ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Laləndar Oruceva Ruhulla

Orucova Laləndar
Tarix elmləri namizədi, Tarix fakültəsinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının baş müəllim

Tel:(+99412)4471979

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1953-cü il iyunun 22-də Bakıda anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1970-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.
 • 1980-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin aspirantı olmuşdur.
 • 1986-cı ildə "Azərbaycan XX əsrin 70-80-ci illərindəki beynəlxalq arenada" mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarix fakültəsində baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 1983-cü ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə Bakı Slavyan Universitetinin Tarix kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə göndərilmişdir.
 • 2001-2006-cı illərdə Avropa Tədqiqatları Departamentində çalışmışdır.
 • 2006-cı ildən 2016-cı ilədək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi Tarix kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2016-cı ildən indiyədək Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Arxeologiya,
 • Qafqaz arxeologiyası,
 • Qafqazın etnoqrafiyası,
 • ABŞ xalqlarının etnopsixologiyası,
 • Qafqaz xalqlarının etnopsixologiyası,
 • Ümumi Arxeologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Şomutəpə eneolit dövrü mədəniyyəti /“Tarix və onun problemləri” 2019, №1 s. 315-318
 • Археология Северной Америки – (050211 Regionşünaslıq – İPFS-B04) Bakı, 2019, 145 s.
 • Роль Орудий Труда в изучении экономики общественного строя на основе археологических материалов в эпоху средней бронзы в Азербайджане // Tarix və Onun problemləri N4. 2021, s 226-231

Bookmark and Share