ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Kərəm Məmmədov

Kərəm Hətəm oğlu Məmmədov 

Tarix elmləri namizədi, Tarix fakültəsinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının dosenti
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1965-ci il fevralın 22-də Başkeçid rayonunun Gəyliyən kəndində anadan olmuşdur.
 • 1982-ci ildə həmin kənddə orta məktəbi bitirdikmişdir.
 • 1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuş, əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra təhsilini davam etdirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.
 • 1987-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsilini davam etdirmək üçün Leninqrad Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə (Sankt-Peterburq Universiteti) göndərilmişdir.
 • 1990-cı ildə Leninqrad Dövlət Universitetində Tarix fakültəsinin antropologiya və etnoqrafiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1993-1996-cı illərdə əyani aspiranturada təhsil almışdır.
 • Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi və rus dillərini sərbəst, ərəb, alman və gürcü dillərini isə orta səviyyədə bilir.
 • 1996-cı ildə "İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 26/11/2019,Prezidentin  sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Respublikasının fəxri “Əməkdar elm xadimi” verilib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Azərbaycanın qədim dövr və orta əsrlər tarixi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • Bakalvar və magistartratura təhsil pilləsində Azərbaycan və Rus bölmələrində "Antropologiya", "Qafqaz xalqlarının antropologiyası", "Qafqaz xalqlarının etnoqrafiyası", "Etnoqrafiya", "Ermənilərin tarixi", "Gürcüstan tarixi" fənlərini tədris edir.
 • 1996-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının müəllimidir.
 • Kərəm Məmmədov 2004-cü ilin iyulunda Bakı Dövlət Universitetinin "Arxeologiya ve etnoqraifiya" kafedrasının dosenti vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 3 kitabın həmmüəllifi, 1 kitabın və 15 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Borçalı mahalının tarixi-etnoqrafik jəhətdən öyrənilməsi. Mərhələ III: Borçalı əhalisinin maddi mədəniyyətinin öyrənilməsi
 • Problem ilə əlaqədar Borçalı mahalının tunj döründən orta əsrlər dövrünə qədər abidələrinin tədqiqi ilə məşğul olmuş, etnoqrafik baxımdan bölgənin xalçaları ilə bağlı monoqrafiya hazırlamışdır. K.Məmmədov Azərbayjanın qədim tarixi, etnoqrafiyası və antropologiyası ilə bağlı problemlərlə əlaqədar müxtəlif kanallarda televiziya verilişlərində iştirak etmişdir.
 • Türk xalqlarının etnoqrafiya və antropologiyası Mərhələ I: Qafqazın türk xalqlarının etnoqrafik-antropoloji cəhətdən tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1996-cı ildə Yunanıstanın Afina və İonina şəhərlərində elmi məzuniyyətdə olmuş, 1998-ci ilin fevralında Beynəlxalq Altayşünaslıq konfransında "Altay xalqlarında şamançılıq" mövzusunda elmi məruzə ilə çıxış etmişdir.
 • Kərəm Məmmədov 2006-cı ildə Bakıda keçirilən “İpək Yolu 2006” və 2008-ci ildə Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində “Qafqaz xalqlarının tarixi və mədəniyyəti” konfranslarında elmi məruzə ilə çıxış etmişdir.
 • Cənubi Borçalının ermənilər tərəfindən işğalı. // 31 mart-Azərbayjanlıların soyqırımı günüdür. Elmi-praktiki konfrans. Bakı 2014, s.17-20 (tezis)
 • 2016-cı ilin oktyabrında Türkiyədə -İstanbulda keçirilən “Dünya Qarapapaq türklərinin I Kurultayı” adlı Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransda “Borçalı tarixinin qaynaqları” adlı məruzə ilə çıxış edib.
 • 2016-cı ilin oktyabrında Qarsda keçirilən “Türk dünyası Aşıqlıq Sanatı Sempoziumu ve Kültür Kurultayı” adlı Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransda məruzə ilə çıxış edib
 • Erməni antropologiyası haqqında // “Erməni yalanları” Respublika konfransın tezisləri 24 aprel, 2017 səh.45-49
 • 2019- ci ildə 27 sentyabr - 3 oktyabr tarixində Özbəkistan Respublikada beynəlxalq konfrans Daşkent şəhərində // Xorəzmşah Cəlaləddin Mənguberdinin həyat və fəaliyyəti//

