ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məharət Osmanlı

Məharət Paşa oğlu Osmanlı

T.E.N.,baş müəllim.
Tel:(+99450) 331 45 60

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il sentyabrın 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1968-ci ildə M. Müşfiq adına Bakı şəhəri 18 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-ci ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1983-cü ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Tələbəlik dövründə təhsil aldiği fakültənin və ADU-nun ictimai həyatinda fəal iştirak etmişdir.
 • 1983-cü ildə LKGİ MK yanında Bakı, Respublika Komsomol məktəbinin axşam şöbəsini bitirmişdir.
 • 1983-cü ildə ADU-nun Tarix fakültəsini bitirdikdən sonra göndərişlə AMEA-nın Tarix institutunun Arxeologiya və Etnnoqrafiya sektorunun “Yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi” şöbəsində çalışmış, Şabran şəhərinin arxeoloji qazıntısında ekspedisiya tərkibində iştirak etmişdir.
 • 1984 – 21986-cı illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, “Bilik” cəmiyyətinin natiqlik məktəbinin ictimai-siyasi fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
 • 1985-ci idlə çalışdığı sektorun “Etno-sosioloji tədqiqatlar” şöbəsinə köçürülmüşdür.
 • 1989-ci ildə ADU-nun Tarix fakültəsinin SSRİ tarixi kafedrasına daxil olmuşdur
 • 1998-ci ildə BDU-da Azərbaycanın ticarəti (XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəlləri) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • Universitetdə çalışdığı müddətdə müxtləf məsələlər üzrə məqalələrin, tədris proqramlarının müəllifi olmuşdur.
 • 2017 5 oktyabr Beynəlxalq müəllim günü münasibəti ilə “Fəxri media” diplomuna layiq görülmüşdür.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Slavyan ölkələri qədim və orta əsrlər tarixi
 • Rusiya Qafqaz siyasəti.
 • Magistr kursu: Slavyan ölkələrində mərkəzləşmiş dövlətin yaranması ( XIV-XVI əsrlər)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Hal-hazırda BDU-nun Tarix fakültəsinin Slavyan ölkələri tarixi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2001-ci ildən YAP-ın üzvüdür.
 • 1983 – 1989 – AMEA-nın Tarix institutunun Arxeologiya və Etnoqrafiya sektoru 1989-cu ildən BDU-da “Slavyan ölkələri tarixi” kafedrasında çalışır.
 • “Slavyan ölkələri tarixi” (kapitalizm dövrü) və “Rusiya tarixi” fənnlərini tədris edir. 10 məqalənin müəllifidir.
 • 2014-cü ildən Tarix fakültəsində , ideoloji və sosial məsəllər üzrə dekan müavidir
 • AXC dövründə Azərbaycanın Xarici Siyasəti. Tarix və Onun problemləri N4, 2016, s.67-70
 • «Azərbaycan hərb sənətində S.B.Mehmandarovun rolu»Tarix və onun problemləri (nəzəri, elmi, metodik jurnal) 2017 №4 sayında
Bookmark and Share