ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əmək fəaliyyəti

  • 2015 – Türk xalqları tarixi kafedrası, dosent
  • 2011-2014 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi (2012-ci ildən – “Türk xalqları tarixi”) kafedrası, dosent əvəzi
  • 2009-2011 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası, baş müəllim
  • 2006-2008 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası, müəllim
  • 1992-2006 – Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası, baş laborant və saathesabı müəllim
  • 1991-1992 – “Tarixi tədqiqatlarda riyazi üsullar və EHM-in tətbiqi” ETL, laborant
  • 1990-1991 – Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrası, laborant
  • 1984-1985 – Ə.Bayramov adına Bakı Tikiş İstehsalat Birliyi
  • Bookmark and Share