ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qasımlı Yasəmən

Qasımlı Yasəmən Ələsgər qızı

muzey müdiri
Tel:(+99412) 4390856

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib.
  • "Sibirin türkdilli xalqlarında şamanizm" mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır.
  • Etnoqrafiya və muzeyşünaslıq fənlərini tədris edir.
  • 3 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Etnoqrafiya
  • Şamanlıq

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Sibirin türkdilli xalqlarının həyatında şamanizmin rolu // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2002, №4, s. 168-171
  • Sibirin türk xalqlarının etnogenezi // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2003, №1, s. 136-142
  • Sibirin türkdilli xalqlarında şamanizm mərasimləri və geyimləri // Azərbaycan arxeologiyası, 2005, №1-4, s. 126-131
Bookmark and Share