ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu

NƏBİYEV BƏXTİYAR EYVAZ oğlu 

tarix elmləri namizədi dosent, BDU-un müəllimi

iş telefon: (+99412) 537-04-86

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-ci il oktyabrın 19-da Qərbi Azərbaycanda, ziyallı ailəsində anadan olub
 • 1988-1995 iilərində Nəsimi rayonu 19 saylı orta məktəbə təhsil almışdır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin bakalavr pilləsini təhsil alıb
 • 1999-2001 illərdə həmin ixtisasın magistr pilləsini fəqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 2004-cü ildə BDU-nun Benəlxalq hüquq ixtisasına daxil olub
 • 2007-ci noyabrın 30-da "Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər) " adlı mövzusunda namizədli dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2008-ci ildə BDU-nun Benəlxalq Hüquq ixtisasını fərqlənmə  diplomu ilə bitirib
 • 2009-cu ildə Prezidenti yanında Ali Atestasiya komissiyanın qərarı ilə tarix elmləri namizədlik dərəcəsi alimlik adı verilib
 • BDU-nun 90 ilik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunub
 • 30-dan çox Elmi əsərlərin müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2004-cü illərdə BDU-nun Tələbə Şurasının sədirlik edib
 • Həmin illərdə BDU-nun Böyük Elmi Şurasının üzvi olub
 • 1999-2001-ci illərdə Təhsil Nazirliyi yanında Tələbə Şurasının İdarə heyətinin üzvü olub
 • 2002-ci ildə YAP Yasamal rayonu gənclər təşkilatının sədri seçilib
 • 2002-ci ildə BDU-nun Qiyabı şöbəsində inspektor
 • 2005-ci ildə BDU-nun Qiyabı şöbəsində metodist
 • 2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında keçirilən Prezident seçkilərində 16 saylı Yasamal II seçki dairəsinin 11 saylı seçki məntəqəsinin sədr olub
 • 2010-cu ildə Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının 0,5 ştat müəllim
 • 2011-cü ildə YAP Gənclər Birliyinin III hesabat, seçki konfransında YAP-Gənclər Birliyinin idarə Heyətinin üzvi seçilib
 • 2013-cü ild YAP-ın V Qurultayinda Mərkəzi Nəzarət-Təftiş komissiyasının üzvü seçilib
 • 2015 ildən fevral ayından tarix fakültəsinin tədris işlər üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır
 • 2016-cı ildə BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının 0,5 dosentidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • «Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər)»
 • Benəlxalq Münasibətlər
 • Müasir dövründə Azərbaycan Respublikasının regionda geosiyasi yeri və rolu

MONOGRAFIYA

 • Geosiyasətdə dərin düşüncə metodu və Azərbaycan regional liderlik məsələrinə baxış. Bakı "Nurlar" nəşriyyat 2016, səh 136.

DƏRS VƏSAİTİ

 • Azərbaycan SSR-nin iqtisadi inkişaf tarixi ( XX əsrin 60-80-ci illər). BDU-nun nəşriyatı, Bakı. 2016-ci il. səh 250

METODİK VƏSAİT

 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi ( 1918-1945-ci illər)  BDU-nun nəşriyyat. Bakı, 2015-ci il. səh.122

