ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

MİRHADİYEV MİRYUSİF MİRAĞA OĞLU (1922-1994) Tarixçi

1922-ci ildə Astara rayonunda anadan olmuşdur. 1929-1939-cu illərdə Bakı şəhəri Voroşilov rayon 1 saylı orta məktəbdə, 1939-1944-cü illərdə S.M.Kirov adı­na Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fa­kültəsində təhsil almışdır. 1944-1947-ci illərdə aspiranturada təhsil almış, 1947-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1946-cı ildə Marksizm-Leninizm İnstitutu­nun Bakı filialında baş elmi işçi təyin olunmuşdur. 1950-ci ildə SSRİ tarixi ka­fedrasının dosenti, 1968-ci ildə Azərbaycan tarixinin yeni, sovet dövrü və ar­xivşünaslıq kafedrasının professoru seçilmişdir. 1952-1953 və 1980-1986-cı illərdə ADU-nun Tarix fakültəsinin dekanı, 1972-ci ildə Azərbaycan tarixinin yeni, sovet dövrü və arxivşünaslıq kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Tədris işi sahəsində əsas fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı üzrə məqalə və metodik vəsaitlər hazırlanması olmuşdur. 100-dən artıq elmi əsərin müəllifi olmuşdur. Azərbaycan və SSRİ tarixləri üzrə bir sıra külliyyatların tərtib edilməsində fəal iştirak etmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 10 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir. “Qafqazın müdafiəsi uğrunda” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Bookmark and Share