ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Konfransların, elmi seminarların, tədbirlərin təşkili

18-19 May 2017

Bakı Dövlət Universitetində keçirilmiş Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın təşkilat komitəsinin üzvü

19 Mart 2017

Tarix fakültəsində Türk xalqları tarixi kafedrasının 25 illik yubileyi münasibətilə tələbələr arasında keçirilmiş “Tələbələrimizi tanıyaq və tanıdaq” müsabiqəsinin təşkilatçısı

19-20 May 2016

Bakı Dövlət Universitetində keçirilmiş “M.K.Atatürk – 135.Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında” mövzusunda Respublika tələbə-gənclər konfransının təşkila tkomitəsinin üzvü

Bookmark and Share