PROQRAM

 • Beynəlxalq Münasibətlər tarixi fənn proqramı. Tarix fakültəsinin regionşünaslıq ( Amerikaşünaslıq, Qafqazşünaslıq) ixtisası üzrə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XX yüzilliyin 70-ci illərində Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatının inkişafında texniki təhcizatın rolu Tarix və onun problemləri baki 2006 №4 177-182
 • .XX yüzilliyin 70-ci illərində respublika sənayesində müasir istehsal sahələrinin yaradılmasında Heydər Əliyevin rolu Bakı Universiteti Xəbərləri Bakı 2006 №3 s139-143
 • Azərbaycan SSR-də Heydər əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə respublikada iqtisadi vəziyyət Tarix və onun problemləri əlavə Baki 2006 №2 98-102
 • 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafı Bakı Universiteti Xəbərləri Bakı 2005 №4 285-289
 • Azərbaycanın yüngül və yeyinti sənayesi (1969-1982-ci illər) Pedaqoji Universistet Xəbərləri № 2006 №3 212-218
 • Müharibədən sonrakı illərdə sənaye sahələrinin tarixinin öyrənilməsində statistik mənbə Tarix və onun problemləri Baki 2000 194
 • Nəbiyev Bəxtiyar Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanda torpaq islahatı Tarix və onun problemləri əlavə №3 Baki 2007 107-112
 • Nabiyev Bakhtiyar Sakina Abbasova USA politic economic and security interests toward gulf cooperation council 145 -150  (inglis dildə) 2008
 • Nəbiyev Bəxtiyar XX yüzilliyin sonlarında Türkiyənin Avropa siyasəti: problemlər və perspektivlər51--56 2010
 • Azərbaycan respublikası uğurlar və perspektivlər 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxaq elmi konfransın materialları Bakı 2012 Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycxanda üzümçülüyün inkişafı (1969-1982-ci illər)235-240
 • Pedaqoji Universistet Xəbərləri Nəbiyev B. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-yə rəhbərliyi dövründə respublikanın kənd təsərrüfatında tütünçülüyün inkişafı (1962-1982-ci illər) Bakı № 4 2011 144-146
 • Heydər Əliyev və gənclər siyasəti Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafının aktual problemləri mövzusunda elmi praktiki konfransının materiallı", Bakı, 2013 il 131-136.
 • Qloballaşama şəraitində diplomatik mansibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri mövzusunda Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsrn olunmuş respublika səviyyəli elmi konfransın materialları Bakı 2014
 • Nəbiyev B. I dünya müharibəsindən sonran beynəlxalq vəziyyətin səciyyəvi xüsusiyyətləri 161-167 Tarix və onun problemləri  N 2 Bakı 2015
 • Geosiyasi planlamada dərin düşüncə metodu, ideoloji məqamlar və milli maraqlar. Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətinin həyat tərzidir IV beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2016, s. 300-304
 • Azərbaycanda milli dövlətçiliyin bərpa olunması Zeynalov, Nəbiyev Bakı Universiteti Xəbərləri Bakı 2016 N 2 94-100
 • Azərbaycanın geosiyasi fəaliyyət mexanizm və vasitələrinin təsmifatına dair. Tarix və Onun problemləri, Bakı, 2016, N1, s. 176-179
 • Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin geosiyasi dəyəndərdirilməsi. Tarix və Onun problemləri N3. Bakı.2017. səh.116-121
 • Зарубежные и национальные геополитические теории, повлиявшие на изменения порядка в системе международных отношений "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2017. Випуск 118 - 2017
 • НПО в международной геополитике и роль фонда Гейдара Алиева в реализации интересов Азербайджана. Scientific Journal Virtus Juky,15, 2017.səh.184-188
 • Geostrateji Həmlənin əsası kimi strateji. Analiz və planlaşdırma. Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Xəbərləri N 3. Bakı.2017
 • Beynəlxalq layihələr Azərbaycan Respublikasının geosiyasi nüfuzunun artmasının səbəblərindən biri kimi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Siyasi elmlər bölməsi.Bakı, 2017, N1, səh 32-44
 • Milli münaqişələr, tolerantlıq və geosiyasi fəaliyyət. Tarix və Onun problemləri, Bakı, N2, səh 146-151
 • Geosiyasi tədqiqatlarda nəzəri mühakimələrin qurulma metodologiyası, Geostrategiya.Bakı, mart-aprel 2017 N2,  səh 38-41
 • Milli mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. Azərbaycan Universiteti Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi. Şamaxa, 23 iyun 2017.
 • Qloballaşma prosesi və ABŞ-ın geosiyasi ideyaları. Milli mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi. mövzusunda V beynəlxalq kanfrans. Şamaxa, 23 iyun 2017, səh. 130-134
 • Геополитические аспекты стратегических перспектив во взаимотношениях Азербайджана и России Научный журнал Вопросы политологии,№4 (28),2017, Москва.
 • Azərbaycanın xarici siyasətində geosiyasi vasitələrin dəyərləndirilməsi baxımından Gürcüstan Azərbaycanlıları amili. Geostrategiya №05 (41)  sentyabr-oktyabr 2017, s. 47-50
 • Azərbaycan Respublikasının Geosiyasi marağlarında Yaxın Şərq və burada gedən proseslər (Fələstin problemi və İraqda Türkmən məsələləri kontekstində) Tarix və Onun Problemləri N4, 2017 s. 155-166.
 • Geosiyasi xalqları dəyişməsi fonunda milli marağların təmin edilməsi dair məsələlər. BDU-nun Xəbərləri (sosial elm seriyası) N2, 2017 s. 43-53
 • Azerbaijan as an important geopolitical center of the South Caucasus in the politics of the leading states of the world. // ProQuest PUBLISHING HISTORY ( III) 2018, Vol:79 England// pp. 32-45
 • Azərbaycanın xarici siyasətində MDB ilə münasibətlərin geosiyasi əhəmiyyəti. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri Bakı, 2018, N 48, s. 154-159
 • Xəzərin Statusu məsələsinin geosiyasi əhəmiyyəti. Tarix və Onun Problemləri №1, 2018, s. 126 - 135.
 • Geosiyasətdə Hərbi Güc Amilinin Rolu və Milli Yanaşma. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materiallar. 21-23 May, 2018, s.206-209.
 • BMT TŞ-nın daimi üzvlərinin xarici siyasətində Azərbaycan. // Tarix və Onun problemləri N3, 2018, s.66-70
 • О геополитической сути политических, экономических и региональных целей Азербайджанской Республики,British journal for social and ecenomic research, London, 2018, volume 3, issue 2,s. 25-31
 • Оригинальность национального подхода геополитического становления и развития Азербайджана,Гiлея: науковый вiсник, Збiрник наукових праць, Киев, 2018, № 2, вып. 129, s. 123-127
 • Naxçıvanın və Dağlıq Qarabağın statusunun tarixi müəyyənləşdirilməsi məsələsinin geosiyasi nəticələri, Geostrategiya, Bakı,2018,№ 1(43), s.18-23
 • Milli Uğurlarla İmza Atan Lider,// Səs qazeti informasiya agentliyi,// s. 6-7, 2019 il

 

Bookmark and Share