ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədova Kəmalə

Məmmədova Kəmalə İbadətdin qızı

Tarix fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedra¬sının baş laborantı
Tel:(+99412) 439-11-17

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1988-ci ildə Biləcəri 3 saylı dəmiryol orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990-1996-cı tədris ilində BDU-nun Tarix fakültəsi axşam şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1998-ci ildə BDU-nun dissertantı olmuşdur.
 • «Qafqaz Müsəlmanları Legionunun yaranması və fəaliyyəti (II dünya müharibəsi illərində)» mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1988-ci ilin dekabr ayından BDU-da çalışır.
 • Əvvəllər BDU-nun Ümumi və Kadrlar şöbələrində, 1993-cü ildən Tarix fakültəsinin dekanlığında katibə-makinaçı vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2002-ci ilin may ayından hal-hazıradək Tarix fakültəsinin «Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika» kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır.
 • Fakültənin əyani və qiyabi şöbələrində «Azərbaycan toponimikası» fənnindən mühazirə və məşğələ, «Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı» fənnindən məşğələ aparır.
 • Mövzusu ilə əlaqədar 1 tezisim çapdan çıxıb.
 • Azərbaycan toponimikası» fənninin proqramı üzərində işləyir.
 • Həmin fənn üzrə qiyabi şöbə tələbələri üçün metodik göstəriş hazırlamışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • II dünya müharibəsi illərində Qafqaz Müsəlmanları Legionunun yaranması və fəaliyyəti

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, KONFRANSLAR

 • Məmməd Əmin Rəsulzadənin İkinci dünya müharibəsi dövründəki fəaliyyətinə fərqli yanaşmalqar müqayisə təhlil.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.62
Bookmark and Share