ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Nuriyeva Zoya Nuru qızı

Nuriyeva Zoya Nuru qızı

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon:+(994)12 4304041

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 04 iyun 1949-cu ildə Zərdabda anadan olub.
 • 1967 ildə orta məktəbi bitirib.
 • 1967-1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil alıb.
 • 1973-1976-cı illərdə 67 saylı Texniki-Peşə məktəbində kitabxanaçı, tərbiyəçi, müəllim vəzifəsində işləyib.
 • 1976-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb.
 • 1988-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • Hal-hazırda Slavyan ölkələri tarixi kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitenin Tarix fakültəsini bitirib
 • "Azərbaycan sənayesində milli burjuaziyanın mövqeyi (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)",1988

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 67 saylı Texniki-Peşə məktəbi
 • 1976-cı ildən, Slavyan ölkələri tarixi kafedrası
 • "Slavyan ölkələri tarixi", " Rusiya tarixi" dərslərinin aparır.
 • 17 məqalənin və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi tarix, Slavyan ölkələri tarixi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • "1877-1878-ci illər Rusiya Türkiyə müharibəsi ilə bağlı Balkanlarda vəziyyət və azərbaycanlıların İrəvan əyalətindən deportasiyasının II mərhələsi".Bakı, 2003 ;
 • "Bakıda podrad quyu qazma və neft emalı sənaye sahəsində milli burjuaziyanın mövqeyi (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)". Bakı, 2003 ;
 • "Slavyan ölkələri tarixi" ümumi kursunun programı (bakalavr pilləsi üçün). Bakı, 2004(həmmüəllif) ;
 • "XIX əsrdə Bolgarıstanda mədəni-maarifin vəziyyəti". Bakı, 2007 ;
 • "XIX əsrdə Bolgarıstanda ədəbiyyat və incəsənət". Bakı, 2008
 • XIX əsrin 70-ci illərində Balkanlarda beynəlxalq ziddiyyətlərin kəskinləşməsi,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitunun jurnalınын №6 2015
 • ХIX əsrin əvvələrində Polşa torpaqlarının iqtisadi inkşafına təsir edən amillər.Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərlərinin №3(23) 2015
 • ХIX əsrin birinci yarısında Rusiyanın daxili bazarının inkşafınan təsir edən anillər,Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərlərinin №3(27) 2016
 • Bakı Elm-Təhsil Mərkəzi Pedaqogika elmi-nəzəri metodik jurnalının 2017 №3 sayında “XIX əsrin sonlarında beynəlxalq gərginliyin artması zəminində Rusiya-Fransa münasibətləri”
 • Bakı Elm-Təhsil Mərkəzi Pedaqogika elmi-nəzəri metodik jurnalının 2017 №4 sayında “XIX əsrin sonlarında Rusiyanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri”
 • AMEA Əlyazmalar İnstitunun Filologiya məsələləri jurnalının 2017, №16 sayında “XIX əsrdə Cənub Slavyanların da milli ədəbiyyatın inkışafı”

KITABLAR

 • "Azərbaycan sənayesində milli burjuaziya". Bakı, 1999
Bookmark and Share