ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Quliyeva Səidə Zakir qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

21/06/1977

 • 1994 Bakı şəhəri, 286 saylı orta məktəbini bitirib.
 • 1995-2002 Bakı Dövlət Universitetində ali təhsil alıb.
 • 1997-ci ildən BDU-da əmək fəaliyyətinə başlayıb.
 • 2001-ci ildən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2018-ci il tarixli 30 yanvar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfinnən vətən tarixi ixtisası üzrə dosent elmi adı vermişdir
 • 2015, sentyabr – tarix üzrə fəlsəfə doktoru
  Mövzu: "Heydər Əliyevin əsərləri Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə      qarşılıqlı əlaqələrini öyrənmək üçün mənbə kimi"
 • 2002 magistr, Tarix fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti Mövzu: "Herodot qədim Azərbaycanın əhalisi haqqında"
 • 2000 bakalavr, Tarix fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti Mövzu: Azərbaycan e.ə. I minillikdə beynəlxalq münasibətlər sistemində"

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2015, 12 may “Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” ETL-də böyük elmi işçi
 • 2014/2015-ci tədris ilindən Türk xalqları tarixi kafedrasının saathesabı müəllimi
 • 2008, 18 aprel “Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” ETL-də kiçik elmi işçi
 • 1998, 01 oktyabr “Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya” ETL-də laborant
 • 1997, 4 aprel BDU-nun Tarix fakültəsində “Tarixi tədiqatlarda kompüter” elmi-tədqiqat laboratoriyasında laborant

TƏDQİQAT SAHƏSİ

S.Z.Quliyeva ETL-nin illik hesabatlarının hazırlanmasında, elmi materialların toplanmasında, seminarların təşkilində, gənclərin (bakalavr, magistrant, v.d.) elmi tədqiqata cəlb edilməsində fəal iştirak edir. "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş planına uyğun mövzularda tədqiqat aparır:

 • 2018-2020 – Özbəkistan azərbaycanlıları
 • 2015-2017 – XX əsr-XXI əsrin əvvəllərində Oğuz rayonunun əhalisi
 • 2012-2014 – XX əsrdə Oğuz rayonunun əhali problemləri
 • 2008-2011 – XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda baş verən miqrasiya prosesləri (nəzəri tədqiqat)

ELMI-TƏŞKİLATI, İCTİMAİ VƏ SOSİAL FƏALİYYƏTLƏR:

