ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Göyüşov Altay

Göyüşov Altay Rəşid oğlu

tarix elmləri namizədi, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının dosenti
Tel:(994 12)439 08 56
altay.goyushov@fulbrightmail.org

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1984-1986-cı illərdə Sovet ordusunda (Gürcüstan və Ukraynada) hərbi xidmətdə olmuşdur.
TƏHSİLI, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1982-1989-cu illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) Tarix fakültəsinin tələbəsi olub.
 • 1993-cü ildə «İttihadi-İslam firqəsinin yaranması və fəaliyyəti» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1994-cü ildə AAK tərəfindən elmi dərəcəsi təsdiq olunub.
 • «1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi» adlı doktorluq dissertasiyası 2000-ci il (28 aprel 2000-ci il, protokol №7) və 2001-ci illərdə (26 aprel 2001-ci il tarixli №5 protokol) müzakirə edilərək müdafiyə təqdim olunmuşdur.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1986-1989 Şirvanşahlar sarayi Dövlət Tarixi Qoruq Muzeyi.
 • 1984-1986 Sovet ordusunda (Gürcüstan və Ukraynada) hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1986-1989 Şirvanşahlar sarayi Dövlət Tarixi Qoruq Muzeyi.
 • 1989-cu ildən hal-hazıra qədər Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində çalışır.
 • 1994-cü ildən «Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası»nda baş laborant və saathesabı müəllim.
 • 1995-cı ildən «Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası»nda müəllim
 • 1996-cı ildən «Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası»nda baş müəllim
 • 2001-ci ildən Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının dosenti
 • Bakalavr və magistratura təhsil pillələrində dərslər aparır.
 • Fakültədə çalışdığı müddət ərzində Tarix fakültəsində «Türk xalqları tarixi» və «Türkiyə tarixi», Beynəlxalq münasibətlər, Coğrafiya, Filologiya fakültələrində «Türk xalqları tarixi» fənnindən dərs aparmışdır. O, həmçinin təhsilin magistratura pilləsində kurs aparır.
 • Hazırda Tarix fakültəsinin bakalavr təhsil pilləsində azərbaycan bölməsində «Türk xalqları tarixi» fənnini (müasir dövr); magistratura təhsil pilləsində «Türk dünyası» ixtisası üzrə «1917-1920-ci illərdə Rusiya imperiyası ərazisində yaşayan türk-müsəlman xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı» mövzusunu; «Regionşünaslıq - Qafqazşünaslıq» ixtisası üzrə «Qafqaz xalqlarının azadlıq hərəkatında İslam amili» mövzusunu tədris edir.
 • 2001-2004-cü illərdə A.R.Göyüşov Almaniyanın Boxum Universitetinin doktorantı Kristina Hanner Kreyserin elmi məsləhətçisi olmuşdur.
 • Həmin illərdə Boxum Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən «SSRİ və MDB-də İslam maarifçiliyi tarixi» adlı proqramın Azərbaycan üzrə tədqiqat qrupunun rəhbəri, 2005-2007-ci illərdə Fransız Anadolu Araşdırmalar Mərkəzinin Azərbaycan üzrə tədqiqatçısı olmuşdur.
 • 2007-ci ilin birinci yarısında Fransa Sosial Elmlər Məktəbinin dəvəti ilə Parisdə olmuş və burada mühazirələr oxumuşdur.
 • 2007/2008-ci tədris ilində ABŞ Dövlət Departamentinin Fulbright proqramında iştirak üçün müsabiqədən keçmiş və Vaşinqton şəhərində Corctaun Universitinə dəvət olunmuşdur.
 • Həmin dövrdə Corctaun Universiteti ilə yanaşı Princeton Universitetində, həmçinin ABŞ Dövlət Departamentində mühazirələr oxumuşdur.
