ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 KONFRANSLAR 1 TARİXDƏ BU GÜN 1 ƏLAQƏ 1

BEYNƏLXALQ LAYİHƏ VƏ PROQRAMLAR

Keyfiyyətli layihənin yazılma mexanizmi

Keyfiyyətli layihənin xarakteristikası

 • Məhdudluq

- Məqsəd və vəzifələrdə

- Reallaşdırılma vaxtında

- Resurslarda

 • Konkretlik
 • Əsaslandırılma
 • Tamlıq
 • Reallaşdırılma

 

Layihənin stukturu

 • Problem. Problemin adının düzgün müəyyənləşdirilməsi özündə problemin növünün adını (çatışmazlıqlar və ziddiyyətlər) və onun səbəblərinin göstərilməsini birləşdirir.
 • Məqsədli qrup. Pedaqoji, yaxud sosial layihələr konkret yaş və digər xüsusiyyətlərə malik olan insanlara yönəlib. Məqsədli qrupun düzgün müəyyənləşdirilməsi hərəkət üsullarının düzgün seçilməsinə yardımçı olur.
 • Məqsəd. Əgər problem düzgün müəyyənləşdirilibsə, onun qısa xülasəsi layihənin məqsədini aydınlaşdıra bilər. Problemin növü layihədən əldə etmək istədiyimiz əsas dəyişikliklərə, problemin səbəbi isə onun həlli strategiyasının göstəricisinə cevrilir.
 • Vəzifələr - bir çox hallarda layihənin gedişində əldə etmək istədiyimiz nəticələrlə üst-üstə düşür. Məqsəd və vəzifələri qarışdırmaq olmaz!
 • Metodlar - vəzifələri yerinə yetirmək üçün əsas üsullar və hərəkətlərdir.
 • Kooperasiyalar - kiminlə əməkdaşlıq etməyə hazırlaşırsız, yardım almaq üçün kimə müraciət edəcəksiz, öz hərəkətlərinizi kiminlə razılaşdıracaqsız.
 • Əsas nəticələr və onların qiymətləndirilmə üsulları. Siz qarşıya qoyulan məqsədlərə çatdıgınızdan və vəzifələri yerinə yetirdiyinizdən necə əmin ola bilərsiz?

 

Məqsəd və vəzifələr

Düzgün müəyyənləşdirilmiş məqsəd iki hissədən ibarət olur:

 • problemin növünün və onun həlli yollarının göstərilməsi;

 

Vəzifələr layihənin gedişində əldə edilən nəticələrlə üst-üstə düşür.

 

Məqsəd və vəzifələrin düzgün qoyulması:

 • Konkretlik
 • Coğrafi müəyyənlik
 • Reallıq
 • Zaman məhdudiyyəti

Səciyyəvi səhvlər: məqsəd və vəzifələr səhv salınır. Vəzifələr təxmin edilən nəticələri xarakterizə edir, üsullar isə - Sizin bu nəticələri necə əldə etməyə hazırlaşdığınızı göstərir.

 

Layihənin nəticələri, onların monitorinqi və qiymətləndirilməsi

 

 

Məqsədlər

Dəyişikliklər

Dəyişiklik indikatoru

Vəzifələr

Nəticələr

Nəticələrin indikatoru

Fəaliyyət

Məhsul

Məhsul indikatoru

 

Layihənin büdcəsinin müəyyənləşdirilməsi

Büdcə - layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan resursların pul ekvivalentidir.

Qaydalar:

 • Sifarişi büdcəyə görə müəyyənləşdirməyin.
 • Büdcəni nə artırmayın, nə də azaltmayın.
 • Bəsaitlərin və xidmətlərin dəyəri haqqında yoxlanılmış və əsaslandırılmış məlumatlar.
 • Öz əməyinizi tam qiymətləndirin.
 • Məsrəflərin həcmini əsaslandırın.
 • Büdcənin hazırlanması ilə baglı qrant verəcək təşkilatın müəyyənləşdirdiyi formalara və qaydalara əməl edin.

 

 

Resursların növü

Zəruri resurslar

Aktual resurslar

Potensial resurslar

Dəyər

Kadrlar

 

 

 

 

Texnika

 

 

 

 

Məkan

 

 

 

 

Ezamiyyət

 

 

 

 

Cəmi

 

Şəxsi əlavəniz

Tələb olunan məbləğ

Büdcə

Bookmark and Share