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Kaspi (Oğuz) antropoloji tipinin xüsusiyyətləri haqqında. // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2003, № 2, (s.177-181).
 • Qafqaz xalqlarının antroploji tərkibi. "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2003, №4, (s.191 - 193)
 • Qafqazın paleoantropologiyası. "Bakı Universitetinin Xəbərləri" jurnalı, 2003. № 2, (s.156 - 163)
 • Azərbaycanlıların etnik antropologiyası. // Azərbaycan arxeologiyası jurnalı, Bakı, 2005, № 1- 4, (s. 51-59), (rus dilində)
 • Borçalı – Qədim Türk yurdu. "Dədə Qorqud" jurnalı, Marneuli, 2005, № 2, (s.24-29)
 • Azərbaycanlıların etnik antropologiyası. (Qarabağ: Kürəkçay müqaviləsi - 200). Bakı,2005. (s. 32-41) (rus dilində)
 • Qafqazın paleoantropologiyası haqqında. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru, Bakı , 2005. (s.123-124), (rus dilində)
 • Azərbaycanlıların soykökü (antropoloji məlumatlar əsasında). "Tarix və onun problemləri" jurnalı, № 1, Bakı, 2006, (s. 207-213), (rus dilində)
 • The Oghuz Race and its habitat. Miras Journal. Ashgabat, 2006, № 2, p. 162-163
 • İslam dininin Azərbaycanda qəbulu və onun nəticələri. "Dövlət və Din" jurnalı. Bakı, 2006, № 2, s.20-24
 • " Oğuz iriqi və onun xüsiyyətləri" ( macar dilində) "Macaristan və Azərbaycan: Mədəniyyətlərin dialoqu " III Beynəlxalq elmi kofrans, Budapeşt, 2009 il
 • "Borçalı çar Rusiyanın işğalı dövründə" Qarapapaqlar jurnalı. Marneuli, 2009 il № 2.
 • " Borçalı Səlcuqlular İmperatorluğu dönəmində" Qarapapaqlar jurnakı, Marneuli. 2009 il № 9
 • " Azərbaycan IX - XI əsrlərdə" Birlik jurnalı, Bakı 2009 il № 1.
 • " Azərbaycan XII - XIV əsrlərdə" I yazı, Birlik jurnalı Bakı. 2009 № 3.
 • " Ermənlərin alman soyqırımı" Qarapapaqlar jurnalı, Marneuli, 2009 il № 3
 • " Borçalı VII - IX əsrlərdə"  Qarapapaqlar jurnali, Marneuli, 2010 il № 12.
 • " Azərbaycan XIV - XVI əsrlərdə" Birlik jurnalı, Bakı, 2010 il № 6.
 • " Azərbaycan XII - XIV əsrlərdə" II yazı, Birlik jurnalı 2010 il.
 • " Borçalı türklərinin soykökündə iştirak etmiş xalqlar"  Birlik jurnalı, Bakı, 2010 il № 1.
 • " Borçalı VII -  XI əsrlərdə" Tarix və Onun problemləri jurnalı № 1. Bakı. 2011.
 • " Qobustan ( ön söz) . ( inglis və azərbaycan dillərində) İstambul, 2012 il
 • " Borçalı abidələri" ( azərbaycan və inglis dillərində) Tbilisi. 2013 il
 • Antropoloqiyanın əsasları ( dərslik) 3-cü nəşr Bakı, 2013 il
 • " Qafqaz xalqların etnoqrafiyası( dərslik0 ( rus dilində) Bakı. 2013 il
 • " Borçalı Azərbaycanları soy - kökü, Borçalı folklör" I kitab. Bakı 2013 il
 • " Azərbaycan tarixi ( BDU-nun təbiət fakültələri üçün ) Bakı, 2014 il
 • Qafqaz etnoqrafiyası. proqram BDU-nun nəşriyyatı Bakı, 2014 il
 • Antropologiyanın əsasları. proqram BDU-nun nəşriyyatı Bakı 2014 il.
 • Fiziki antropoloqiya. proqram. BDU-nun nəşriyyatı Bakı, 2014 il
 • Bir zadəgar nəslinin tarixi Bakı, 2014 il
 • " Tarix ( dərs vəsaiti) Bakı 2014 il
 • " Tarixdən test toplusu ( TQDK - nın nəşri) Bakı. 2014 il
 • История одного дворянского рода . Baku, 2014,(monoq) 122 səh . Monoqrafiyada Qazaxın Dilbazilər nəslinin tarixindən bəhs edilir.
 • Azərbayjan türklərinin antropologiyası(fars dilində) // «Ağrı»dərgisi, Tehran, 9 fevral 2014,s. 15 -17 (məq)
 • Azərbayjan türklərinin antropologiyası(fars dilində) // «Ağrı»dərgisi, Tehran, 2 mart 2014,s. 15 -17
 • Borçalı abidələri (fars dilində). Tehran 2014. (monoq) 130 səh
 • Qazax-Borçalı xalçaları. Bakı 2014, (monoq)1000 səh.
 • Dmanisi şəhəri orta əsrlərdə. // Azərbayjan şəhərləri. Elmi-praktik seminar 2014, noyabr
 • Borçalı tunj dövründə. // Prof. Q.İsmayılzadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu
 • Qurdlar toponimi haqqında //Qarapapaqlar №8 2015, səh. 82-84
 • Dmanisi tarixi mənbələrdə (Qafqaz jurnalı çapda)
 • Borçalı Türklərinin soy-kökü // Dünya Qarapapaqlarının qurultayı. Türkiyə 28-30 noyabr 2015
 • İrqşünaslıq. Proqram Bakı 2015
 • Qarapapaqların Cuhuryyət qurma çabaları və Emin ağa Acalov/ Birlik, N01-02 N2016, 39-41
 • Qafqazın qədim əhalisinin antropologiyası / Qarabağ:dünən, bu gün və sabah. 2016, 97-103
 • Azərbaycan tarixi(rus dilində).Bakı,2016(həmmüəllif)
 • . Başkeçid (Dmanisi bölgesi tarihine dair) /Yeni Türkiye Dregisi Temmuz-aralık 2015. İstanbul 2016, N 78 s.183-190
 • Azərbaycan türklərinin antropologiyasına dair.// Birlik, N 4, 2017 səh. 37-41
 • Antropologiyanın əsasları. Bakı 2019, Qanun, 10,08 çv
 • Azərbaycanın izahlı etnoqrafik lüğəti (həmmüəllif) B.2019, 14,8çv (234 s.)
 • X.İbrahimova və E.Muradovun “Azərbaycan-İsveçrə münasibətləri tarixin gözü ilə” Bakı 2019. 12 çv (elmi redaktor)
Bookmark and Share