ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əhmədov Hikmət

Əhmədov Hikmət Oqtay oğlu

Tarix elmləri namizədi, Böyük elmi İşçi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 14 may 1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1972-1982 -ci illərdə Bakı şəhər 13 saylı orta təhsilli məktəbində oxumuşdur.
 • 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olub və 1989-cu ildə tarixçi, tarix - ictimaiyyət müəllimi ixtisası üzrə  fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • Bakı şəhər 277 saylı orta məktəbində tarix müəllimi işləyib.
 • Hal hazırda elmi tədqiqat laboratoriyasında böyük elmi işçi tam ştatda vəzifəsində işləyir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olub və 1989-cu ildə tarixçi, tarix - ictimaiyyət müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • AR AAK - nı qərarə ilə tarix elmləri namizədi alimli dərəcəsi verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1989-2015-ci illərdə Bakı şəhəri 277 saylı orta məktəbdə müəllim vəzifəsində işləyib
 • 2001 - ci ildə Bakı Dövlət Universiteti tarix fakültəsinin " Dünya Azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" ETL-in böyük elmi işçisidir
 • Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
 • 13 məqaləsi çap olunub və 1 monoqrafiyanın müəllifidir  " Azərbaycan Demokratik Respublikası hökümətinin milli ziyalı kadrlarının hazırlanması sahəsində fəaliyyəti (1918-1920-ci illərdə)"

SEÇİLMİŞ ELM ƏSƏRLƏR

 • Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə təhsilin inkişafı. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Bakı, 2007, №4. səh.133-139
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda çarizmin köçürmə siyasətinə dair. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. Elmi nəzəri toplu III buraxılış - Bakı, 2009.
 • XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Şimal Azərbaycanda rus kolonlaşması məsələsinə dair. Tarix və Onun problemləri. Bakı, №4, 2009
 • XX əsrin əvvəllərində Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından köçürülən Azərbaycan Aran rayonlarda yerləşməsi. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. Bakı №5, 2009.
 • 1901-1917-ci illərdə Mil, Muğanzonalarına Rusiyadan köçürülən kəndlilərinin hesabına əhalinin artımı Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri Bakı, 2010. №3
 • 1918-1919-cu illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamenti tərəfindən bir qrup kənddən çıxmiş bacarıqlı gənclərin Avropa ölkılırinı göndəriliməsi sayları. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, Bakı, 2011. №2. səh. 323-329.
 • Azərbaycan Cünhuriyyətinin Avropa Universitetlərinə göndərilən tələbələrin sonrakı taleyi. Azerbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. Bakı. 2013, №1.
 • XX əsrdə Zaqatala rayonu üzrə əhalinin yerləşməsi, milli tərkibi, say dinamikası və demoqrafik vəziyyəti. Azərbaycan Dilər Universitetinin Elmi Xəbərləri. Bakı, 2014 №3 səh 336-242.
 • XX əsrin II yarısında XX əsrin ilk onilliklərində Zaqatala bölgəsi üzrə əhalinin savadlıq səviyyəsi. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elm Xəbərləri. Bakı, 2015. səh 377-383
 • Azərbaycan Respublika müstəqilliyin 25 illiyi. tezis. Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keşdiyi tarixi yol mövzusunda 07.12.2016-cı il elmi praktik konfransın materialları Bakı 2016. səh 32-33
Bookmark and Share