ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu

NƏBİYEV BƏXTİYAR EYVAZ oğlu 

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu

tarix elmləri namizədi dosent, BDU-un müəllimi

iş telefon: (+99412) 537-04-86

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-ci il oktyabrın 19-da Qərbi Azərbaycanda, ziyallı ailəsində anadan olub
 • 1988-1995 iilərində Nəsimi rayonu 19 saylı orta məktəbə təhsil almışdı

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin bakalavr pilləsi təhsil alıb
 • 1999-2001 illərdə həmin ixtisasın magistr pilləsini fəqləmə diplomu ilə bitirib
 • 2007-ci noyabrın 30-da "Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər) " adlı mövzusunda namizədli dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının qərarı ilə tarix elmləri namizədlik dərəcəsi alimlik verilib
 • 2004-cü ildə BDU-nun Benəlxalq hüquq ixtisasına daxil olub
 • BDU-nun 90 ilik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunub
 • 15-dən çox Elmi əsərlərin müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2004-cü illərdə BDU-nun Tələbə Şurasının sədirlik edib
 • Həmin illərdə BDU-nun Böyük Elmi Şurasının üzvi olub
 • 1999-2001-ci illərdə Təhsil Nazirliyi yanında Tələbə Şurasının İdarə heyətinin üzvü olub
 • 2002-ci ildə YAP Yasamal rayonu gənclər təşkilatının sədri seçilib
 • 2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında keçirilən Prezident seçkilərində 16 saylı Yasamal II seçki dairəsinin 11 saylı seçki məntəqəsinin sədr olub
 • 2011-cü ildə YAP Gənclər Birliyinin III hesabat, seçki konfransında YAP-Gənclər Birliyinin idarə Heyətinin üzvi seçilib
 • 2013-cü ild YAP-ın V Qurultayinda Mərkəzi Nəzarət-Təftiş komissiyasının üzvü seçilib
 • BDU-nun "Beynəlxalq münasibətlər tarixi" kafedrasının dosent əvəzi müəlimidir.
 • 2015 ildən fevral ayından tarix fakültəsinin tədris işlər üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • «Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər)»
 • Benəlxalq Münasibətlər

MONOGRAFIYA

 • Geosiyasətdə dərin düşüncə metodu və Azərbaycan regional liderlik məsələrinə baxış. Bakı "Nurlan" nəşriyyat 2016, səh 136.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XX yüzilliyin 70-ci illərində Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatının inkişafında texniki təhcizatın rolu Tarix və onun problemləri baki 2006 №4 177-182
 • .XX yüzilliyin 70-ci illərində respublika sənayesində müasir istehsal sahələrinin yaradılmasında Heydər Əliyevin rolu Bakı Universiteti Xəbərləri Bakı 2006 №3 s139-143
 • Azərbaycan SSR-də Heydər əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə respublikada iqtisadi vəziyyət Tarix və onun problemləri əlavə Baki 2006 №2 98-102
 • 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafı Bakı Universiteti Xəbərləri Bakı 2005 №4 285-289
 • Azərbaycanın yüngül və yeyinti sənayesi (1969-1982-ci illər) Pedaqoji Universistet Xəbərləri № 2006 №3 212-218
 • Müharibədən sonrakı illərdə sənaye sahələrinin tarixinin öyrənilməsində statistik mənbə Tarix və onun problemləri Baki 2000 194
 • Nəbiyev Bəxtiyar Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanda torpaq islahatı Tarix və onun problemləri əlavə №3 Baki 2007 107-112
 • Nabiyev Bakhtiyar Sakina Abbasova USA politic economic and security interests toward gulf cooperation council 145 -150  (inglis dildə) 2008
 • Nəbiyev Bəxtiyar XX yüzilliyin sonlarında Türkiyənin Avropa siyasəti: problemlər və perspektivlər51--56 2010
 • Azərbaycan respublikası uğurlar və perspektivlər 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxaq elmi konfransın materialları Bakı 2012 Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycxanda üzümçülüyün inkişafı (1969-1982-ci illər)235-240
 • Pedaqoji Universistet Xəbərləri Nəbiyev B. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-yə rəhbərliyi dövründə respublikanın kənd təsərrüfatında tütünçülüyün inkişafı (1962-1982-ci illər) Bakı № 4 2011 144-146
 • Heydər Əliyev və gənclər siyasəti Ulu Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafının aktual problemləri mövzusunda elmi praktiki konfransının materiallı", Bakı, 2013 il 131-136.
 • Qloballaşama şəraitində diplomatik mansibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri mövzusunda Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsrn olunmuş respublika səviyyəli elmi konfransın materialları Bakı 2014
 • Nəbiyev B. I dünya müharibəsindən sonran beynəlxalq vəziyyətin səciyyəvi xüsusiyyətləri 161-167 Tarix və onun problemləri 2 Bakı 2015
 • Azərbaycanda milli dövlətçiliyin bərpa olunması Zeynalov, Nəbiyev Bakı Universiteti Xəbərləri Bakı 2015 n2 94-1000
 • Metodik vəsait bakalavr pilləsi üçün 122s. Bakı 2015 “Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1918-1945-ci illər) Bakı 2015

 

Bookmark and Share