ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Kafedra əməkdaşlarının ictimai fəaliyyəti

Kafedranın professoru Əsməd Muxtarovanın təsisçişi və baş redaktoru olduğu "Tarix və onun problemləri" elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildən davamlı olaraq nəşr edilir. Bu günə qədər jurnalın 74 sayı nəşr olunub. Jurnal Azərbaycan Respublikası AAK-ın rəsmi tanıdığı nəşrlər siyahısına daxil edilib. Jurnalın çapa hazırlanması və nəşrində kafedra əməkdaşları, həmçinin fakültənin digər kafedralarının, BDU-nun digər fakültələrinin (Şərqşünaslıq, Kitabxanaşünaslıq və informasiya fakültələrinin), Respublikanın digər ali təhsil müəssisələrinin, AMEA-nın Tarix İnstitutunun və onun strukturlarının əməkdaşları da iştirak edirlər. Jurnal vasitəsilə beynəlxalq aləmlə əlaqələr yaradılmışdır. Kafedranın əməkdaşları fakültə və Universitet Elmi Şuralarının, fakültə metod şurasının, İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şuralarının üzvləridirlər.

Bookmark and Share