ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hüseynova Rəna Hüseyn qızı

Hüseynova Rəna Hüseyn qızı

Aərbaycanın Tarixi Maddi Mədəniyyəti ETL - böyük elmi işçisi

email  rena_g83@mail.ru

Tel: (+994 055) 895 49 64

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATI

  • 1983 -cü ilin dekabrın 27 - də Tbilisi şəhərində anadan olmuşdur
  • 1990 - 2001 - ci il Tbilisi A. S. Puşkin adına gimnaziyanı bitirmişdir
  • 2001 - 2002 ci illərdə Türkiye Cümhuriyeti Tiflis Büyükelçilici Kültür Mərkəzində  "Türk dili"  təhsili almış və sertifikata layiq görülmüşdür.
  • 2003 - 2007 - ci il Tbilisi Dövlət  Politexnik  Universitetinin "Energetika və telekommunikasiya "  fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2009 - cü ildən BDU-nun tarix fakültəsi "Azərbaycanın Maddi Mədəniyyəti tarixi ETL-nin" büyuk elmi isçisi və Qafqaz Xalqları Tarixi kafedrasında saathesabi gürci dili dəni üzrə  müəllim vezifəsində çalışır
Bookmark and Share