 • 2017, 21-22 dekabr “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda II respublika elmi konfransının Təşkilat və Elmi Komitəsinin üzvü.
 • Konfransın 4 məruzəçisinin elmi rəhbəri:
 • 1. Rəsulov Elşən, Ermənilərin müsəlmanlara qarşı soyqırımı və onun qarşısının alınmasında Kazım Qara Bekir paşanın rolu
 • 2. Üzeyirova Tünzalə, Türkiyədəki Azərbaycan mühacirəti: fəaliyyəti və problemləri
 • 3.Əhmədova Nərmin, Azərbaycan Cumhuriyyətinin Osmanlı ilə münasibətləri
 • 4. Hüseynova Rəna, Həsənov Vüqar, Azərbaycan torpaqları uğrunda Rusiya-Osmanlı qarşıdurması və İstanbul müqaviləsinin imzalanması
 • 5. Yusifli Şəmsiyyə, Moskva və Qars müqavilələrində Naxçıvan məsələsi
 • 2017,18-19 may “Azərbaycanda Türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi” mövzusunda Respublika elmi konfransının Təşkilat və Elmi Komitəsinin üzvü.
 • 2017-ci ildən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdırmaları” jurnalının Elmi komirəsinin və redaksiya heyətinin üzvü. Jurnalın ilk nömrəsində 1 məqalənin elmi rəhbəri: Həsənova Aişə, “Osmanlının payitahtları”,
 • 2017, 14 fevral Tarix fakültəsində “Elmi tədiqat nədir və necə aparılır?” mövzusunda seminar təşkil və məruzə edib.
 • 2017, 6 fevral Tarix fakültəsinin Thomson Reuters agentliyinin nümayəndəsi olaraq Tarix fakültəsində “Web of science” məlumat bazasından istifadə qaydaları və xaricdə məqalə çapı barədə seminar-treninq təşkil və məruzə edib.
 • 2016, 7 oktyabr Tarix fakültəsində Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş fakültə elmi konfransının Təşkilat komitəsinin üzvü. Konfransın 2 məruzəçisinin elmi rəhbəri 1. Üzeyirova Tünzalə, I Türkoloji qurultayın keçirilməsi 2. Nəbiyeva Səidə, Bartold türk xalqları tarixinin tədqiqatçısı kimi
 • 2016, 8 oktyabr “Elmi tədiqat nədir və necə aparılır?” mövzusunda respublika seminarı təşkil və məruzə edib.
 • 2016, 19-20 may “Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda respublika tələbə-gənclər elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin və Elmi komitəsinin üzvü. Konfransın 4 məruzəçisinin elmi rəhbəri:
 • 1. Babaxani Nərgiz, Türkiye ve PKK terroru.
 • 2. Hüseynova Jalə, Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Türkiyənin mövqeyi.
 • 3. Üzeyirova Tünzalə, I Türkoloji qurultay və Atatürkün dil sıyasəti.
 • 4. Həsənov Əhməd, Türkiyenin Ortadoğudaki Rölü Hakkında.
 • 2016, 21-22 dekabr “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda I universitetdaxili elmi konfransının Təşkilat və Elmi Komitəsinin üzvü. Konfransın 5 məruzəçisinin elmi rəhbəri:
 • 1. Babaxani Nərgiz, Dünya azərbaycanlıları anlayışının yaranması və bu mövzuda tədqiqatlar
 • 2. Əzimov Orxan, Cəlilabadda milli azadlıq hərəkatı və SSRİ-İran İslam Respublikası sərhəd dirəklərinin dağıdılması
 • 3. Abbasova-Quliyeva Aytən, Əlimərdan bəy Topçubaşovun AXC-ABŞ münasibətlərinin qurulmasında xidmətləri
 • 4. Rəsulov Elşən, Dünya azərbaycanlılarının I qurultayına dair
 • 5. Əsgərli Aysel, Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan mühacirətinin nümayəndəsi kimi
 • 2015-ci ildən Bakı Universitetinin elmi xəbərləri jurnalının Humanitar elmlər seriyasının Redaksiya heyətinin üzvü, məsul katibi
 • 2015 Elektron hökumət layihəsinin icrası ilə əlaqədar Təhsil nazirliyinin edu.gov.az bazasına Tarix fakültəsinin 1992-2014-cü il məzunlarının (təqribən 6530 məzun) diplom məlumatlarını daxil edilməsi komissiyasında iştirak edib.
 • 2015, dekabr General Səməd bəy Mehmandarovun anadan olmasının 150 illiyi yubileyi münasibətilə keçirilən BDU daxili elmi konfransın təşkilat komitəsinin üzvü.
 • 2015-ci ildən Tarix fakültəsinin Türk xalqları tarixi kafedrasında fəaliyyət göstərən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin həmsədri
 • 2014-2017 Tarix fakültəsi üzrə Bakalavr diplomlarına məsul şəxs
 • 2014-cü ildən BDU daxili 50+50 layihəsinin Tarix fakültəsi üzrə komissiyasının üzvü
 • 2012, 28-30 noyabr 2012-ci il tarixlərdə Gənclər təşkilatlarının IV respublika sərgisində İslam Konfransı Gənclər Forumunun nümayəndəsi kimi iştirak edib.
 • 2012, 28-30 noyabr 2012-ci il tarixlərdə Gənclər təşkilatlarının IV respublika sərgisində İslam Konfransı Gənclər Forumunun nümayəndəsi kimi iştirak edib.
 • 2010-2014 Tarix fakültəsi üzrə Tarix, Tarix müəllimliyi, Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə), Regionşünaslıq (Amerika üzrə), “Antropologiya” ixtisasları üzrə Bakalavr Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının katibi.
 • 2009-cu ildən “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” elmi-nəzəri toplusunun Redaksiya heyətinin üzvü.
 • 2005 BDU-nun CIFAM mərkəzinin Elektron kargüzarlıq kursunu bitirib.
 • 2004-2005 “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası”nın yazılması və nəşrə hazırlanmasında iştirak

