ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Elmi jurnalların nəşrində iştirak

• 1997 - hal-hazıra qədər (2018) “Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnalın nəşrə hazırlanmasında iştirak. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının tanıdığı nüfuzlu jurnallar siyahısına daxildir, 1997-ci ildən 2018-ci ilə qədər 82 sayı nəşr olunub

• 2014 - hal-hazıra qədər (2018) Türkiyənin “Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”nin (“Uludag University İnternational Journal of Social İnquiry”, http://www.uludag.edu.tr/sbedergi) Danışma Kurulunun üzvü. Jurnal 2007-ci ildən Uludağ Üniversiteti Sosial Elmlər İnstitutu tərəfindən ildə say olmaqla nəşr olunur. Beynəlxalq indeksli online jurnaldır (ISSN-1307-9999). Türk və ingilis dillərində məqalələr nəşr olunur.

• 2017-ci ildən Nəşrinə başlanmış “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdırmaları” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Bookmark and Share