ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hüseynova İradə

Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı

Türk və Qafqaz xalqları kafedrasının professoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • İradə Hüseynova Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1985-ci ildə Bakı dövlət universitetinin əyani şöbəsinin tarix fakültəsini fərqlənmə ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-ci ildə Bakı dövlət universitetinin əyani şöbəsinin tarix fakültəsini fərqlənmə ilə bitirib
 • Elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmək üçün Elmi şuranın qərarına əsasən университетдя saxlanılmışdır.
 • Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
 • Doktorluq dissertasiyası «Müstəqil Azərbaycan dövlətinin formalaşmasında və möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin rolu» mövzusuna həsr edilmişdir.
 • O, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi kimi yüksək ada layiq görülmüşdür.
 • 200-də çox elmi əsərlər var

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • İradə Hüseynova Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Şurasının üzvü, həmçinin Rusiya Federasiyası Pedaqoji Akademiyasının və Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.
 • O, Elmi-metodiki şuranın Rəyasət heyətinin sədr müavinidir.
 • 2006-cı ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə İradə Hüseynova Azərbaycan – Belarus Respublikası və Azərbaycan-Moskva şəhəri arasında hökumətlərarası komissiyaların üzvü təyin edilmişdir.
 • İ.Hüseynovanın elmi tədqiqat işləri bir sıra sanballı xarici elmi nəşriyyatlarda dərc edilmişdir.
 • Hazırda İradə Hüseynova 150-yə yaxın elmi işin, o cümlədən Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinə həsr olunmuş dörd monoqrafiyanın müəllifidir.
 • Dövri mətbuatda tarixi, siyasi-dövlətçilik problemləri üzrə fəal çıxışlarına görə İradə Hüseynova «Azərbaycan bayrağı» və «Qızıl qələm» mükafatları ilə təltif edilmişdir.
 • O, «Tarix. İnsan. Cəmiyyət» elmi-metodiki jurnalının baş redaktorudur.
 • İradə Hüseynova «Yeni Azərbaycan» hakim partiyasının Siyasi şurasının üzvü, həmçinin Bakı Dövlət Universitetində «Yeni Azərbaycan» partiyasının Qadınlar şurasının sədridir.
 • 2000-ci ildə proporsional sistem üzrə onun Milli Məclisin deputatlığına namizədlyi irəli sürülmüşdür.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə İradə Hüseynova Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini təyin edilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • İradə Hüseynova Azərbaycan elmini və təhsilini ABŞ, Fransa, Kanada, Bolqariya, Rusiya, Türkiyə, İtaliya, İsveç, Gürcüstan, Türkmənistan, Belarus və s. ölkələrdə keçirilmiş bir çox beynəlxalq elmi simpoziumlarda və konfranslarda ləyaqətlə təmsil etmiş, həmin tədbirlərdə ciddi elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.
 • Resolutions of regional and biopolitical issues in situation of historical and cultural diversity in the Caucasus UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS and HEALTH LAW. Royal continental congress center Naples,Italy November 19-21, 2013
 • Heydər Əliyev-mütərəqqi sosial siyasət modelinin banisidir Heydər Əliyevin ildönümünə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2014
 • Роль Мехрибан Алиевой и фонда Гейдара Алиева в сохранении и развитии культурного наследия Азербайджанского народа Heydər Əliyev Fondunun 10 iliyinə hesr olunmuş “Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı, xüsusi buraxılış, B.2014 Səh 211-219
 • Историческое наследие Кавказской Албании как ценный памятник истории и культуры Азербайджанского народа Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsiinsan hüquqları kontekstində adlı beynəlxalq konfransin tezislər toplusu Bakı, 2014, Səh 49-59
