ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Namazova Lamiyyə Səxavət qızı

Magistratura və Doktoranrura üzrə akademik məsləhətçi

Tel: +994125382293

e-mail: namazova.lamiyye@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 02 iyun 1991-ci ildə Füzuli rayonunda anadan olmuşdur
 • 2015-ci il 28 dekabr tarixindən YAP-ın üzvüdür
 • Subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1997-2008-ci illərdə Bakı şəhəri Nizami rayonu 250 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır
 • 2008-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Tarix ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır
 • 2012-2014-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Orta əsrlər tarixi ixtisaslaşması üzrə magistr  təhsili almışdır
 • 01 yanvar 2015-ci il tarixindən AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantlıq yolu ilə doktorantı olmuş və 24 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycanın orta əsrlər tarixi şöbəsi iclasının qərarı ilə dissertasiya işi müdafiəyə tövsiyyə olunmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 02 dekabr 2013-cü il tarixindən  Tarix fakültəsin tyutoru vəzifəsində çalışır
 • 2014/2015-ci və 2017/2018-ci tədris ilində Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmışdır
 • 2015/2016, 2016/2017-ci tədris illərində və hal-hazırda Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 2018/2019-cu tədris ilindən Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 2018/2019-cu tədris ilindən Azərbaycan Universitetinin İctimai elimlər kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır

ELMİ-TƏŞKİLATİ, İCTİMAİ VƏ SOSİAL FƏALİYYƏTLƏR

 • 19-20 may 2016-ci il tarixində “Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda respublika tələbə-gənclər elmi konfransının Təşkilat Komitəsinin üzvü olub
 • 9 mart-10 iyul 2016-ci il tarixində Təhsil Nazirliyi və ADA Universitetinin təşkil etdiyi “Tədqiqat metodları”na dair təlimdə iştirak edib. Təlimin sonunda “Tədqiqat metodları” fənninə dair məzun sertifikatı və “Tədqiqat metodları” adlı fərqlənmə sertifikatı ilə təltif edilib

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • 1580-ci il İngiltərə-Osmanlı müqaviləsi // Ümümmilli lideri Heydər Əliyevın anadan olmasının 90-ci il dönümü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2013, s.390-394
 • XVII əsrin əvvəlirndə Levant şirkətinin ticarət fəaliyyətinin istiqamətləri // Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının konfransının materialları. Bakı 2014, s.305-307
 • 1960-1970-ci illərdə Rocer Seyvorinin əsərlərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tarixinin tədqiqinə dair // Geostrategiya jurnalı. Bakı, Sentyabr-Oktyabr 2017, № 05 (41), s.55-58
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin sosial strukturu R.M.Seyvorinin tədqiqatında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı, 2018, № 1, s.182-190
 • Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Qərbi Avropa ölkələri ilə siyasi əlaqələri R.M.Seyvorinin tədqiqatında // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2018, № 1,s.364-372
 • Azərbaycan Səfəvi Dövləti və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti: müqayisə və paralellər // Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti – 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika. 21-23 may 2018-ci il beynəlxalq elmi konfransın xülasələri. Bakı, 2018, s.63-64

 

 

 

Bookmark and Share