dünya düzəni şəraitində Türkiyə - Qafqaz münasibətləri. Bakı, 2012

Metodik vəsait

 • Türk xalqları tarixi (yeni və müasir dövrlər). Bakalavr təhsil pilləsində tədris üçün. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012. 2,5 ç.v.

Dərs vəsaiti

 • XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində. “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində tədris üçün dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014. – 242 səh.

Elmi redaktor

 • Cavid Əlisgəndərli. Türkiyənin Qafqaz siyasəti. Bakalavr təhsil pilləsində tədris edilmək üçün ixtisas fənni proqramı. Bakı, 2016.

Tərcümə

 • Bakı Dövlət Universiteti “Türk xalqları tarixi” kafedrasının əməkdaşları tərəfindən tarix fakültəsində tədris edilmək üçün hazırlanmış“Türk xalqları tarixi. Bakı, 2002” Vahid proqramın rus dilinə tərcüməsi. Bakı, 2008.

MONOQRAFİYA

 • Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində (XX əsrin 90-cı illəri). Bakı: Adiloğlu, 2005. – 236 səh.

Redaktor

 • Kəmalə Ruintən. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti (Bakı: Adiloğlu, 2008. 260 səh.) monoqrafiyasının redaktoru.

QRANTLAR, EZAMİYYƏTLƏR

 • 2014/2015 - Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda professor müəllim heyəti arasında “Türk xalqları tarixi tədrisi kabinetinin yaradılması” layihəsi ilə Tarix fakültəsi üzrə qalib
 • Aprel – may 2013 - Uludağ Universiteti (Bursa, Türkiyə) “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” Uluslararası İlişkiler bölümünün “Siyasi tarix” kafedrasında stajkeçmə
 • 2009/2010 - Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda professor müəllim heyəti arasında “XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri dünya dövlətlərinin maraqları sistemində” layihəsi ilə Tarix fakültəsi üzrə qalib (http://beti.bsu.edu.az/az/content/universitetdaxili_qrantlar)
 • Iyul-Avqust 2009 - Londonda yay məktəbində iştirak
 • Mart - Aprel 2006 - ABŞ Dövlət Departamentinin və Təhsil və Mədəniyyət məsələləlri bürosunun birlikdə həyata keçirdikləri "Xarici qonaqlar liderliyi proqramı"nda iştirak. Proqram çərçivəsində "Din və təhsil" məsələləri ilə baglı ABŞ-ın 7 şəhərində olub

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • Fevral 2009 – Dekabr 2011 Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Elmə və Təhsilə İnteqrasiya şöbəsində Tarix fakültəsinin nümayəndəsi
 • 2008 - 2012 - “Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq”; “Amerikaşünaslıq)” ixtisasları üzrə magistr dissertasiyalarının müdafiəsi komissiyasının üzvü
 • 2007/2008 - Bakı Dövlət Universitetində “Ümumi tarix” və “Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq” ixtisasları üzrə magistr dissertasiyalarının müdafiəsini həyata keçirən komissiyanın katibi