 • 2015-ci ildə iyul 8-də Beynəlxalq forumda iştirak edib MDB-yə üzv Dövlətlərin Humanitar Əməkdaşlıq üzrə dövlətlərarası fondun. Forumun movzü " Sovet ittifaqı II Dünya müharibəsində: Tarixin və tarixi yaddaşın aktual problemləri", çıxış etdiyi məruzə Azərbaycan Xalqının II Dünya müharibəsi illərində şücaəti"
 • 2015-ci il sentyabrın 22-27 Birinci Avrasiya Qadınlar Forumu, "Qadınların Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi heyatında rolu və yeri"
 • Prezident İlham Əliyev şəxsiyyəti müasir cəmiyyətdə liderlik fenomeninin ən önəmli cəhətlərini özündə təcəssüm etdirir. Azərbaycanşunaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları I hissə. Bakı, 5-7 may 2015-ci il.
 • Azərbaycan müasir dünyada: demokratik inkişaf yolu və tarixi nailiyyətlər. Yeni Azerbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönü-münə həsr olunmuş “Azərbaycan müasir dünyada” movzusunda keçirilən konfransın materialları. Bakı 2015
 • Azərbaycan müasir dünyada: demokratik inkişaf yolu və tarixi nailiyyətlər Yeni Azerbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönü-münə həsr olunmuş “Azərbaycan müasir dünyada” movzusunda keçirilən konfransın materialları. Bakı 2015
 • Роль общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева в создании прочной базы будущей суверенной Азербайджанской Республики«Вопросы конституционального строительства и роль лидера нации» третий конгресс историков Казахстана: сборник научныхстатей Астана: 2015. – 502 с. 198-208
 • Междисциплинарность научных и образовательных исследований как важное и актуальное условие современности. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Materialları 2-3 oktyabr 2014-cü il –Bakı “Şərq-Qərb”, 2016, II cilddə. I cild. c.35-39.
 • Müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və inkişafı Azərbaycan dövlətçiliyinin əsas şərtidir.Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları.
 • Azərbaycanda multikultural dəyərlər dünya tolerantlıq modeli kimi. Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyat tərzidir. IV Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2016, səh. 123-131.
 • Bakı Dövlət Universitetinin rektoru A.M.Məhərrəmovun 26-28 iyun 2016-cı il tarixli, 2/285 saylı əmrinə əsasən Moskva şəhərində “Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti” İctimai Birliyi ilə Moskva Dövlət Humanitar-İqtisad Universiteti arasında sazişin imzalanması tədbirində iştirak etmiş və çıxış edib
 • Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına Qarşı Hidroterror Fəaliyyəti (Sərsəng Su Anbarı) “Şollar-Bakı su qurğular kompleksi-nin” 100 illiyinə həsr olunmuş “su ehtiyat-ları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları II hissə 15-16 mart 2017-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan
 • Heydər Əliyev və müasir tariximizin aktual məsələləri, Bakı Slavyan Universitetinin “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransının mate-rialları. Bakı, 4-5 may 2017-ci il.
 • Türkiyənin Trabzon şəhərində 23-28 fevral 2018-ci il “Xocalı faciəsinin 26-cı il dönümü ” Beyn'lxalq Elm Praktik Konfrans
 • Heydər Əliyev Müasir Azərbaycanın Memarı və Qurucususudur,PROCEEDING of the International Conference on SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIAN SCIENCES DEDICATED TO THE 95TH ANNIVERSARY OF THE National leader Haydar Aliyev, May 14-15, 2018 Baku, Azerbaijan,s. 427-439
 • Azərbaycan Xalq Cümhurriyətinin dövlətçiliyimiz tarixində yeri rolu.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.8
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - Dövlətçilik Ənənənələrinin Davamı kimi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May 2018, s. 32-40, Bakı

