ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Mahmudova Hicran Rəhman qızı

Mahmudova Hicran Rəhman qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, “Arxeologiya və Etnoqrafiya” kafedrasının saathesabı müəllimi, baş laborant

Tel: 5393656

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997- ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsini,
 • 1999-ci ildə Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrası üzrə magistarura səviyyəsini bitirib.
 • 2000-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının əyani aspirantı olub. “Sibir skifləri və Azərbaycan” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasında çalışır. Arxeologiya və Antropologiya fənlərini tədris edir. 20 məqalənin müəllifidir. 4 fənn proqramının müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Arxeologiya, Antropologiya

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi arxeologiya, Azərbaycan arxeologiyası, Antropologiya Azərbaycanda dəmir dövrünün və antik dövrün arxeoloji abidələri və mədəniyyətlərində mədəni varislik və qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsi, arxeoloji abidələrimizdə miqrasiyaların, multikulturalizmin izlərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Секира – священный дар скифов //Материалы Международной Конференции Молодых Ученых . Ош - 2004
 • Оленные камни скифского времени// Международная Научная конференция Археология, етнология и фолклористика Кавказа. Баку, 2005
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan Arxeologiya elminin inkişafı.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.41
 • Süleyman Bəy ( Məmməd Bəy) Sulkevic və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. // Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik, III Beynəlxalq elmi konfrans, 21-22 dekabr, 2018, s.48.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Skif incəsənətində zoomorf başlıqlı qadın sancaqları// Azərbaycan Arxeologiyası, 2001, № 1-4, s.39-42
 • Skif incəsənətində zoomorf başlıqlı qadın sancaqları /Aspirant və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-2001, s.233-234
 • Skiflər Sibir tarixində/ Aspirant və gənc tədqiqatçıların VIII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-2001, s.107
 • Tarixşünaslıqda skif problemi// Tarix və onun problemləri, 2003, № 2 s.218-219
 • Sibirin skif dövrü dəfn mərasiminin xüsusiyyətləri // Azərbaycan Arxeologiyası, 2003, № 1-4, s.9-13 6
 • Sibirin ərazisində skif dövrü qəbir abidələri // Aspirant və gənc tədqiqatçıların IX Respublika elmi konfransının materialları. II c. Bakı-2003, s.13-14
 • Tuvanın skif dövrü mədəniyyətləri // BDU-nun Xəbərləri. Bakı- 2004 s.232-235
 • skit heyvani üslubu və onun xüsusiyyətləri // BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfrasının materialları. Bakı-2009, s.439-443
 • Qafqazın skif dövrü maddi-mədəniyyət nümunələri // BDU-nun Xəbərləri. Bakı- 2010, s.209-216
 • Skif incəsənətində hakimiyyət simvolunun izləri // Azərbaycan arxeologiyası. Bakı – 2010, s.120-129
 • Skiflərin hərb sənəti // Tarix və onun problemləri. Bakı- 2010, s.116-123
 • Albanşünas alim Rəhim Vahidov // Azərbaycan Arxeologiyası, Bakı – 2014, s.85-89
 • Skif heyvani üslubunun Sibir variantı // Azərbaycan Arxeologiyası, 2016, № 2 s.35-42
Bookmark and Share