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

Ümumilikdə, 40-dən çox məqalə və tezis, 2 fənn proqramının müəllifidir.

Xaricdə elmi jurnallarda nəşrlər:

 • 1. Quliyeva, S.. “The events of Organization İslamic Cooperation about the recognition of Khojaly genocide”, Tarih araştırmalari dergisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümü. Cilt XXXII. Sayı 54. Ankara. 223 s. (2013, eylül)
 • 2. Кулиева С.З. “Организация Исламская Конференция и страны СНГ”, «Научное обозрение». Ежеквартальный сборник статей, №49, 46-49, Махачкала (2010).
 • Özbekistan`da Yaşayan Azerbaycanlı Toplumu: Tarihsel-Demografik Araştırma. s.27-52 // Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi. Türkiye Cümhuriyyeti. Bilecik Universitesi. №II, 1, 2018, Haziran. 207 s.

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak:

 • “Azerbaycanda Tarih Eğitimi: Dün ve Bu Gün”. s. 160 // V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempoziumu (ISHE-2018). 10-12 may 2018. Türkiye Cumhuriyyeti, İstanbul Universitesi. - 187 s.
 • Quliyeva S. Azərbaycanın Şimalı-Qərb Rayonlarının Əhalisinin Yaş Tərkibi:Uzunömürlük Göstəriciləri ( əhali siyahıyaalma materiallarına əsasən). Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik III- cü Beynəlxalq elmi konnfrans, 21-22 2018. s. 97-98.
 • Quliyeva S.. “Azərbaycanın türk dövlətləri ilə İƏT çərçivəsində siyasi əlaqələri”, IV Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları sempozyumu, 26-28 nisan 2017, Nigde, Cilt 4. 797-804, Bizim Büro Mabaatcılık, Ankara, 2017.
 • Quliyeva S.. “Türk dövlətlərinin İslam Konfransı Təşkilatı tərkibində iqtisadi əlaqələri”, Türk dünyası: dünəni və bu günü, 23-24 may 2011-ci il. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, I cild. 159-166, Bakı, VİKTORİ, 2012.
 • Kuliyeva S.. “Azerbaycan’la İslam İşbirliği Teşkilati Arasinda Kültürel İlişkiler: Dün, Bugün Ve Gelecek Perspektifler”, Proceedings book of International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges (İSLC), 10-13 June 2012, 579-1588, İzmir Universitety, 2012.
 • Quliyeva S.. “XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda baş verən miqrasiya proseslərinin nəzəri araşdırılması”, Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия. Международная научно-практическая конференция, 5-6 апреля 2012 года, 262-274, Пенза-Баку - Белосток, Социосфера, 2012.
 • Quliyeva S.. “Müasir mədəniyyət paytaxtları”. II İnternational forum of Culturologists (İnternational scientifical and praktikal confrens), 3 iyun 2010, 387-393, Bakı, Elm, 2010.
 • Quliyeva S.. “Azərbaycan elmi müasir islam dünyasinda”, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyi münasibətilə beynəlxalq elmi konfrans, 44-45, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009.
 • Quliyeva S.. ““İslam Mədəniyyətinin Paytaxtlari” layihəsi barədə”, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır - 2009. Beynəlxalq konfransın tezisləri. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, 9-10 noyabr 2009, 10-12, Elm və Təhsil, 2009.
 • “Azerbaycanda Tarih Eğitimi: Dün ve Bu Gün”. s. 160 // V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempoziumu (ISHE-2018). 10-12 may 2018. Türkiye Cumhuriyyeti, İstanbul Universitesi. - 187 s.