ELMİ ƏSƏRLƏR

 • Dövlətinin novasiya inkişafında elmin rolu. «Təhsilocağı» elmi, metod iki və publisistik jurnal, № 1, 2008
 • Реальные достижения 15 лет и положительные перспективы. İngilisdilində Transparent Elec-tions, «For the Harmony of Freedom, Democracy and Law» jurnalında, №01 (24), yanvar 2008
 • Heydər Əliyev irsi və Qafqazda sülh prosesi: əsas prioritet istiqamətləri və perspektivləri. “Heydər Əliyev və Azərbaycan” Bakı 2008
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda elm-təhsil siyasəti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti» ümumrespublika Konfransının materialları. Bakı, 2008
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin təşəkkülü. BDU-nun ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibəti¬lə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008
 • HEYDƏR ƏLİYEV VƏ QAFQAZDA SÜLH PROSESİ Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2008
 • Qafqaz müxtəlif dini konfessiyaların, milli-mənəvi dəyərlərin qovuşduğu unikal region kimi. «Dövlət və din» İctimai fikir toplusu. Fevral №– 2009
 • Demokratik dövlət quruculuğunda siyasi lidera milinin rolu. «HeydərƏliyevideyaları XXI əsrdə. Azərbaycanıninkişafyolu» kitabında. Bakı – 2009.
 • Qafqazda islam “təməlçiliyi”: tarix və müasirlik, uydurmalar və reallıqlar «Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə», № 1 (25) 2009
 • Qafqazda dövlətlərarası və millətlərarası əməkdaşlığın inki-şafında Heydər Əliyevin rolu “Dövlət və din”, ictimai fikir toplusu. Noyabr-Dekabr -2009 №
 • ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАВКАЗА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БАКУ, 2010
 • İqtisadi sahədə keçid dövrü-nün başa çatması Azərbay-canın elmi əsaslar üzərində inkişafını zərurətə çevirir Heydər Əliyev və İnkişafın Azər-baycan Modeli, YAP 2010;
 • İqtisadi sahədə keçid dövrünün başa çatması Azərbaycanın elmiə saslar üzərində inkişafın ızərurətə çevirir “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşdırılması problemləri” mövzusunda Res-publika elmi-praktiki konfr-ansın materialları, Bakı 2010
 • Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin rolu “Dövlət və Din” İctimai fikirlər toplusu, May-İyun, 2010
 • Ilham Əliyev və Gəncə şəhəri “Gəncə şəhərinin tarixi” kitabın-da, Bakı, 2011
 • Müstəqil Azərbaycanda güclü insan kapitalının modernləşmə strategiyasının tərkib hissəsi kimi “Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı, №157, 2011(xüsusi buraxılış)
 • Modernləşmə strategiyası Azər-baycanda güclü insan kapitalının formalaşdırılmasını zərurətə çevirir “Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı, №1,2011
 • Azərbaycanın inkişaf yolu: modernləşmə və sosial rifah YAP-ın təşəbbüsü ilə Azərbay-canın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Azər-baycan 2020: inkişafın yeni hədəf-ləri” mövzusunda keçirilmiş kon-fransın materiallarından ibarət kitab. Bakı, 2012
 • Heydər Əliyev və müstəqil Azər-baycan dövlətinin müasir modeli “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” III Beynəlxalq elmi konfransın materialları 2-5 may 2012
 • Dünyada Milli-mədəni müxtə-lifliyin qorunması konteksində Azərbaycan-YUNESKO əlaqələri Bakı Avrasiya Universiteti SİVİLİZASİYA elmi-nəzəri jurnal,1/2014
 • Elmin yüksək zirvələrini fəth edən alim • Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri/ Bakı 2014
 • Кавказ в годы первой мировой войны. Tarix və onun problemləri jurnalı. • Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Xüsusi buraxılış№4. Bakı 2014
 • Armenian-Turkish relations and geopolitical position of south Caucasus (ingilis dilində)• Law and ploitology international scientific journal, ISSN 1987-5533,№ 29, chisinau march 2015
 • Ilham Aliyev’s position in the resolution of ethnic conflicts in the South Caucasus Law and politology international scientific journal,Moldava, ISSN 1987-5533, №30 chisinau JUNE 2015
