ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədov İlham

MƏMMƏDOV İLHAM CƏLAL oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 01.01.1965-ci ildə Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində anadan olmuşdur.
 • 1972-82-ci illərdə Əlibəyli kənd orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1983-85-ci illərdə sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988-1994-cü illərdə BDU-nun tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Tarix fakültəsi «Azərbaycanşünaslıq ETM-in» Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsinin əməkdaşı.
 • 1986-cı ildən BDU-nun telefon qovşağında, 1990-cı ildən isə tarix fakültəsində Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət Tarixi ETL-də (Azərbaycanşünaslıq ETM-in Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsində) baş mühafizəçi vəzifəsində çalışmış. Hal hazırda "Arxeologiya və Etnoqrafiya" kafedrasın nəzdində Azərbaycanın Maddi Mədəniyyət Tarixi ETL-in tədqiqat bölməsinin elmi işçisidir.
 • 11, 05, 2015-dən Tarix fakültəsində Elmi Şura üzvüdür

Seçilmiş Əsərlər

 • " Tovuzun inzibati ərazi bölgüsü " - Tarix və Onun problemləri №3, Bakı, 2010.
 • "Rusların Qazax Qəzası ərazisində məskünlaşması" - Tarix və Onun problemləri №3, Bakı, 2011.
 • " Azərbaycanda Arıçılıq təsərrüfatı"- Tarix və Onun problemləri №3, 2012.
 • " Qobustanın sirli aləmi" - Tarix və Oun problemləri №3, 2013.
 • "  Əlibəyli kəndi Zülqədər elinin Tatıoğlu tayfasının yadıgarıdır" - Azərbaycan Arxeoloqiyası 2014.
 • Музеи под открытым небом и их значение Tarix və Onun problemləri 2№, Bakı, 2016 (rus dilində)
 • Dağıstanda Yaşayan Azərbaycanlıların Etnoqrafiyası və Mədəniyyəti. Tarix və Onun problemləri N3, 2016.
 • Молочные продукты в традиционной кухне Азербайджана. Tarix və Onun Problemləri N1. 2017.
 • Azərbaycanın Milli mətbəxdə ət və ət xörəklər. Tarix və Onun problemləri 3. Bakı. 2017 səh265-270
 • Azərbaycan Xanlıqları dövrünə aid bir maraqlı tapıntı barəsində. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi Xəbərlər İctimai və Humanitar elmlər seriyası 2017, N3. səh.155-160
 • Şirvan Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkibində ( ticarət əlaqələri kontekstində) həmmüəllif // Şirvanın tarixinə yeni baxış: faktlar, mülahizələr Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın proqramı 26-27 sentyabr 2017 il.
 • Традиции Хлебопечения в Азербайджане, həmmüəllif Nigar Qasımova, Tarix və Onun Problemləri №1, 2018, s.324 - 329
Bookmark and Share