Respublika elmi jurnallarında nəşrlər:

 • 1.XX əsrin əvvəllərində münaqişələr zamani dağıdılan yaşayış məskənləri (Nuxa qəzasinin Vartaşen polis sahəsi). s.59. // “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransı. 04 dekabr 2017. Tezislər. Bakı, AMEA, Qafqazşünaslıq institutu, 2018, - 91 s.
 • 2.XX əsrin əvvəllərində münaqişələr zamani dağıdılan yaşayış məskənləri (Nuxa qəzasinin Vartaşen polis sahəsi). s.59. // “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransı. 04 dekabr 2017. Tezislər. Bakı, AMEA, Qafqazşünaslıq institutu, 2018, - 91 s.
 • 3. Quliyeva S.. “I Dünya müharibəsi illərində türk-müsəlmanlardan təşkil olunmuş “Vəhşi Diviziya” və Türkmən tekin süvari alayı”, Tarix və onun problemləri, №2, 24-33 (2015).
 • 4. Quliyeva S.. Vartaşen (Oğuz) rayonu əhalisinin say dinamikası və məskunlaşması (1930-2010). Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi və nəzəri toplu. IV buraxılış. 188-198 (2015)
 • 5. Quliyeva S.. “Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999-cu illər)”, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 2, 167-176 (2014).
 • 6. Quliyeva S.. “Oğuz (Vartaşen) rayonunun əhalisinin təhsil vəziyyəti (1930-1999-cu illər)”. “Geo Strategiya” ictimai-siyasi,elmi-populyar jurnal, № 05 (23) sentyabr-oktyabr, 59-64 (2014)
 • 7. Quliyeva S.. “Oğuz rayonunun inzibati ərazi bölgüsü və əhalinin yerləşməsi“, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, № 3, 126-133 (2013).
 • 8. Quliyeva S.. “Heydər Əliyev İrsi Azərbayran tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi”, Tarix və onun problemləri,
 • 9. Quliyeva S.. “Heydər Əliyev əsərlərində Azərbaycan – İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı əlaqələri”, Tarix və onun problemləri, №2, 180-188 (2012).
 • 10. Quliyeva S.. “İslam Konfransı Təşkilatının Ermə¬nistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə mövqeyinin formalaşmasında H.Ə.Əliyevin rolu (1991-2003)”, Diplomatiya aləmi. Xarici İşlər Nazirliyinin jurnalı, №27, 31-39 (2010).
 • 11. Quliyeva S.. “Azərbaycanda miqrasiyanın səbəb və istiqamətləri (XIX-XX əsrlər)”. BDU-nun xəbərləri. Humanitar seriyası, № 2, 181-187 (2010).
 • 12. Quliyeva S.. “Heydər Əliyev və Azərbaycanın tarixi missiyasının təbliği”. Dövlət və Din. Ictimai fikir toplusu. 3 (157). 55-64 (2010)
 • 13. Quliyeva S.. “Beynəlxalq islam təşkilatlarının yaranması istiqamətində atılan addımlar”, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №1, 104-110 (2008). http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%202008-1/104-110_curves.pdf
 • 14. Quliyeva S.. “İslam Konfransı Təşkilatı: yaranması və formalaşdırılması”, “Dirçəliş – XXI əsr”, № 124-125, 360-368 (2008).
 • 15. Quliyeva S.. “İslam Konfransı Təşkilatının Azərbaycanla əlaqəli qətnamələrində qaçqın və məcburi köçkünlər problemi” Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi və nəzəri toplu. III buraxılış. 287-290 (2009).
 • 16. Quliyeva S.. “Azərbaycanın İslam Konfransı Təşkilatı ilə əlaqələrinin yaranması (1991-1993-cü illər)”, “Dövlət və Din”. İctimai-fikir toplusu. №5 (13), Sentyabr, 62-69 (2009)
 • 17. Quliyeva S.. “İslam Konferansı Örgütü’nün İslam Dünyasında Yeri ve Önemi”, 2023. Aylık dergi. Türkiye Cümhiriyyeti, № 93, 62-69 (2009) http://www.2023.gen.tr/ocak2009/9.htm
 • 18. Quliyeva S.. “İSESKO və Azərbaycan əlaqələri barədə“, Dövlət və Din. İctimai-fikir toplusu, №1 (9), 50-56 (2009). http://files.preslib.az/site/xsefir/5fes.pdf s.34
 • 19. Quliyeva S.. “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının islam ölkələri ilə əlaqələrinin qurulması”. Dövlət və Din. İctimai-fikir toplusu. 92-102 (2008)
 • 20. Quliyeva S.. “İslam Konfransı Təşkilatı: yaranması və formalaşdırılması”. “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı. № 124-125, 360-368 (2008)

