ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

HƏSƏNOV NƏRİMAN ƏLLAMƏ OĞLU (1934-1993)

1934-cü ildə Ordubad rayonunun Nüssük kəndində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 1961-ci ildə aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1966-cı ildə namizədlik, 1974-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1978-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1957-1961-ci illərdə Ordubad rayonunda müəllimlik etmişdir. 1964-cü ildən ADU-nun Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında baş laborant, müəllim, dosent və profossor vəzifələrində çalışmışdır. 1985-1993-cü illərdə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri olmuşdur. XX əsrin əvvəllərində İranda və Cənubi Azərbaycanda inqilabi azadlıq hərakatına, İranın yeni tarixinə dair 100-ə yaxın elmi əsərin müəllifi olmuşdur.

Bookmark and Share