 • Некоторые аспекты политики русского царизма на Кавказе в период кавказской войны AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix institutu Azərbaycan Tarix Qurumu ictimai birliyi “XIX əsrin əvvəlləri Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” adlı beynəlxalq elmi konfransın materialları .44-47/2015
 • Международные и региональны проекты на Кавказе на современном этапе Intercultural communications ISSN 1512-4363. №25. Gürcüstan 2015, (Aynur hemmüəllif) Səh. 110-125
 • Azərbaycan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə yeni zirvələr fəth edəcək. Zəriflik jurnalı, YAP Qadınlar Şurası-20 il, xüsusi buraxılış, noyabr 2015, səh. 58-59.
 • Независимая Азербайджанская Республика и развитие мультикультурализма на Кавказе. S.Mehmandarovun 130 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Tarix və onun problemləri jurnalı, Bakı 2015
 • «Внешняя политика государств Кавказа» adlıbakalavr pilləsi üçün ümumi kurs proqramını hazırlamışdır. Bakı, 2015.
 • «Политическая система Кавказа» adlıbakalavr pilləsi üçün ümumi kurs proqramı hazırlanmışdır. Bakı, 2015
 • «Кавказ и страны Ближнего Востока» adlı bakalavr pilləsi üçün ümumi kurs proqramı hazırlanmışdır. Bakı, 2015.
 • Некоторые проблемы Русского присутствия на Кавказе в XIX веке. Историческое пространство Проблемы истории стран СНГ Москва, 2015 год с.21-31.
 • Мультикультурализм на Кавказе. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал Часть 4, ISSN 2411-6467,Global impact and Quality Factor0.388.,г.Москва, № 12(21) / 2015, c.7-9
 • Сотрудничество Азербайджанской Республикис НАТО , NATO-nun2016-cı il Varşava sammiti: imkanlar və gözləntilər, Bakı. 2016,s. 31-34
 • Некоторые аспекты руссийской политики на Кавказе в XIX веке Geostrategiya jurnalı, № 01 (31). Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal. Bakı, yanvar-fevral 2016,s.25-28
 • Проблемы российского проникновения на Кавказе в XIX веке, YALE Journal of Science and Education. İmpact factor-SNİP 5.275.,№1(18), January-June,2016. “Yale University Press”2016,c. 157-169
 • Азербайджан – яркий пример мультикультуральных гуманистических ценностей и традиций на Кавказе. İRS-НАСЛЕДИЕ. Международный журнал. İSSN 1992-4828 №3(81), 2016, c. 56-62
 • Проблемы мультикультурализма и современные научные исследования (rus dilində),Институт Кавказоведения, I-й Международный форум Кавказоведов, Баку, 2017
 • Bioethics and traditional multicultural features in Caucasus region, Medicine and Law World Association for Medical Law Volume 36. Number 2 June 2017
 • Проблемы мультикультурализма и современные научные исследования, Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. Elmi məruzələr 2-ci kitab. 17-18 aprel. Bakı 2017
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan Dövlətçiliyi tarixində mühüm hadisədir. Tarix və Onun Problemləri, N2. 2018. s. 26-38.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dövlətçilik Tariximizdə Yeri və Rolu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qarşısında //Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası, N2, 2018, s. 82-97

KİTABLAR

 • Dövlətçilik naminə .Bakı, 2001-ci il
 • Müstəqilliyimizin təminatçısı. Bakı, 2003-cü il
 • Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu. Bakı, 2004-cü il
 • Heydər Əliyev – siyasi rəhbərdən ümummilli liderə doğru. Bakı, 2005-ci il
 • Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi. Bakı, 2003-cü il
 • Qafqaz xalqlarının tarixi. Bakı, 2006-cı il
 • “Tarix. Zaman. Düşüncələr”adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb. Bakı, Elm-Təhsil nəşriyyatı, 2016, 512 səhifə. I cild.
 • Heydər Əliyevin alternativsiz siyasəti Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində uğurla davam etdirilir.Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev ideyaları və dərin islahatlar strategiyası” kitabı. Bakı, 2017
Bookmark and Share