Respublika elmi konfranslarında iştirak:

 • 1. Quliyeva S.. “Osmanlı imperiyası və xəlifəlik”, Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı, 18-19 may 2017, 98-102, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2017.
 • 2. Quliyeva S.. “Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin əhalisi müstəqillik illərində: Oğuz rayonu”, “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı, 34-35, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2016.
 • 3. Quliyeva S.. “Oğuz (Vartaşen) rayonunun sosial-iqtisadi həyati və əhalinin məşğuliyyəti (1930-2009-cu illər)”, “Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı, 15-17 sentyabr 2016, 372-381, Bakı, “Elm və Bilik” nəşriyyatı, 2016.
 • 4. Quliyeva S.. “Heydər Əliyev irsi tarixi mənbə kimi”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi professor - müəllim heyətinin və magistrantların elmi-praktik konfransı, 47-50, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2010.
 • 5. Quliyeva S.. ““Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya bölməsi”nin tarixindən”, Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransı, 22 oktyabr 2009, 229-235, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009
 • 6. Quliyeva S.. “Heydər Əliyev irsinin təbliği barədə”, YAP Gənclər təşkilatının təşkil etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, 28 aprel 2008, 222-224, Bakı, YAP Gənclər təşkilatı, 2008.
 • 7. Quliyeva S.. Herodot Araz çayı haqqında. Tarix fakültəsi magistrantlarının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş I elmi-praktik konfransının materialları. “Təhsil”, 135-137 (2002)
 • 8. Quliyeva S.. “Azərbaycanın Qədim Yaxın Şərqlə əlaqələrinə dair”, “Bakı Dövlət Universiteti – 80” respublika elmi konfransı, 266-267, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 1999.

Tədris-Metodiki nəşrləri:

 • 1. Quliyeva S. “Türkiye tarihi”. Lisans için fenn proqramı. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. Bakı, 2018, 18 səh.
 • 2. Quliyeva S.. “Türkiyə Cümhuriyyətinin ictimai-siyasi həyatında din”. Yüksek lisans için fenn proqramı. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. Bakı, 2016, 20 səh.

