ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Not found

Abdullayeva Yeganə Mehti qızı

«Azərbaycanşünaslıq» Elmi Тədqiqat Мərkəzinin “Arxeologiya və etnoqrafik tədqiqatlar” bölməsinin baş laborantı


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
  • 1963-cü il iyunun 8-də Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
  • 1980-ci ildə Yevlax rayon 3 saylı orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.
  • 1981-1987-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
  • 1980-1895-ci illərdə Bakı Şəhər Binəqədi rayon S.M.Kirov adına qəsəbənin Qaz istismar kontorunda nəzarətçi işləmişdir.
  • 1985-1990-ci illərdə Azərbaycan Tikinti Rabitə İdarəsində iqtisadçı vəzifəsində çalışmışdır.
  • 1990-cı ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət Tarixi elmi-tədqiqat laboratoriyasında əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.
  • 2001-ci ildən “Azərbaycanşünaslıq” ETM-nin “Arxeologiya və etnoqrafik tədqiqatlar” bölməsinin baş laborantıdır.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
  • Azərbaycanın folkloru və etnoqrafiyası üzrə tədqiqatlarını davam etdirir.
Bookmark and Share