ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

Əlaqə

Vəzifəsi, iş yeri

Adı, atasının adı,soyadı

Telefon

DEKANLIQ

Dekan

Azad Rzayev Əhmədağa oğlu

439 10 68

Dekan müavini

Sevda Suleymanova Yunis qızı

537 04 86

Dekan müavini

Əmrah Nemət oğlu Dadaşov

439 11 17

Dekan müavini

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu

439 11 17

KAFEDRALAR

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

Qüdrət Seyfullah oğlu İsmayılov

439 08 56

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası

Ağayev İqbal Gəmbət oğlu

439 01 21

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

Azad Əhmədağa oğlu Rzayev

439 08 37

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Mehman Qəhrəman oğlu Abdullayev

439 04 02

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı, tarixşünaslığı və metodika kafedrası

Anar Camal oğlu İsgəndərov

438 12 09

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası

Məmməd Böyükxan oğlu Fətəliyev

439 01 21

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrası

Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov

439 03 51

439 04 93

Slavyan ölkələri tarixi kafedrası

Cəlilov Abutalıb Hümbət oğlu

439 09 12

Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası

Əsməd İmaməddin qızı Muxtarova

439 08 56

"Azərbaycanşünaslıq" elmi tədqiqat mərkəzi

Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar bölməsi

Qüdrət İsmayılzadə

537 04 61

Dünya Azərbaycanlıları bölməsi

Mehman Abdullayev

537 04 61

Amerikaşünaslıq mərkəzi

Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan əvəzi

Gülheyran Həsən qızı Rəhimova

431 37 16

438 53 57

 

Bookmark and Share