Elmi, idarəçilik, sosial fəaliyyətlə əlaqədar Fəxsi fərman, sertifikat və digər mükfatlar: (ümumilikdə, 25. Onlardan bəziləri)

 • 2016 Sertifikat, “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda elmi konfransın təşkilinə görə, BDU rektorluğu, fakültə və kafedra rəhbərliyi tərəfindən
 • 2016 “Təşəkkürnamə”, “M.K.Atatürk – 135.Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda respublika tələbə-gənclər elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin və Elmi komitənin üzvü, BDU rektoru tərəfindən
 • 2016 Təşəkkürnamə, “Qafqaz xalqları tarixinin aktual problemləri” mövzusunda fakültə elmi seminarının təşkilinə görə, fakültə və kafedra rəhbərliyi tərəfindən
 • 2014 Fəxri fərman, BDU-nun 95 illik yubileyi münasibətilə, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası tərəfindən
 • 2013 Fəxri fərman, BDU-nun Qubadakı tədris-təcrübə və istirahət korpusunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar fəaliyyəti və universitetin ictimai həyatındakı fəal mövqeyinə görə, BDU rektoru tərəfindən
 • 2012 II yer Diplomu, Seyid Yəhya Bakuvinin yaradıcılığına həsr edilmiş yaradıcılıq müsabiqəsinin qalibi, Miras İctimai Birliyi tərəfindən
 • 2012 I dərəcəli diplom, Mustafa Kamal və Heydər Əliyev siyasi irsinə həsr olunmuş seminar konfransların təşkilinə görə, Təhsil nazirliyi tərəfindən
 • 2009 Fəxri fərman, BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə, BDU rektorluğu tərəfindən
 • 2008 Diplom, YAP Gənclər Təşkilatının təşkil etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş müsabiqə-elmi konfransın qalibi, YAP Gənclər təşkilatı tərəfindən

Beynəlxalq layihələrdə, treninq və seminarlarda iştirak

 • 2016, 9 mart-29 iyun Təhsil Nazirliyi və ADA Universitetinin təşkil etdiyi “Tədqiqat metodları”na dair təlimdə iştirak edib. Təlimin sonunda “Tədqiqat metodları” fənninə dair məzun sertifikatı və “Tədqiqat metodları” adlı kursun sertifikatı ilə təltif edilib.
 • 2016, 24-25 noyabr BDU-da Tomson Reuters agentliyinin təlimində iştirak etmişdir. Agentlik tərəfindən Web of Scienceç Journal citation Reports, Researcherid, Endnote basic məlumat bazalarında işləmə bacarığı və bu barədə treninqlər keçmək ixtiyarı verən Sertifikat təqdim edilib.
 • 2011-2017 İslam Konfransı Gənclər Forumunun “Beynəlxalq münasibətlər Akademiyası: İƏT modeli” Beynəlxalq təhsil proqramında iştirak. Bu beynəlxalq layihədə iştirak fəlsəfə doktoru dissertasiyası ilə əlaqədar olmuşdur. Müxtəlif illərdə konfransda Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Qətər Əmirliyi, Qazaxstan Respublikası və Özbəkistan Respublikasının səfirlikləri ilə hazırlaşıb, İslam dünyasının problemlərinin həlli barədə mövzuları müzakirə edib konfransa təqdim edib. Layihənin sonunda beynəlxalq təşkilatın Fəxri fərman və sertifikatları ilə təltif olunub.

Tədris fəaliyyəti:

 • Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası və Türk xalqları tarixi kafedrası ilə əməkdaşlıq edir.

Elmi işlərə rəhbərliyi

  Tədris etdiyi fənnlər:
 • Buraxılış işi: 2016/2017-ci tədris ili, Həsənova Aişə, “Osmanlının paytaxtları”, BDU, Tarix fakültəsi, Tarix müəllimliyi ixtisası.
 • Magistr dissertasiyasına rəhbərlik: 2017-2019-ci illər, Həsənov Vüqar, “Fələstin problemi və Türkiyə”, BDU, Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə) ixtisası.

Tədris etdiyi fənnlər:

Bakalavr səviyyəsi

 • Azərbaycan tarixi
 • Türk xalqları tarixi-3
 • Türkiyə tarixi

Magistratura səviyyəsi Türkiyə Cümhuriyyətinin ictimai-siyasi həyatında din


Bookmark and Share