ƏLAVƏ

 • 1997 - hal-hazıra qədər (2015) “Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnalın nəşrə hazırlanmasında iştirak. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının tanıdığı nüfuzlu jurnallar siyahısına daxildir, 1997-ci ildən 2015-ci ilə qədər 77 sayı nəşr olunub
 • 19-20 May 2016 Bakı Dövlət Universitetində keçirilmiş “M.K.Atatürk – 135. Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda Respublika tələbə-gənclər konfransının təşkilat komitəsinin üzvü Konfrans iştirakçısı 12 tələbənin elmi rəhbəri
 1. Ali Çırak (BDU, III kurs tələbəsi) - 50 yıllık yeni türk gelişim politikaları
  Aygün Abdullayeva (BDU, II kurs tələbəsi) - AB-nin Türkiyəyə münasibətdə “ikili standartlar” yanaşması
 2. Aygün Bayramova (BDU, II kurs tələbəsi) - Batum konfransının Türkiyə və Azərbaycan üzrə nəticələri
 3. Aysel Həsənli (Türkiyə, Hacəttəpə Universiteti, I kurs magistrant) - Türkiyə-Avropa Birliyi əlaqələri türkiyəli tədqiqatçıların araşdırmalarında
 4. Qəzənfər Kərimov, Bəyim Ağası (BDU, III kurs tələbələri) - Türk kültürüne bakış
 5. İlahə Kərimli (BDU, I kurs magistarant) - Türkiyə Cümhuriyyətinin xarici siyasətində qonşularla “0 problem” doktrinası
 6. Tahir Bilalov (BDU, II kurs tələbəsi) - Türkiyə Demokrat Partiyası dövründə
 7. Fəridə Əliyeva (BDU, Sabah qrupu, III kurs tələbəsi) - Kipr problemi və Türkiyə
 8. Yamən Abdullayeva (BDU, II kurs magistrant) - Günümüzdə Türkiyənin Qafqaz siyasəti
 9. Samirə Allahverdiyeva (BDU, II kurs tələbəsi) - Türkiyə - Ermənistan münasibətlərinin müasir problemləri
 10. Nilufər Məmmədova (BDU, IV kurs tələbəsi) - Atatürk və türk tarixi məsələləri
 • 2015-ci ildən hal-hazıra qədər Türk xalqları tarixi kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin rəhbəri
 • 2016/2017-ci tədris ili rəhbəri olduğu bakalavr tələbə Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda tələbələr arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (Hüseynli Gülcənnət Rəsul qızı – “Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)” ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi, “The Geopolitical Aspects Of The Relations Between Azerbaijan And Turkey” layihəsi ilə)
 • 2014/2015 - rəhbəri olduğu magistrant Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda magistrant, doktorant və dissertantlar arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (İsayev Orxan Məhəmməd oğlu – “Türk dünyası tarixi” ixtisası üzrə II kurs magistrantı, “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətdə türk dövlətlərinin mövqeyi” layihəsi)
 • 2011/2012 - rəhbəri olduğu magistrant Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda magistrant, doktorant və dissertantlar arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (Mövlayev Samir Aydın oğlu – “Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə II kurs magistrantı, “XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft strategiyası” layihəsi)
 • 2010/2011 - rəhbəri olduğum magistrant Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda magistrant, doktorant və dissertantlar arasında Tarix fakültəsi üzrə qalib olub (Abbasova Səkinə İlqar qızı – “Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə II kurs magistrantı, “Qafqaz regionunun dünya dövlətlərinin maraqları sisteminə daxil olması” layihəsi)
 • Fevral 2010 – Fevral 2011 - Bakı Dövlət Universitetində “Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq” ixtisası üzrə magistrantların elmi-tədqiqat işlərinə daha fəal cəlb edilməsi məqsədilə həyata keçirilən “Birlikdə daha güclüyük” layihəsinin rəhbəri
 • 24-27 may 2004 - rəhbəri olduğu 2 bakalavr tələbə “Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası. Azərbaycan və Türkiyə” mövzusunda Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq elmi-praktik simpoziumda məruzə ilə çıxış ediblər (Sevil Məmmədova, Sevinc Məmmədova. Türkiyədə 1915-ci il hadisələri: uydurmalar və həqiqətlər” mövzusu ilə)
 • 2002 -2004 - Bakı Dövlət Universitetində Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk dünyası. Gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin rəhbəri olub

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyalara Opponentlik

 1. Mahmudova Gülnaz Hacıömər qızı. Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil sistemində humanitar sahələr üzrə kadr hazırlığı (1991-2005-ci illər). – İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 17 fevral 2016-cı ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.
 2. Rövşanə Ramiz qızı Sadıqbəyli. XX əsrin 50-90-cı illərində SSRİ-nin Misirlə qarşılıqlı iqtisadi, elmi və mədəni əlaqələrində Azərbaycan SSRİ-in iştirakı. – 5503.02 – Vətən tarixi. 5502.01– Ümumi tarix. 5507.01 – Beynəlxalq münasibətlər tarixi. 5509.01 – Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodikası ixtisasları. Dissertasiya 16 dekabr 2015-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.
 3. Raisə Rəşid qızı Cəfərova. Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporu: təşəkkülü və fəaliyyəti. İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 23 sentyabr 2015-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.
 4. Yəhya Məmməd oğlu Babanlı. Azərbaycan diasporunun dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında rolu. – İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 29 iyun 2015-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.
 5. Ahmet Adem oğlu Çamalan. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında təhsil əlaqələri (1991-2010). İxtisas: 5503.02 – Vətən tarixi. – Dissertasiya 26 may 2014-cü ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutunda müdafiə edilib.

 

Bookmark and Share