ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Fərəcov Şəfayət

Fərəcov Şəfayət Fərəc oğlu

"Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya" elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi , tarix üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail:shefayetnuvedi@list.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Fərəcov Şəfayət Fərəc oğlu 1958-ci il dekabrın 11-də Ermənistan SSR-in Meğri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olmuşdur.
 • 1966-1976-cı illərdə Nüvədi orta məktəbində oxumuş və həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.
 • 1977-1979-cu illərdə Sovet ordusu sıralarında xaricdə qulluq etmişdir.
 • 1987-1991-ci illərdə etməni təcavüzünə qarşı Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda vuruşmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1981-1987-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır.
 • AR Prezidenti yanında AAK -nın 16.11.2015 il tarixli qərarı ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1976-1981-ci illərdə Nüvədi kolxozunda briqadir vəzifəsində işləmişdir.
 • 1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinə təyinatla “tarixi demoqrafiya” elmi-tədqiqat laboratoriyasına baş laborant vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.
 • 2001-ci ildən «Azərbaycanşünaslıq» Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin «Dünya azərbaycanlıları :tarixi - demoqrafiya» bölməsinin elmi işçisidir.
 • 2013-cü ildən Düniya Azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya ETL-ni böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilib.
 • 2014-cü ildən «Dünya azərbaycanlıları :tarixi - demoqrafiya» ETL-nin aparıcı elmi işçisi vəzifəsini tutur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • «Ermənistan SSR-də azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər)» adlı mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün 2014-cü ildə dissertasiya müdafiə etmişdir
 • 38 elmi məqalənin müəllifidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1950-70-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti. // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu). I buraxılış. Bakı, 2003
 • Ermənistan SSR-də azərbaycanlıların təhsil səviyyəsi (XX əsrin 20-80-ci illəri) // Tarix və onun problemləri, №3, 2007.
 • Ermənistan SSR əhalisinin təkrar istehsal məsələsinə dair // Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, № 1, 2008, s. 116 –121
 • Qərbi Azərbaycan əhalisinin tarixi haqqında// Dirçəliş –XXI əsr” jurnalı. 2008.126-127.s.350-355
 • Ermənistan SSR-də azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti. “Dünya azərbaycanlıları”nın yubiley toplusu, III buraxılış, Bakı, 2009
 • Azərbaycanlıların say dinamikası və Ermənistan üzrə yerləşməsi.BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, 2009
 • Azərbaycanda partizan hərəkatını doğuran səbəblər və qaçaq hərəkatı.BDU-nun xəbərləri (humanitar seriya), Bakı, №2, 2010
 • Zəngəzurda yaşayış evlərinin mənşəyi və yardımçı evlər . “Azərbaycan Arxeologiyası” jurnalı, Bakı, №1, 2010
 • Tariximizin açılmamış səhifələrindən (erməni vandalizmi,terroru,qəddarlığı) Sövdəyar Muradov.Bakı,”Azərnəşr” 2010,
 • Сведения о численности азербайджанского населения в начале ХХ века в Армянской ССР. международный семинар «Этничность и власть: международ-ные конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности» 12-15 мая 2011 г.г. Ялта, Ливадия
 • Azərbaycanlı qadınların təhsil səviyyəsi (Ermənistan SSR üzrə)Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi simpozium. AMEA, Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi və s. Bakı , 6-7 okyabr 2011-ci il.
 • "Albaniya dövləti qədim mənbələrdə" \\Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları kontekstində. Beynəlxalq konfrans\\.Bakı, iyun 2014
 • Численность азербайджанского населения в Армянской ССР (1920-1980 гг.)(rus dildə) Международный научный журнал КАВКАЗ И МИР 2015, № 19
Bookmark and Share