ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Namazova Lamiyyə Səxavət qızı

Elmi işlər üzrə dekanlığın akademik məsləhətçisi

Tel: (+994 12) 5382293

e-mail: namazova.lamiyye@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 2 iyun 1991-ci ildə Füzuli rayonunda anadan olmuşdur
 • 1997 - 2008-ci illərdə Bakı şəhəri Nizami rayonu 250 saylı  orta məktəbdə təhsil almışdır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 2008 - 2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Tarix ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır
 • 2012 - 2014-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Orta əsrlər tarixi ixtisaslaşması üzrə magistr  təhsili almışdır
 • 01 yanvar 2015-ci il tarixindən AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantlıq yolu ilə doktorantı olmuş və 19 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycanın orta əsrlər tarixi şöbəsində dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi olmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2 dekabr 2013 -cü il tarixindən  Tarix fakültəsinin Elmi işlər üzrə dekanlığının tyutoru vəzifəsində çalışır
 • 2014/2015-ci və 2017/2018-ci tədris ilində Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmışdır
 • 2015/2016, 2016/2017-ci tədris illərində və hal-hazırda Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmışdır
 • 2018/2019-cu tədris ilindən Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 2018/2019-cu tədris ilindən Azərbaycan Universitetinin İctimai elimlər kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • 1580-ci il İngiltərə-Osmanlı müqaviləsi // Ümümmilli lideri Heydər Əliyevın anadan olmasının 90-ci il dönümü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2013, s.390-394
 • XVII əsrin əvvəlirndə Levant şirkətinin ticarət fəaliyyətinin istiqamətləri // Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi praktik konfransının konfransının materialları. Bakı 2014, s.305-307
 • Azərbaycan Səfəvi Dövlətinin Qərbi Avropa ölkələri ilə siyasi əlaqələri R. M. Seyvorinin tədqiqatlarında. Tarix və Onun Problemləri № 1. 2018, s. 364- 372
 • Azərbaycan Səfəvi Dövləti və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti:Müqayisə və Paralellər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın Materialları 21-23May, 2018, s 782-786

 

 

 

Bookmark and Share