ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Həsənova Arzu

İmanlı Arzu Hüseyn qızı

Metodist
Tel:(+99412) 439-04-02

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
  • 1968-cı il sentyabrın 9-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
  • 1975-1985-cü illərdə şəhər 20 saylı orta məktəbdə təhsil almışdı.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
  • 1986-1992-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdı.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
  • 1992-ci ildən BDU-nun Tarix fakültəsi «Tarixi tədqiqatlarda EHM-nin və riyazi üsulların tətbiqi» laboratoriyasında laborant, 2005-ci ildən Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasına təhkim edilmiş, 2 məqalənin müəllifidir.
Bookmark and Share