ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qasımlı Yasəmən

Qasımlı Yasəmən Ələsgər qızı

muzey müdiri
Tel:(+99412) 4390856

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib.
 • "Sibirin türkdilli xalqlarında şamanizm" mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır.
 • Etnoqrafiya və muzeyşünaslıq fənlərini tədris edir.
 • 3 məqalənin müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Antropologiya, Epiqrafika
 • Sosial-Mədəni antropologiya tarixi.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Etnoqrafiya
 • Şamanlıq

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Sibirin türkdilli xalqlarının həyatında şamanizmin rolu // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2002, №4, s. 168-171
 • Sibirin türk xalqlarının etnogenezi // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2003, №1, s. 136-142
 • Sibirin türkdilli xalqlarında şamanizm mərasimləri və geyimləri // Azərbaycan arxeologiyası, 2005, №1-4, s. 126-131
 • Şaman sözünü etimoloji yozum.s.104-106. Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində kəçdiyi tarixi yol - müvzusunda 7 dekabr 2016-cı il tarixində keçiriləcək elmi-praktik konfransın Materialları. Bakı-2016
Bookmark and Share