ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Quliyev İsa

Quliyev İsa Allahverdi oğlu

AZƏRBAYCAN TARİXİ (HUMANİTAR FAKÜLTƏLƏR ÜZRƏ) KAFEDRASININ MÜƏLLİMDİR
Telefon: +99412 537-04-86

E-mail: isaguliyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı il yanvarın 11-də Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində anadan olmuşdur.
 • 1977-ci ildə Böyük Mərcanlı kəndi orta məktəbini bitirmişdir.
 • 1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1991-ci ildə Sankt Peterburq Dövlət Universitetinin Tarix ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olunub.
 • 1994-cü ildə aspiranturanı bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-1999-cu illərdə Siyasi tarix kafedrasında çalışıb
 • 1999-cu ildən Azərbaycan tarixinini mənbəşünaslığı, tarixşünaslığı və metodika kafedrasında işləyir
 • Azərbaycanın tarixi coğrafiyası və metodika fənlərini tədris edir
 • 2007-ci ildə həmin kafedrada müəllim vəzifəsini tutur.
 • "Müsəlman sosial-demokrat "Hümmət" təşkilatının fəaliyyəti (1917-1918-ci illər)" adlı dissertasiya mövzusu üzərində çalışır.
 • 10-dan çox  məqalənin müəllifidir.

TƏDRİS FƏNLƏR

 • Fakültənin bakalavr pilləsində Azərbaycanın tarixi coğrafiyası və Tarixin tədrisi metodikası fənlərini tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 1917-1918-ci illərdə Azərbaycanda siyasi mübarizə
Bookmark and Share