ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hüseynli Hüseyn

Hüseynli Hüseyn Abdulrəhman oğlu
Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müəllim tarix üzrə fəlsəfə doktoru

  • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
  • 1989-cu il mayın 1-də Masallı şəhərində anadan olmuşdur.
  • 2006-cı ildə Masallı şəhəri “Dəfinə” liseyi-məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 2006-cı Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Regionşünaslıq (Amerikaşünaslıq) ixtisası üzrə bakalavr təhsili almış 2010-ci ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2011-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Regionşünaslıq (Amerikaşünaslıq) ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır
  • 2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasında “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə daxil olmub
  • 2018-ci il mayın 26-da “Türkiyə-NATO münasibətləri (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvəllərində)” mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2018-ci il 2 oktyabr tarixindən “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasının daxili əvəzçiliklə müəllimi vəzifəsində çalışır.
  • Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixindən ingilis dilində mühazirə və məşğələlər aparır. 12 elmi məqalənin müəllifidir.
Bookmark and Share