ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Nəbiyev Vasif Ağamövsüm

Nəbiyev Vasif Ağamövsüm

Tarix fakültəsinin tyutoru

Tel: (+994 12) 537 04 86

 

E-mail:vasif.nebiyev@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • Nəbiyev Vasif Ağamövsüm oğlu 25 iyul 1988-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1995-2006-cı illərdə Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi Elçin Qaranzadə adına 270-saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

  • 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix fakültəsinin Tarix ixtisasına qəbul olmuşdur.
  • 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Yaxın və Orta Şərqin tarixi ixtisasının magistr pilləsinə daxil olmuşdur.
  • 2013-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magist elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2013-cü ilin dekabrın 2-dən Tarix fakültəsinin tyutoru vəzifəsində çalışır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • “Katalikos Viro və Albaniya” // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbə elmi cəmiyyətinin 69-cu elmi konfransının materialları. Bakı.:ADPU mətbəəsi, 2009, s.103-108
  • “Osmanlı sultanı II Əbdülhəmidin islam birliyi siyasəti” // Görkəmli Azərbaycan tarixçisi və şərqşünas alim, akademik Ziya Bünyadovun anadan olmasının 90 illiyi münasibəti ilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı.: AzTu-nun mətbəəsi, 2012, s.377-379
  • “XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvələrində Misirdə milliyyətçilik ideyasının formalaşmasında Rifa Rafi ət-Təhtəvinin yeri” //  Umummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümü münasibəti ilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı.:Baş Hesablama Mərkəzi Nəşriyyatı, 2013,s.395-397
  • “Hicaz üsyanı” // Tarix və onun problemləri. Nəzəri,elmi, metodik jurnal. Bakı.: Adiloğlu nəşriyyat, 2013, s.93-99
Bookmark and Share