ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Ismayılov Samir Ələddin oğlu

İsmayılov Samir Ələddin oğlu

Tarix Elmləri Namizədliyi, 0,5 müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci il may 5-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
 • 1987-1998-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışdı.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti təhsil almışdı.
 • 2002-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi, magist təhsil almışdı
 • 2004-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin aspirant
 • 2008-ci 25 iyun da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutda nəsdində Tarix elmləri doktoru və Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiyəsi edilmişdir, mövzü Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin Parlament Sənədləri 1918-1920 ci illər Vətən Tarixini Öyrənmək üçün Mənbə Kimi.
 • 2009-cu 8 iyul il tarixli protocol N24 Azərbaycan Respublisasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiya Tarix elmlər namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir.
 • 1 dərs vəsaitinin, 9 monoqrafiya, 5 proqramın, 29 məqalənin müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

•Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi, 0,5 ştat müəllimidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin Parlament Sənədləri 1918-1920 ci illər Vətən Tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan-Ermənistan Münasibətləri Azərbaycan Xalq Cünhuriyyətinin Parlament Sənədlərində.Tarix və Onun problemləri Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi Buraxlış
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlament Sənədləri Azərbaycan-Dağıstan Münasibətləri və Denikin Təhlükəsinə Qarşı Mübarizə Məsələlərini Öyrənmək üçün mənbə kimi. Tarix və Onun Problemləri, N4, 2018, s.273-277
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamentində Bakı Dövlət Universiteti ilə Bağlı Müzakirələr. Tarix və Onun Problemləri, 2019, N4, s. 266-269
Bookmark and Share