ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Paşayeva Ulduz Miri qızı

«Dünya azərbaycanlıları:tarixi-demoqrafiya» ETL-də  böyük elmi işçi

E-mail:star.miri@ mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1966-cı ildə 18 saylı Bakı şəhər orta məktəbinə daxil olmuş və 1976-cı ildə oranı əla qiymətlərlə bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1977-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinə daxil olmuş və həmin fakültəni 1982-cı ildə kitabxanaçı-biblioqraf ixtisası üzrə bitirmişdir.
  • 1993-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüqüq fakültəsində 2-ci təhsil almış və hüquqşünas ixtisasına yiyələnmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1976-cı ildən əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
  • 1980-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin elmi-tədqiqat hissəsində çalışmışdır.
  • 1994-cü ildən isə BDU-nun Tarix fakültəsinin «Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya» ETL-də əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.
  • Hal-hazırda BDU-nun Tarix fakültəsinin «Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya» ETL-də   böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • "Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" ETL-də hər il nəzərdə tutulan plan işi üzrə tədqiqat aparır və problemin tarixi-hüquqi aspektlərini tədqiq edir.
  • 20-dən çox məqalənin müəllifidir.
Bookmark and Share