 • Hal-hazırda (2008/2009-cu tədris ilində) Kaliforniya ştatının Los-Anceles Universitetinin (UCLA) dəvəti ilə ABŞ-a ezam olunmuşdur və burada “Qonaq Professor” vəzifəsində çalışaraq “Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, tarixi” və həmçinin “Türk xalqlarının müasir dövr tarixi” fənlərindən mühazirələr oxuyur.
 • 4 proqram, 1 metodik vəsait, 2 monoqrafiyanın müəllifidir.
 • Fransanın Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzi (CNRS) və Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Parisdə ingilis dilində nəşr etdirdiyi "Mərkəzi Avrasiya Xrestomatiyası" adlı tənqidi biblioqrafiya və epistomologiya jurnalının Redaksiya Komitəsinin üzvüdür. Jurnalın baş redaktoru məşhur fransız alimi Stefan Dudoignondur.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Türk və Şimali Qafqaz xalqları tarixinin yeni və müasir dövr tarixi, həmçinin Sosial-Siyasi İslam, İslam təhsili problemləri ilə bağlı tədqiqatlar aparır.
BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, SİMPOZİUMLARDA VƏ SEMİNARLARDA İŞTİRAKI
 • Mart 2008- Princeton Universiteti (ABŞ)
 • Fevral 2008 Corctaun Universiteti (ABŞ)
 • Mart 2007 Fransa Elmi Tədqiqatlar Milli Mərkəzi (Fransa)
 • Fevral 2007 Sosial Elmlər Məktəbi (Fransa)
 • İyun 2006 Fray Universiteti (Almaniya)
 • Noyabr 2005 Sosial Elmlər Məktəbi (Fransa)
 • May 2004 Qaltasaray Universiteti (Türkiyə)
 • May 2004 Boxum Universiteti (Almaniya)
 • İyun-iyul 2003 ABŞ Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Qonaq Proqramında iştirak (Corctaun və Corciya dövlət Universitetləri)
 • İyun 1998 Tehran Universteti (İran)
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • Sovet Azərbaycanında və Azərbaycan Respublikasında İslam təhsili // Sovet İttifaqında və onun varis dövlətlərində İslam təhsili. London, Routlec, 2009.
 • Azərbaycanda İslam Dirçəlişi // İslam ideologiyasında müasir cərəyanlar. 7-ci cild. Hadson İnstitutu (Vaşinqton), 2008, s.66-82.
 • Qafqaz İslam Ordusunun 1918-ci il əməliyyatları // Azərbaycan Demokratik Respublikası və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlar, 2008
 • Sovetləşmədən əvvəl Azərbaycan intellektualları və İslam təhsili // Post-sovet dövründə Qafqazda din və siyasət. Paris, 2007.
 • XX əsrin birinci rübündə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq mübarizəsinin bəzi xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili. Bakı Dövlət Universiteti Xəbərləri, №3, 2006
 • XX əsrin əvvəllərində Şimali Qafqaz Dağlılarının siyasi həyatının bəzi xüsusiyyətləri // Tarix və onun problemləri, 2005, №4, s.32-47.
 • Türk xalqları tarixi (qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər). Tarix fakültəsində tədris edilmək üçün tərtib edilmiş Vahid proqram. Bakı, 2004. Həmmüəllif.
 • Rusiyada monarxiyanın süqutundan SSRİ-nin yaranmasına qədər olan dövrdə türk-müsəlman xalqlarının milli-azadlıq mübarizəsi. Bakı, 2002. Metodik vəsait.
KİTABLAR
 • Azərbaycanda ittihadçılıq. Bakı, İrşad, 1997
 • 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz Dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi. Bakı, Araz, 2000
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 • 2001-2004 - “SSRİ və MDB-də İslam təhsili” adlı beynəlxalq tədqiqat layihəsi. Volkswagen fondu. Boxum Universiteti
 • 2003- ABŞ - Dövlət Departamenti Beynəlxalq Qonaq Proqramı
 • 2007-2008 - ABŞ Dövlət Departamenti Fulbright Proqramı
 • 2007-2009 - Avrasiya Fondunun Demokratik Azərbaycanda İslam proqramı
Bookmark and Share