ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əliyev Faiq

Əliyev Faiq Məmməd oğlu

tarix elmləri namizədi, Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının dosenti
Tel:(+99412) 439-08-56

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
  • 1965-ci ildə Moskva Dövlət Tarix Arxivşünaslıq İnstitutunu bitirib.
  • 1981-ci ildə "Azərbaycanda arxiv işinin təşkili tarixi (1937-1960)" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
  • 1969-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasında çalışır
  • Epiqrafika fənnini tədris edir.
  • 15 məqalənin müəllifidir
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
  • Çəmbərəkənd (Orta əsr Bakı ətrafı kəndlər). Yaddaş qəzeti, 2005, № 08-09(36)
  • Bu qala bizim qala, tikdim ki, izim qala (Abşeron qalaları və onların kitabələri). Yaddaş qəzeti, 2005, №7(34)
TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİ
  • Azərbaycanın tarixi-mədəni abidələri. Coğrafya fakültəsi bakalavr pilləsi tələbələri üçün proqram. B., 2006
Bookmark and Share