ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Namazova Lamiyyə Səxavət qızı

 

Tel: +99412 5390351

e-mail: namazova.lamiyye@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1991-ci 02 iyun tarixində Füzuli rayonunda anadan olmuşdur
 • 2015-ci il 28 dekabr tarixindən YAP-ın üzvüdür
 • Subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1997-2008-ci illərdə Bakı şəhəri Nizami rayonu 250 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır
 • 2008-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Tarix ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır
 • 2012-2014-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Orta əsrlər tarixi ixtisaslaşması üzrə magistr  təhsili almışdır
 • 2015-ci il 01 yanvar tarixindən AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantlıq yolu ilə doktorantı olmuş və 24 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycanın orta əsrlər tarixi şöbəsi iclasının qərarı ilə dissertasiya işi müdafiəyə tövsiyyə olunmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2013-cü il 02 dekabr - 2020-ci il 14 yanvar tarixlərində Tarix fakültəsinin tyutoru vəzifəsində çalışmışdır
 • 2014/2015, 2017/2018-ci tədris illərində və hal-hazırda Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019-cu tədris illərində  Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmışdır
 • 2018/2019-cu tədris ilində və hal-hazırda Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 2018/2019-cu tədris ilində və hal-hazırda Azərbaycan Universitetinin İctimai elmlər kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 2020-ci il 14 yanvar tarixindən Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin "Kitabxanaların kompyüterləşdirilməsi" ETL-də böyük laborant vəzifəsində çalışır

ELMİ-TƏŞKİLATİ, İCTİMAİ VƏ SOSİAL FƏALİYYƏTLƏR

 • 2016-ci il 19-20 may tarixində “Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda respublika tələbə-gənclər elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü olub
 • 2016-ci il 9 mart-10 iyul tarixində Təhsil Nazirliyi və ADA Universitetinin təşkil etdiyi “Tədqiqat metodları”na dair təlimin sonunda “Tədqiqat metodları” fənninə dair məzun və fərqlənmə sertifikatları ilə təltif edilib

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • 1580-ci il İngiltərə-Osmanlı müqaviləsi // Ümümmilli lideri Heydər Əliyevın anadan olmasının 90-ci il dönümü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2013, s.390-394
 • XVII əsrin əvvəlirndə Levant şirkətinin ticarət fəaliyyətinin istiqamətləri // Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının konfransının materialları. Bakı 2014, s.305-307
 • 1960-1970-ci illərdə Rocer Seyvorinin əsərlərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixinin tədqiqinə dair // Geostrategiya jurnalı. Bakı, Sentyabr-Oktyabr 2017, № 05 (41), s.55-58
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin sosial strukturu R.M.Seyvorinin tədqiqatında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı, 2018, № 1, s.182-190
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Qərbi Avropa ölkələri ilə siyasi əlaqələri R.M.Seyvorinin tədqiqatında // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2018, № 1, s.364-372
 • Azərbaycan Səfəvi Dövləti və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti: müqayisə və paralellər // Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika. 21-23 may 2018-ci il beynəlxalq elmi konfransın xülasələri. Bakı, 2018, s.63-64
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin ərazisinin bölüşdürülməsi siyasəti R.M.Seyvorinin tədqiqatında // Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. Bakı, 2019, C.67, № 1, s.184-188

 

 

 

Bookmark and Share