ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ƏMRAHOV ZİYAD

ƏMRAHOV ZİYAD CÜMŞÜD OĞLU

Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası” nın  müəllim.
Tel:(+99412) 423-89-13, (+99450) 356-49-85, (+99455) 796-91-92

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 24 iyun 1980-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub.
 • 1997-ci ildə Ağcabədi şəhərində 3 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 1999-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr, 2003-2005-ci illərdə Tarix fakültəsinin magistr pilləsində təhsil alıb.
 • 2007-ci ildə həmin universitetin Tarix fakültəsinin “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası” nın aspiranturasına qəbul olmub
 • 2010-ci ildə fəlsəfə üzrə tarix eımləri doktor dissertasiyası müdafiə edib "Osmanlı ərazisində “erməni məsələsi”nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında”

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2005-ci ildə magistr pilləsini bitirmib.
 • Hal-hazırda Tarix fakültəsinin “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası” nın II kurs əyani aspiranturasında oxuyur.
 • “Osmanlı imperiyasında erməni məsələsi Türkiyə tarixşünaslığında” mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində çalışıb.
 • 2010 doktor fəlsəfə üzrə dissertasiyası müdafiə edib “Osmanlı ərazisində “erməni məsələsi”nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-ci il avqust ayının 11-dən Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası “Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi” ndə aparıcı məsləhətçi vəzifəsində çalışır.
 • Bununla yanaşı, 2007-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası” nın saathesabı qaydada müəllimi kimi çalışır.
 • “Azərbaycanın tarixi coğrafiyası” fənnindən mühazirə, Mənbəşünaslıq və Tarixşünaslıq fənlərindən isə məşğələlər aparır.
 • Bir neçə elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” Türkiyə tarixşünaslığında”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006-cı il oktyabrın 6-12-si Fransanın Strasburq şəhərində “Sərhədsiz Televiziya üzrə Avropa Komitəsi” nin Daimi Komitəsinin 41-ci sessiyasında Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsindən ekspert kimi, yenə həmin il dekabrın 12-16-sı arasında Türkiyənin paytaxtı Ankarada təşkil olunmuş “Sərhədsiz Televiziya üzrə Avropa Komitəsi” nin ekspertlər qrupunun iclasında Azərbaycanlı nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak etmib.
 • Türkiyə tarixşünaslığında “erməni məsələsi”nin tədqiqinə dair //Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: reallıqlar, perspektivlər. Gənc tədqiqatçıların 2 fevral Gənclər Gününə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2011,
 • San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” Türkiyə tarixşünaslığında // Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Bakı, 2011,
 • The conference on “Human Rights and Gender Equality” organized by UN Association of Georgia, 1-8 July, 2012
 • As an expert in the meeting “Azerbaijan-Europe: Forum on inter-cultures dialogue” held in Brussels on 15-18 March in 2011

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Osmanlı dövlətinin idarəçiliyində ermənilər. Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2004
 • “Erməni məsələsi” nin beynəlxalq təşkilatlarda böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi. Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş III elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2004
 • Osmanlı ərazisində “erməni məsələsi” nin meydana çıxarılmasında erməni kilsəsi və missioner təşkilatların rolu. Dirçəliş XXI əsr, iyun-iyul/ 124-125/ 2008
 • Heydər Əliyevin Azərbaycanın təhsil sisteminin inkişafına töhfəsi. Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-2008.
 • “Erməni məsələsi” ndə Rusiyanın siyasəti // Tarix və onun problemləri, 2008, № 4,
 • Genesis of the Armenian question // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2009, № 2,
 • Armenian Question in the İnternational Congresses // İntercultural Communications, № 6-7, Tbilisi, 2009,
 • “Erməni məsələsi” nin yayılmasında erməni kilsəsinin rolu // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2009, № 2,
 • “Erməni məsələsi” ndə Fransanın rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2010, № 143
 • Stefano konfransında “erməni məsələsi” nin Böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, № 1,
Bookmark and Share