ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Rabil Habil oğlu Süleymanlı

Rabil Habil oğlu Süleymanlı

T.e.n., Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi
Telefon:+(994)12 439-04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 16 noyabr 1956-cı ildə İmişli rayonunda anadan olmuşdur

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetininn Tarix Fakültəsini bitirmişdir.
 • 2007 –ci ildə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici işlər Nazirliyinin təşkil olunması və fəaliyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Imişli şəhər 1 saylı orta məktəbi, müəllim 1975-1985
 • BDU-nun Tarix muzeyi, direktor 1989-1991
 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası, müəllim 1991-1993
 • AR Prezident Aparatı, ərazi idarəetmə şöbəsi, məsləhətçi 1993
 • BDU, Tarix fakultəsinin "Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi" kafedrası, müəllim 1993
 • Apardığı dərs: Azərbaycan tarixi - bakalavr kursu
 • 20 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
 • Azərbaycan SSR 1950-60-cı illərdə İş: 50-60-cı illərin təsərrüfat islahatları və onların nəticələri Aparılan tədqiqat işində əsas diqqət müharibədən sonrakı dövrdə, xüsusilə 50-60-cı illərdə siyasi iqlimin mülayimləşməsi, sovet cəmiyyətinin liberallaşdırılması, Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişin tənqid edilməsi şəraitində mərkəzdə və milli respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar və onların respublikanın təsərrüfat həyatı üçün nəticələri uğurlar və uğursuzluqlar lazımi şəkildə təhlil olunmuşdur Araşdırma əsasında yazılmış bir məqalə çapa təqdim edilmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, 1, Bakı, 2008.
 • Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri (1918-1920-ci illər). BDU-nun Xəbərləri, 3, Bakı, 2008.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan tarixində yeri. BDU-da keçirilən elmi konfransın materialları, Bakı, 2008.
 • Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan-XXI əsrin ilk onilliklərinədək) dərslik, Bakı,2014, həmmüəllif
Bookmark and Share